Automatyzacja

Najnowsze artykuły

Automatyzacja na miarę potrzeb i możliwości

Kluczem do logistyki przyszłości będzie automatyka. Na drodze jej rychłego upowszechnienia stoją dziś jednak koszty inwestycji i niedobór wykwalifikowanych kadr. Rozwiązania automatyzacyjne STILL pokazują, że lukę tę da się wypełnić.

iGo neo: więcej niż automatyczny!

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach dla przemysłu, często zamiennie używa się słów „automatyczny” i „autonomiczny”. Różnica jednak istnieje. Łatwo wytłumaczyć ją na przykładzie iGo neo, innowacyjnego partnera kompletacji od STILL.