Jakie rozwiązania automatyzacyjne najchętniej stosuje się w magazynach?

Automatyzacja transportu wewnętrznego cieszy się coraz większą popularnością w świecie, ale także i w Polsce. Jakie rozwiązania są najchętniej stosowane w obiektach logistycznych i przemysłowych w naszym kraju?


W perspektywie 2025 roku więcej niż połowa klientów STILL, którzy wzięli udział w przeprowadzonej w 2021 r. przez firmę ankiecie, planowała zautomatyzować ponad 60 proc. procesów realizowanych w swoich obiektach logistycznych. Choć badanie miało międzynarodowy charakter, magazyny automatyczne cieszą się rosnącym zainteresowaniem także na polskim podwórku. Coraz chętniej wznoszone są magazyny od początku projektowane jako zautomatyzowane. Obserwujemy także wzrost popularności automatyzacji w istniejących już obiektach.

Stosunkowo proste rozwiązania automatyzacyjne dla magazynów o niskiej zmienności procesów

Pod warunkiem wysokiej przewidywalności sytuacji w magazynie i niskiej zmienności procesów, zastosowanie jako środek automatyzacji w obiektach logistycznych znajdują stosunkowo proste rozwiązania zdolne doskonale realizować powtarzalne zadania. W obiektach tworzonych od podstaw, w których istnieje możliwość zaprojektowania całkowicie wydzielonych, w pełni przewidywalnych stref korzysta się na przykład z:

  • poruszających się po stałych trasach dzięki prostym systemom nawigacyjnym automatycznych urządzeń klasy AGV,
  • przenośników oraz systemów automatycznego składowania jak układnice czy systemy AutoStore

Jednak nowo wybudowane, pozwalające wszystko zaplanować hale (tzw. obiekty „greenfield”) stanowią zaledwie około pięciu procent dostępnej powierzchni magazynowej. W większości przypadków automatyzacja w intralogistyce wymaga więc wpisania się choć w pewnym stopniu w już istniejące uwarunkowania (tzw. obiekty „brownfield”). Z tego względu rosnącą popularnością cieszą się autonomiczne, gotowe również do adekwatnego reagowania na nieoprogramowane zdarzenia rozwiązania oraz systemy złożone z komplementarnych urządzeń.

AGV – prowadzony automatycznie wózek systemowy VNA serii STILL MX-X

Wdrożony przez firmę STILL system przenośników ze stacjami przeładunkowymi

Przykłady modułowych i skalowalnych rozwiązań automatyzacyjnych zdolnych sprostać zmienności

Chcąc zapewnić klientom większą elastyczność procesów, najczęściej stosuje się kilka komplementarnych ze sobą systemów. Przenośniki są na przykład łączone z punktami przeładunkowymi oraz zdolnymi współpracować z nimi pojazdami autonomicznymi. W tej roli sprawdzają się wózki podnośnikowe EXV, wózki wysokiego składowania FM-X czy wózki VNA serii MX-X z systemem STILL iGo systems. Współpracujące ze sobą pojazdy autonomiczne klas AGV

i AMR zyskują popularność tam, gdzie sytuacja jest zmienna i ważne jest zachowanie skalowalności procesów transportowych. Dodatkowo, celem zwiększenia potencjału automatyzacji, STILL przygotował narzędzie analityczno-zarządcze: iGo insights. Gromadzi ono dane i generuje raporty stanowiące punkt wyjścia do optymalizacji zadań i tras oraz przepływów i lokalizacji ładunków.


STILL iGo insights – oprogramowanie analityczno-zarządcze dla flot automatycznych wózków widłowych

Jak dobrać optymalne rozwiązania automatyzacji magazynu?

Chcąc dobrać najodpowiedniejsze rozwiązanie automatyki magazynowej, warto poprosić dostawcę o wskazanie dostępnych alternatyw. Doradztwo intralogistyczne realizowane w ten sposób przez STILL Polska pozwala zestawiać optymalne z perspektywy celów klientów systemy oraz ostatecznie wybrać rozwiązanie najlepsze ze względu na założone kryteria.

 

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.