Jak AGV pozwalają usprawnić pracę magazynu?

Według brytyjskich ekspertów logistyka magazynowa jest obok produkcji żywności i napojów branżą najintensywniej ulegającą automatyzacji i robotyzacji. Jak bezpiecznie realizować potencjał AGV i AMR w magazynach i centrach dystrybucji?

Wiele wskazuje na to, że w pełni zautomatyzowane magazyny są w wielu rozwiązaniach przyszłością rynku intralogistyki. Bezzałogowe, niemuszące w związku z tym spełniać wymogów względem temperatury i oświetlenia obiekty pozwalają znacząco ograniczyć koszty eksploatacji. Wciąż jednak w wielu zastosowaniach czas zwrotu z tego rodzaju inwestycji nie jest dość krótki, by było to optymalne rozwiązanie. Możemy spodziewać się zatem, że w krótko-

i średniookresowej perspektywie dominować będą magazyny mieszane, w który automatyczne i autonomiczne rozwiązania transportu wewnętrznego będą funkcjonować równolegle z ludzką załogą i wózkami sterowanymi ręcznie. W jaki sposób działają wózki AGV, w jakich zastosowaniach wykorzystywane są dziś najczęściej i jakie korzyści w obszarze efektywności i bezpieczeństwa pozwalają uzyskać?


Jak działają AGV - pojazdy kierowane automatycznie?

AGV to pojazdy działające samodzielnie, zaprojektowane albo do jazdy zaprogramowaną ścieżką, albo do podążania za operatorem. Wspierają albo wyręczają ludzi w wykonywaniu powtarzalnych i obciążających zadań transportu wewnętrznego. Postęp technologiczny, który dokonał się w ciągu ostatniej dekady, pozwolił na wdrożenie systemów nawigacji AGV niewymagających dłużej

ingerowania w infrastrukturę magazynu. Celem uniknięcia kolizji z obiektami takimi jak: inne pojazdy, piesi i systemy regałowe współczesne wózki prowadzone automatycznie wykorzystują wyrafinowane czujniki i układy przetwarzania informacji. Ich wdrożenie pomaga ograniczyć liczbę kolizji i błędów kompletacji oraz zwiększyć przepustowość magazynu.Gdzie wózki AGV znajdują zastosowanie najczęściej?

W największym skrócie, wózki samojezdne AGV przynoszą szczególnie duże korzyści tam, gdzie:

  • intensywność pracy jest duża,
  • wdrożono wielozmianowy tryb pracy,
  • a zadania są ciężkie, powtarzalne, potencjalnie niebezpieczne, wymagające dużej precyzji lub wrażliwe na błędy.

Przykładowo, w bardzo wąskich alejkach i na skrzyżowaniach w ruchu mieszanym systemy takie jak STILL iGo pilot  pozwalają zawsze rozwijać maksymalną bezpieczną prędkość i automatycznie redukować ją lub całkowicie wytracać w miejscach, gdzie znajduje to uzasadnienie z w kontekście minimalizacji ryzyka niepożądanych

zdarzeń. AGV cieszą się popularnością także w charakteryzującym się rosnącą presją na tempo i bezbłędność realizacji procesie kompletacji w branży e-commerce. Wdraża się tu zarówno złożone systemy goods-to-picker, jaki i autonomiczne roboty kooperacyjne do kompletacji takie jak STILL OPX iGo neo.


Wymierne korzyści z wdrożenia AGV

Zmniejszenie ryzyka wypadków i ograniczenie kosztów zmęczenia

Redukcja liczby błędów

Unikanie kosztów wynikających z utraconych korzyści


This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.