Jak poprawić sustainability dzięki Li-Ion?

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna stają się kluczowymi czynnikami doboru rozwiązań intralogistycznych. Jak do realizacji zielonych strategii może przyczynić się wdrożenie wózków widłowych z bateriami trakcyjnymi Li-Ion?


Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat ceny energii elektrycznej znacząco wzrosną. Będzie miało to znaczący wpływ na koszty funkcjonowania magazynów. Mimo dynamicznego rozwoju branży logistycznej, zyski działających w niej firm mogą być w istotnym stopniu ograniczane ze względu na wydatki na prąd. Maksymalizacja efektywności energetycznej będzie odgrywać więc istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej – zarówno jeśli chodzi o ceny usług, jak i oddziaływanie na środowisko naturalne.

Jednym z najskuteczniejszych dziś sposobów poprawy wydajności energetycznej flot wózków widłowych oraz zmniejszenia śladu węglowego funkcjonowania magazynów jest zastosowanie pojazdów zasilanych bateriami trakcyjnymi w technologii litowo-jonowej. Akumulatory Li-Ion pozwalają wypracować istotne korzyści w trzech obszarach: dostępności wózków widłowych, kosztach operacyjnych oraz „przyszłościowości”.


Litowo-jonowe baterie trakcyjne STILL znajdują zastosowanie w zróżnicowanych wózkach widłowych

Jak akumulatory litowo-jonowe zwiększają dostępność wózków widłowych?

Szacuje się, że jedna godzina ładowania wózka z baterią w technologii Li-Ion pozwala na około trzy godziny użytkowania pojazdu. Co istotne, moc nie spada wraz z pojemnością baterii, co oznacza, że litowo-jonowe wózki widłowe  mogą pracować z maksymalną wydajnością przez całą zmianę. Co więcej, baterie Li-Ion charakteryzuje znacznie krótszy czas ładowania niż akumulatory kwasowo-ołowiowe. W ich przypadku możliwe są także szybkie ładowania częściowe niemające wpływu na żywotność baterii. 

Przekłada się to na elastyczność pracy wózków widłowych i – przy dobrym zaplanowaniu przerw na ładowanie – pozwala uniknąć konieczności posiadania zapasowych akumulatorów. Pracownicy nie muszą tracić czasu na wymianę pojazdu lub baterii w połowie zmiany. Dzięki opcji szybkiego ładowania z gniazdka eliminuje się z kolei czynności wyjmowania akumulatora i zastępowania go pełną baterią, co nie tylko oszczędza czas, ale także minimalizuje ryzyko wypadku.


Jak baterie Li-Ion wpływają na koszty operacyjne?

Akumulatory litowo-jonowe są obecnie dwa-trzy razy droższe niż akumulatory kwasowo-ołowiowe. Mają jednak co najmniej dwa razy dłuższą żywotność i wydajność energetyczną ładowania wyższą nawet o 30 proc. Pod warunkiem intensywnej eksploatacji, inwestycja szybko więc się zwraca. Tym bardziej, że wózki widłowe Li-Ion na jednym ładowaniu są często w stanie przepracować całą zmianę – zasadnicze uzupełnianie energii w akumulatorze można

więc zaplanować poza godzinami szczytu, kiedy energia jest tańsza. Oszczędności można dodatkowo zwiększyć, stosując oprogramowania do zarządzania flotą i energią. Jeśli rozważa się całościową modernizację floty, której podstawą ma stać się technologia Li-Ion, może okazać się, że dzięki wyższej dostępności i wydajności wózków litowo-jonowych tę samą pracę da się wykonać przy mniej licznej flocie.


Zoptymalizowane pod kątem ładowania trakcyjnych baterii Li-Ion prostowniki STILL gwarantują wysoką efektywność energetyczną.

Jaka jest przyszłość technologii litowo-jonowej? Czy warto inwestować w wózki widłowe Li-Ion?

Wszystko wskazuje na to, że baterie Li-Ion zostaną z nami na długo. Badania w rozwój tej technologii są intensywne i – ze względu na szeroko zakrojone dążenie do bezemisyjności gospodarki – szczodrze finansowane z wielu źródeł. Według „The Economist” w ciągu ostatnich 30 lat ceny baterii litowych spadły o 98%. W miarę upływu czasu stają się więc one coraz bardziej dostępne i ugruntowują swoją pozycję jako rozwiązania stanowiącego przyszłość zasilania w

transporcie. Dodatkowym czynnikiem wzrostu technologii Li-Ion będzie dalszy rozwój i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii oraz wdrażania polityk ograniczających możliwości użycia rozwiązań emitujących CO2. Choć rynek surowców może wymusić konieczność modyfikacji niektórych stosowanych dotąd w produkcji akumulatorów substancji, przyszłość baterii litowo-jonowych wydaje się niezagrożona.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.