Oprogramowanie i usługi komplementarne dla flot intralogistycznych

By maksymalnie wykorzystać potencjał wózków widłowych, warto dobrać do nich komplementarne oprogramowanie i usługi. Nowoczesne rozwiązania STILL pozwalają jeszcze skuteczniej zarządzać flotami i prowadzić działania serwisowe pojazdów.


Na skróty:

  • W posiadających co najmniej 50 środków transportu wewnętrznego przedsiębiorstwach, w których krótki czas realizacji zamówień stanowi dla klienta wartość, opłacalne jest skorzystania z cyfrowych rozwiązań zarządczych i komplementarnych usług.
  • Firma STILL oferuje szeroki przekrój oprogramowania – od stosunkowo prostych modułów gromadzących podstawowe dane o wózkach widłowych, przez aplikacje wspierające działania serwisowe aż po zautomatyzowane systemy komunikujące się z autonomicznymi wózkami widłowymi i wspierające optymalizację ich pracy w oparciu o Big Data i AI.
  • Przedsiębiorstwo oferuje także usługę konsultacji flotowych. Dzięki połączeniu cyfrowych narzędzi ze wsparciem ekspertów można maksymalizować korzyści wynikające z wdrożenia poszczególnych rozwiązań intralogistycznych.

W branżach, w których efektywność procesów transportowych stanowi przewagę konkurencyjną, kluczowa jest optymalizacja całego łańcucha dostaw – w tym przepływu materiałów w magazynach. Im większa skala działalności i im więcej wózków widłowych jest potrzebnych do obsługi ładunków, tym ważniejsze są narzędzia zapewniające przejrzysty dostęp do danych na temat pojazdów. Zastosowanie narzędzi cyfryzacji w utrzymaniu floty pozwala m.in. znacznie skrócić czas potrzebny na usunięcie usterki.

Z kolei połączenie cyfrowych narzędzi zarządczych oraz usług doradztwa pozwala określić m.in.: czy sprzęt jest optymalnie wykorzystywany; czy trasy przejazdu są tak krótkie, jak jest to możliwe oraz czy cykle ładowania zapewniają oszczędność energii i maksymalną dostępność wózków. Jak wynika z doświadczeń ekspertów firmy STILL, tego typu rozwiązania przynoszą znaczące korzyści już w przypadku flot liczących 50 pojazdów.


Oprogramowanie wspierające utrzymanie floty i działania serwisowe

Technicy STILL odpowiedzialni za serwisowanie flot wózków widłowych klientów mogą liczyć na szerokie wsparcie w zakresie cyfryzacji realizowanych zadań. W celu usprawnienia procesów z tego obszaru, firma STILL wprowadziła usługi cyfrowe takie jak:

  • umożliwiające zdalną diagnostykę pojazdów narzędzie STILL neXXt service diagnosis,
  • wyszukiwarka dokumentów serwisowych STILL neXXt service navigator,
  • platforma komunikacji STILL neXXt service cooperative diagnosis pozwalająca uzyskać wsparcie specjalistów z działu rozwoju STILL w przypadku szczególnie skomplikowanych problemów serwisowych.
Oprogramowanie wspierające utrzymanie floty i działania serwisowe

Cyfrowe narzędzia wsparcia zarządzania flotą w ofercie STILL

W ostatnich latach dynamicznemu rozwojowi uległo także portfolio i możliwości oprogramowania zarządczego dostępnego klientom firmy STILL.

W zakresie klarownego ustalania i egzekwowania zasad dostępu do wózków, zwiększania przejrzystości informacji oraz optymalizacji flot stosuje się obecnie, w zależności od specyfiki potrzeb:

  • System zarządzania flotą STILL FleetManager 4.x – pozwalający na: autoryzację użytkowania wózków, rejestrowanie wypadków, rozpoznawanie ładunków oraz rejestrację czasu pracy;
  • Pozwalająca łączyć w jednym miejscu komplet kluczowych informacji o flocie platformę STILL neXXt fleet z modułami takimi jak: raportowanie kosztów, przegląd danych serwisowych,

informacje o stopniu wykorzystania wózków, monitorowanie KPI na podstawie danych o użytkowaniu i kosztach eksploatacji pojazdów, licznik roboczogodzin, analiza życia wózka, generator raportów serwisowych (także dla wózków innych producentów), czy moduł pozwalający na umieszczanie w systemie dodatkowych danych.

