Jak wybrać regały i wyposażenie magazynu?

Zdjęcie

Na skróty:

  • projektując systemy regałowe należy wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę pracy zakładu – ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki typowych ładunków obsługiwanych w magazynie
  • regały powinny być dopasowane do profilu przepływu materiałów pod względem liczby miejsc paletowych, gotowości na pomieszczenie gabarytów, ciężaru ładunków oraz funkcjonujących w firmie pojazdów transportu wewnętrznego 
  • o jakości funkcjonowania magazynu nie decydują pojedyncze elementy wyposażenia, ale raczej to, w jakim stopniu zastosowane rozwiązania są ze sobą komplementarne i kompatybilne oraz na ile odpowiadają potrzebom zakładu i specyfice jego pracy

Odpowiedzi udziela: 

Rafał Pańczyk

Advanced Applications Manager STILL Polska

Odpowiedź eksperta:

Projektując systemy regałowe należy wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę pracy zakładu – ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki typowych ładunków obsługiwanych w magazynie: ich masy, wymiarów, rotacji itp. Regały powinny być dopasowane do profilu przepływu materiałów pod względem liczby miejsc paletowych, gotowości na pomieszczenie gabarytów, ciężaru ładunków oraz funkcjonujących w firmie pojazdów transportu wewnętrznego – tak, by pomieścić przewidywane zapasy i zapewnić wygodę oraz wydajność składowania i pobierania towarów.

Należy mieć na uwadze również fakt, że o jakości funkcjonowania magazynu nie decydują pojedyncze elementy wyposażenia, ale raczej to, w jakim stopniu zastosowane rozwiązania są ze sobą komplementarne i kompatybilne oraz na ile odpowiadają potrzebom zakładu i specyfice jego pracy. Dopiero odpowiednie połączenie systemów regałowych, pojazdów transportu wewnętrznego i wykwalifikowanej kadry umożliwia sprawny przebieg procesów intralogistycznych.

Dlatego też punktem wyjścia do decyzji o nowym wyposażeniu magazynu powinna być wnikliwa analiza funkcjonujących lub zaplanowanych procesów. Niezwykle pomocne w zbieraniu potrzebnych do niej danych są systemy zarządzania magazynem oraz flotą gromadzące informacje na temat zajętości miejsc paletowych czy długości tras pokonywanych przez poszczególne wózki. Na tej podstawie można trafnie oszacować poziom obłożenia pojazdów pracą oraz stopień, w jakim wykorzystywana jest przestrzeń magazynowa, a w efekcie zidentyfikować niesprawności i obszary marnotrawstwa. W razie, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje tego rodzaju rozwiązaniami, mamy do czynienia z nową firmą, nieodzowne jest wsparcie zewnętrznych doradców intralogistycznych. Warto zwrócić się do nich także wtedy, gdy chce się mieć pewność, że w poszukiwaniach rozwiązania bierze się pod uwagę całe spektrum dostępnych możliwości.

 


This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.