Jak dobierać elementy zestawów transportowych?

Zdjęcie

Na skróty:

  • najważniejszymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę dobierając elementy zestawów transportowych są: rozmiary i rodzaje obsługiwanych ładunków oraz masa przypadająca na jeden nośnik ładunku. 
  • samodzielny dobór ciągników może skutkować przeoczeniem najlepszych rozwiązań dlatego rekomendowane jest uzyskanie profesjonalnego doradztwa w procesie tworzenia zestawów transportowych
  • W niektórych przypadkach – szczególnie w zaopatrzeniu linii produkcyjnych – coraz częściej okazuje się, że opłacalne jest wdrożenie rozwiązań automatyzacyjnych

Odpowiedzi udziela: 

Rafał Pańczyk

Advanced Applications Manager STILL Polska

Odpowiedź eksperta:

Najważniejszymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę dobierając elementy zestawów transportowych są: rozmiary i rodzaje obsługiwanych ładunków oraz masa przypadająca na jeden nośnik ładunku. Znaczenie ma także specyfika pracy i przebieg trasy (Jakie dystanse pokonywane między przystankami? Czy występują rampy i progi? Czy ciągniki wyjeżdżają na zewnątrz magazynu? Jak szerokie są korytarze robocze?). Pod kątem tych czynników wybiera się optymalne – najbardziej ergonomiczne i energooszczędne – rozwiązanie.

Samodzielny dobór ciągników może skutkować przeoczeniem najlepszych rozwiązań. Dlatego też STILL Polska wspiera swoich klientów w procesie tworzenia zestawów transportowych, prowadząc kompleksowe doradztwo intralogistyczne, podsuwając pomysły umożliwiające najbardziej wydajną organizację pracy. Ostatnio na naszej stronie internetowej zamieszczony został także asystent konfiguracji zestawów transportowych: www.still.pl/zestawy-transportowe. W oparciu o odpowiedzi potencjalnych klientów nasi eksperci przygotowują się do spotkania konsultacyjnego i dalszej, bardziej szczegółowej analizy procesów transportu wewnętrznego.

W niektórych przypadkach – szczególnie w zaopatrzeniu linii produkcyjnych – coraz częściej okazuje się, że opłacalne jest wdrożenie rozwiązań automatyzacyjnych. Najnowsze rozwiązania z tego obszaru są bardzo elastyczne i dość atrakcyjne cenowo. Przykładem jest nagrodzony nagrodą IFOY 2019 zestaw transportowy z ciągnikiem AGV LTX 50 i autonomicznymi stacjami przeładunkowymi. Po umieszczeniu towaru na wchodzących w skład zestawu transportowego samojezdnych ramach ciągnik AGV przewozi ładunek do zadanych programem stacji przeładunkowych. Po dotarciu do celu wyposażone w przenośniki rolkowe ramy unoszą się, dostosowując swoją wysokość do punktu odbioru i – po potwierdzeniu pozycji – uruchamiają polecenie zsunięcia ładunku z ramy na wyposażoną w podobne rolki stację. Na analogicznych zasadach są w stanie pobierać z produkcji umieszczone w punktach przeładunku puste opakowania i transportować je do stref buforowych. Precyzję wykonywania ogółu zadań gwarantuje system czujników laserowych, zapewniający bezpieczną jazdę oraz pozycjonujący ramy względem stacji i ustawiający poziom przenośników rolkowych z dokładnością do 1 cm.

Jako główne korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania eksperci IFOY w uzasadnieniu przyznania nagrody wyróżnili: zmniejszenie natężenia ruchu w zakładzie oraz przewidywalność i stabilność przepływu materiałów wpisujące się w koncepcję Lean. W kontekście spodziewanego w pięcioletnej perspektywie wzrostu zapotrzebowania na podobne rozwiązania w tempie ok. 30 proc. rocznie autonomiczny zestaw transportowy STILL LTX 50 doskonale wpisuje się w obecne potrzeby rynku.

 


This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.