Rozwiązania na końcoworoczne szczyty logistyczne

By przygotować się na obsługę szczytów logistycznych końca roku, warto już jesienią zabezpieczyć rozwiązania zwiększające przepustowość magazynu. By trafnie zidentyfikować potrzeby, dobrze sięgnąć także po historyczne dane.

Trwające nawet kilka tygodni promocje związane z Black Friday i Cyber Monday, przedświąteczne sprawunki konsumentów i zakupy związane z wydatkowaniem rocznych budżetów organizacji – wszystko to przekłada się na skokowe zwiększenie w wielu branżach intensywności prac magazynów i centrów dystrybucji w listopadzie i grudniu. W przypadku obiektów logistycznych, w których potrzeby wykraczają poza możliwości posiadanego parku maszynowego,

nieodzowny bywa krótkoterminowy wynajem wózków widłowych. Z kolei do oszacowania wymaganej przepustowości przydatne są historyczne dane, których agregowanie i obróbkę w znacznym stopniu upraszczają systemy zarządzania flotą. W długofalowym ujęciu w oparciu o nie można także zwiększyć elastyczność przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji magazynu.


Wynajem krótkoterminowy – skuteczny sposób na obsługę skokowych szczytów

Wypożyczalnia wózków widłowych STILL to dobre źródło zróżnicowanych wózków. Na flotę wynajmu wózków widłowych STILL składa się ponad 2,5 tys. pojazdów transportu wewnętrznego. Można spośród nich wybrać i doposażyć pod kątem specyficznych potrzeb odpowiedni wózek.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych przez firmy w okresach zwiększonej aktywności handlowej jest krótkoterminowy wynajem wózków widłowych. W ramach tej usługi renomowani dostawcy urządzeń transportu wewnętrznego często są w stanie zaoferować pojazdy zindywidualizowane pod kątem konkretnych potrzeb. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, można dobrać widły o niestandardowych długościach, pozycjonery czy podwójne paletyzery. Firma pozyskuje na tak długo, jak jest to potrzebne – od kilku dni do kilku miesięcy – dokładnie takie wózki, jakich brakuje, by zapewnić wymaganą w szczytach przepustowość. Komplementarnym elementem umowy jest obsługa serwisowa.


Systemy zarządzania flotą jako narzędzie agregowania danych

By jednak trafnie oszacować na jak długo jakie konkretnie wózki będą potrzebne w wysokim sezonie, warto dysponować łatwo dostępnymi danymi na temat roboczogodzin przepracowanych przez poszczególne wózki w „zwykłych” miesiącach oraz – dla porównania – w historycznych szczytach. W porównaniu z papierową ewidencją i jej ręcznym wprowadzaniem do komputera, znacznie wygodniejszym sposobem pozyskiwania i gromadzenia danych tego rodzaju są cyfrowe systemy zarządzania flotą transportu wewnętrznego. Programy typu klasy Fleet Manager pozwalają generować wystandaryzowane, szczegółowe i dostępnych w „chmurze” raporty. Zestawienia umożliwiają dokładne określenie liczby roboczogodzin przepracowanych przez wszystkie działające w ramach systemu maszyny, a co za tym idzie – trafne oszacowanie na podstawie historycznych danych zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt.

Systemy zarządzania flotą STILL – jak STILL FleetManager czy STILL next fleet – to rozwiązania pozwalające prowadzić zautomatyzowaną ewidencję pracy wózków widłowych. Dane są dobrą podstawą analizy potrzeb w zakresie pozyskiwania wózków widłowych.

Automatyzacja magazynu sposobem na zapobieganie trudnościom podczas przyszłych szczytów

Automatyzacja magazynu – tak jak wdrożenie w HSE Safety Group – pozwala zwiększyć przepustowość magazynu bez zwiększania zatrudnienia. To dobry sposób, by przygotować się na przyszłe szczyty logistyczne.

Cyfrowe systemy zarządzania flotą mogą w długofalowej perspektywie stać się źródłem informacji użytecznych w przyszłych decyzjach zakupowych. Podczas analizy raportów może okazać się na przykład, że praca w czasie szczytów logistycznych zakłada realizację licznych powtarzalnych zadań. W takim przypadku zasadne może powierzenie ich realizacji wózkom AGV lub mobilnym robotom AMR. Automatyzacja w intralogistyce  pozwala zwiększyć przepustowość magazynu bez zwiększania zatrudnienia i może okazać się skutecznym sposobem na radzenie sobie ze szczytami logistycznymi bez nadgodzin i szukania dorywczych pracowników na czas wysokiego sezonu. Warto pomyśleć o rozwiązaniach tego typu już dziś – ich ekonomiczna dostępność dynamicznie rośnie, a czas zwrotu z inwestycji bywa krótszy niż 3 lata.

 

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.