  • Oprogramowanie gromadzące i analizujące dane pochodzące z wymiany informacji pomiędzy wózkami autonomicznymi a systemami komputerowymi STILL iGo insights i formułujące na tej podstawie zalecenia optymalizacyjne.

Oprogramowanie i usługi intralogistyczne odpowiedzią na potrzeby menadżerów dużych flot

Rozwiązania wizualizacyjne i analityczne są szczególnie polecane klientom posiadającym liczne floty lub wiele lokalizacji. – Dopóki obsługuje się dwa lub trzy stosunkowo niewielkie obiekty logistyczne, wystarczające jest zwykle gromadzenie danych w arkuszach kalkulacyjnych – mówi Bernd Wildemann, Head of International Key Account Fleet Solutions w STILL. Jednak w przypadku większych flot, z pomocą aktualizowanego ręcznie dokumentu trudno jest uchwycić dokładny stan wózków. Zmiany trzeba by wprowadzać każdego dnia:

– Sprzęt jest przenoszony lub przegrupowywany – opisuje doświadczenia klientów Ole Melzer, Consultant International Key Account Fleet Solutions w STILL. – Wynajmowane wózki widłowe są zwykle rejestrowane osobno. Chcąc śledzić i odnotowywać na bieżąco wszystkie zmiany, potrzeba zasadniczo działu, który jest do tego specjalnie przeznaczony – dodaje. Z myślą o klientach, którzy stają przed tego rodzaju wyzwaniami, stworzono usługę konsultacji flotowych.


Oprogramowanie i usługi intralogistyczne odpowiedzią na potrzeby menadżerów dużych flot

Konsultacje flotowe STILL – wsparcie klientów w optymalizacji pracy w oparciu o dane

W razie potrzeby istnieje możliwość uzyskania od ekspertów STILL wsparcia w zakresie analizy danych oraz realizacji zadań związanych z zarządzaniem intralogistyką. Jednym z modeli, w ramach których odbywają się konsultacje flotowe, jest wsparcie obsługi. W tym przypadku menadżer odpowiedzialny za pracę i optymalizację urządzeń transportu wewnętrznego sam gromadzi dane, ale zewnętrzny zespół konsultantów udziela mu pomocy w ich ocenie

lub tworzeniu na ich bazie koncepcji usprawnień. Jeśli potrzebne jest dalej idące wsparcie, konsultanci flotowi STILL mogą również delegować do obsługi klienta osobę, która zajmie się przeprowadzeniem takich operacji jak na przykład organizacja transferu pojazdów do innych lokalizacji czy przedłużenie czasu użytkowania starszych pojazdów.

Konsultacje flotowe STILL – wsparcie klientów w optymalizacji pracy w oparciu o dane
Korzyści wynikające z konsultacji flotowych

Korzyści wynikające z konsultacji flotowych

Doświadczeni zewnętrzni eksperci z know-how gromadzonym w wielu zróżnicowanych zakładach często mogą udzielić przydatnych wskazówek już po wstępnym przeglądzie danych. Wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy w połączeniu z oprogramowaniem systematycznie gromadzącym ustrukturyzowane informacje

pozwala odkrywać głęboko ukryte potencjały. Wskutek takich analiz zaskakująco często okazuje się, że wózki widłowe są wykorzystywane w znacznie mniejszym stopniu niż mogłoby się wydawać. Pole do usprawnień jest więc duże, a w przypadku dużych flot w grę wchodzą istotne oszczędności.