Jak zmniejszyć pobory energetyczne wózków widłowych?

Zużycie energii wózków widłowych zależy zarówno od systemu zasilania, wyposażenia i serwisu pojazdu, jak i stylu jazdy operatora.

Kwestia wzrostu kosztów paliw i energii elektrycznej jest aktualna jak nigdy dotąd. W obecnej sytuacji rynkowej warto dowiedzieć się, jakie rozwiązania pomogą ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne wózków widłowych.

Inflacja, sytuacja geopolityczna i zawirowania w łańcuchach dostaw znajdują odzwierciedlenie w cenach paliw i energii elektrycznej. Dynamika ich wzrostów osiąga rekordowe wartości, a wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem poszukiwania oszczędności, by zachować rentowność i finansową płynność. Poniżej kilka pytań i odpowiedzi, które pozwolą ograniczyć zużycie paliw i energii elektrycznej w transporcie wewnętrznym.


Jak zmniejszyć spalanie widłowych wózków spalinowych?

Niskie wskaźniki spalania paliwa przez wózki widłowe z silnikiem Diesla lub na LPG wynikają przede wszystkim z wyboru oszczędnego modelu oraz regularnej konserwacji pojazdu. Drobne i niskokosztowe działania – sprawdzenie i wymiana filtrów powietrza, filtrów paliwa, świec zapłonowych, opon, ustawień gaźnika czy wymiana uszczelek parownika przez profesjonalnego technika – mogą przynieść w długofalowej perspektywie istotne oszczędności. Jeśli we flocie wykorzystywane są wózki widłowe na gaz, warto upewnić się, że

mają one prawidłowo ustawione butle i nie dochodzi do mikrowycieków. Warto zadbać także o to, by spalinowe wózki widłowe zostały wyposażone w systemy racjonalizujące wydatki energii – jak na przykład układ odłączający zasilanie w sytuacji, gdy siedzenie operatora nie jest zajęte przez czas dłuższy niż 2 minuty czy – w przypadku pojazdów transportu wewnętrznego na LPG – dodanie wskaźnika rezerwy pozwalającego wykorzystać całą zawartość butli.


Ilość paliwa zużywanego przez spalinowe wózki widłowe można zmniejszać dzięki regularnym przeglądom i zastosowaniu systemów oszczędności.

Jaki wybrać najtańsze w eksploatacji wózki widłowe?

Miarą, która powinna stać się głównym kryterium wyboru wózków widłowych – szczególnie w czasach zwyżek cen energii elektrycznej – jest całkowity koszt posiadana (ang. TCO, Total Cost of Ownership). Na wskaźnik ten składają się zarówno cena zakupu, jak i koszty zasilania, eksploatacji i serwisu urządzenia w danym okresie lub całym cyklu życia produktu. Warto obliczyć, po ilu latach zwróci się inwestycja, uwzględniając nominalne zużycie energii pojazdu i prognozowane koszty serwisu.

Każde przedsiębiorstwo jest inne i dlatego warto skonsultować dobór najbardziej opłacalnego do danego zastosowania wózka z ekspertami. Co do zasady jednak – przy intensywnym użytkowaniu elektryczne wózki widłowe są w długofalowej perspektywie tańsze niż spalinowe. Wynika to z większej złożoności silników spalinowych i opartych o nie układów napędowych. Ze względu na większą liczbę części, ich przeglądy są bardziej czasochłonne, a do tego komponenty w większym stopniu narażone są na wibracje i zużywanie się. W efekcie częściej muszą być wymieniane.


Poszukując atrakcyjnego ekonomicznie rozwiązania, warto także rozważyć długoterminowy wynajem wózków widłowych, w ramach którego za stałą kwotę abonamentu dostaje się do użytku nowoczesne wózki widłowe wraz z kompleksową obsługą serwisową – bez konieczności jednorazowego wydania dużej kwoty.


Ile pozwalają zaoszczędzić systemy ograniczające zużycie energii przez wózki widłowe?

Aby zmniejszyć pobory energetyczne wózków widłowych, warto także zainwestować w innowacyjne rozwiązania pozwalające regulować funkcjonowanie poszczególnych systemów wózka i odcinać zasilanie nieużywanych w danym momencie układów. W przypadku elektrycznych wózków widłowych dostępny jest na przykład system STILL Blue-Q.

Samodzielnie identyfikując i odłączając od zasilania funkcje, które w danym momencie nie są wykorzystywane, pozwala on zaoszczędzić od 10 do 20% energii bez wpływu na wydajność przeładunkową wózka widłowego. W przypadku pojedynczego czołowego wózka widłowego o udźwigu 1,6 tony może to przynieść w skali roku

kilkusetzłotowe oszczędności. W przypadku większych flot intralogistycznych koszty eksploatacji można w efekcie zredukować o tysiące PLN. Korzystanie z tego typu systemów zwiększa dodatkowo żywotność baterii i pozwala zmniejszać nakłady przeznaczane na akumulatory, ich serwis, regenerację i wymianę.


Jak w codziennej pracy zmniejszać pobory energetyczne wózków widłowych?

Oszczędności na energii czy paliwie wynikają nie tylko z technologicznego zaawansowania wózków widłowych i ich wyposażenia, ale także stylu jazdy. Przejście przez pracowników dodatkowego szkolenia dla operatorów  może pomóc zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo funkcjonowania floty intralogistycznej.

Generalnie w perspektywie ograniczania zużycia energii przez wózki widłowe warto zachęcać obsługujące je osoby do płynnej jazdy, ograniczania maksymalnej prędkości czy racjonalnego korzystania z klimatyzacji lub ogrzewania.


ABS – Akademia Bezpieczeństwa STILL – to dodatkowe szkolenia dla operatorów. Na prośbę klienta można w ich ramach rozbudować moduł ekologicznej jazdy.

Połączenie racjonalnego doboru wózków widłowych, ich proekologicznego wyposażenia oraz świadomości operatorów może

pomóc w znaczącym ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów transportu wewnętrznego.