Rodzaje systemów regałowych w ofercie STILL

Podstawowa infrastruktura obiektów magazynowych, bez której nie może być mowy o efektywnym zagospodarowaniu powierzchni. Systemy regałowe – bo o nich mowa – występują w różnych specjalistycznych wariantach. Oto najważniejsze z nich.

 

W porównaniu ze sztaplowaniem na posadzce czy składowaniem na regałach jedno-, dwukondygnacyjnych wielopoziomowe systemy regałowe pozwalają na zwielokrotnienie liczby palet lub ładunków mieszczących się na dostępnej powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, na rozwiązanie powinni zwrócić uwagę przede wszystkim menadżerowie

obiektów w lokalizacjach o wysokiej cenie gruntu czy ograniczeniach dotyczących dostępnej powierzchni magazynu. Jakie typy systemów regałowych są szczególnie przydatne w zależności od rodzaju ładunków, docelowej gęstości składowania, asortymentu oraz sposobu zarządzania towarami?


Typy systemów regałowych w zależności od rodzaju składowanego ładunku

Szeroko stosowanym standardem jest dziś obrót paletami. W wybranych strefach magazynów i hal produkcyjnych występują jednak opakowania jednostkowe.

Z drugiej strony składowane bywają także towary i komponenty niemieszczące się na standardowych nośnikach. Istnieją regały zaprojektowane z myślą o każdym z tych typów ładunku.

Regały paletowe

Tam, gdzie dobra składowane są na paletach, powszechnie wykorzystywane są regały paletowe. W zależności od docelowej gęstości składowania stosuje się je w układzie z szerokimi korytarzami roboczymi (standardowo) lub z wąskimi alejkami. W drugim przypadku naturalne jest także maksymalizowanie wysokości składowania, a co za tym idzie – liczby kondygnacji regałów.

Regały wspornikowe

Pozwalają na przechowywanie dłużyc, ponadgabarytów i ładunków o dużej masie własnej. Stworzone z myślą o nietypowych sytuacjach, regały wspornikowe dają prosty dostęp do zróżnicowanych towarów. Szczególnie przy wykorzystaniu całej wysokości pomieszczenia pozwalają na optymalne zagospodarowanie powierzchni w magazynach obsługujących niestandardowe pod względem wymiarów ładunki.

Regały półkowe

Modułowe, indywidualizowane z uwzględnieniem potrzeb konkretnego magazynu regały półkowe to elastyczne rozwiązanie pozwalające na wygodne przechowywanie niespaletyzowanych towarów – pudeł i drobnych przedmiotów. Wielopoziomowe systemy do 8 metrów wysokości oraz zintegrowane schody pozwalają na efektywne wykorzystanie kubatury także w magazynie dóbr niespaletyzowanych.


Typy regałów w zależności od sposobu organizacji magazynowania

FiFo, LiFo, asortyment jednorodny lub zróżnicowany; dobra szybko zbywalne oraz te składowane przez długie miesiące; wolne przestrzenie oraz sytuacja, w której znaczenia ma każdy centymetr

– każdy magazyn jest inny. Na szczęście specjalistyczne systemy regałowe pozwalają zaadresować wszelkiego rodzaju potrzeby.

Regały wjezdne

W przypadkach, gdy w magazynie składowane są w dużych ilościach stosunkowo nieliczne pozycje asortymentowe, odpowiednim rozwiązaniem są regały wjezdne. Systemy regałowe tego typu projektuje się w sposób umożliwiający wjazd wózka widłowego w głąb regału i pobieranie/odkładanie ładunków z lub na pierwszej wolnej pozycji. W standardowej wersji rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przypadku organizacji przepływu materiałów zgodnie z zasadą Last In First Out (LiFo).

Regały wsuwane i przepływowe

Podobnie jak regały wjezdne, regały przepływowe pozwalają na efektywne składowanie stosunkowo jednorodnego asortymentu. Różnica polega na tym, że dzięki grawitacyjnemu przemieszczaniu się ładunków na półkach, regały przepływowe funkcjonują doskonale w magazynach zorganizowanych na zasadzie First In First Out. Odkładane od strony strefy przyjęć ładunki samoczynnie przesuwają się ku drugiej stronie regału – tam, gdzie mają być pobierane. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce i skrócić pokonywane przez wózki dystanse. Gwarantuje także, że towary, które trafią na półkę jako pierwsze, pierwsze także ją opuszczą.

Regały przesuwne

Mobilne regały przesuwne to rozwiązanie pozwalające minimalizować ilość niezagospodarowanej powierzchni. Korytarzy robocze są w ich przypadku tworzone ad hoc poprzez rozsunięcie osadzonych na szynach regałów – zgodnie z bieżącymi potrzebami. Daje to możliwość wygodnego dostępu do każdego miejsce paletowego w magazynie, pozwala zaoszczędzić nawet 80% miejsca i skrócić pokonywane przez wózki widłowe dystanse.


Systemy regałowe dla najwyższej gęstości składowania

Choć każdy magazyn jest inny, wszelkie potrzeby w zakresie składowania da się zaspokoić mądrze komponując ze sobą systemy regałowe i rozwiązania transportu wewnętrznego. Nieodzowne w tym procesie często bywa wsparcie doświadczonych ekspertów z bogatym know-how. Co do zasady jednak maksymalną gęstość składowania osiąga się dziś stosując albo wielokondygnacyjne regały podzielone jak najwęższymi korytarzami, albo minimalizując ilość alejek potrzebnych do efektywnej obsługi miejsc paletowych. Komplementarnym z systemami regałowymi wysokiego składowania są wózki systemowe VNA, pozwalające obsługiwać towary na

poziomie kilkunastu metrów i – dzięki systemom nawigacji i prowadzenia pojazdu – bezpiecznie pokonywać alejki niewiele szersze niż wózek. W nieco mniej wymagających pod względem zagęszczania składowania obiektach stosuje się także wózki wysokiego składowania. Coraz częściej także na polskim rynku mamy do czynienia z systemami automatyzacji i wsparcia operatorów pozwalającymi albo zwiększyć produktywność pracowników, albo całkowicie uniezależnić od ich obecności sprawne funkcjonowanie wybranych stref magazynu.


Systemy regałowe STILL w magazynie wysokiego składowania obsługiwane przez automatyczne wózki systemowe STILL MX