Czym od standardowych różnią się ponadobowiązkowe szkolenia BHP?

Paweł Włuka

Na skróty:

  • podczas szkoleń z pracownikami liniowymi niezmiernie ważne jest przedstawienie obowiązujących zasad wraz ze wskazaniem z czego one wynikają 
  • aby zasady bhp były przestrzegane pracownicy muszą wiedzieć czym grozi ich nieprzestrzeganie
  • integralną częścią zajęć powinny stanowić warsztaty bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym

Odpowiedzi udziela: 

Paweł Włuka,
Dyrektor Marketingu STILL Polska
Prowadzący zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL

Odpowiedź eksperta:

Choć wielu BHP-owców stara się dostosować szkolenie do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa i zainteresować zatrudnione w nim osoby, dobierając odpowiednie przykłady, nie zawsze w pełni się to udaje. Procedury bezpieczeństwa w niektórych przypadkach mogą wydawać się spisem oderwanych od rzeczywistości reguł. Kiedy ludzie nie dostrzegają ich sensu, odczuwają wewnętrzny sprzeciw przed ich stosowaniem. Dlatego podczas szkoleń z pracownikami liniowymi niezmiernie ważne jest nie tylko przedstawienie obowiązujących zasad, ale także wskazanie, z czego one wynikają oraz sugestywne przekazanie, czym w praktyce grozi ich nieprzestrzeganie. Nic nie przemawia do wyobraźni tak, jak doświadczenie na własnej skórze zjawisk, o których mówimy. W związku z tym, integralną częścią zajęć powinny stanowić warsztaty bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym.

Co więcej, organizowanie cyklicznych, ponadobowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pozwala pokazać kadrom, że ten obszar naprawdę ma dla kierownictwa znaczenie. Sygnał ten wprost mówi, że według osób zarządzających poświęcenie kilku godzin celem ograniczenia ryzyka wypadków jest opłacalne i ważne. Pozwala to budować skoncentrowaną na bezpieczeństwie kulturę organizacyjną. Gdy dodatkowo powiąże się dbałość o BHP z obowiązującym systemem motywacyjnym, kwestie te   stają się dla operatorów bardzo interesujące.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.