Najlepsze według ekspertów IFOY wózki widłowe i rozwiązania STILL

Od pierwszej edycji nagród IFOY rozwiązania STILL są doceniane przez jury tego prestiżowego konkursu dla dostawców produktów i usług dla intralogistyki. Prześledzenie historii wyróżnień daje dobry wgląd w to, jak ewoluuje transport wewnętrzny.


Po raz pierwszy nagrody w konkursie dla najlepszych rozwiązań intralogistycznych i wózków widłowych roku (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year – IFOY) przyznano w 2013 r. Ze względu na transparentność procesu oceny zgłoszeń oraz niezależność odpowiedzialnych za jego realizację ekspertów, wyróżnienie stało się jednym z najbardziej cenionych w branży.

Na przestrzeni lat rozwiązania firmy STILL były w konkursie niejednokrotnie nominowane i nagradzane. Historia tych zwycięstw daje obraz rozwoju technologicznego w intralogistyce oraz dobrze ilustruje, jakie trendy zyskują na znaczeniu w transporcie wewnętrznym. Oto przegląd rozwiązań STILL, które od czasu ustanowienia nagrody zostały uznane za najlepsze w swoich kategoriach.


IFOY 2013 – najlepszy wózek widłowy z przeciwwagą: STILL RX 70 Hybrid

Jako pierwszy na świecie produkowany seryjnie hybrydowy wózek widłowy RX 70 Hybrid zapoczątkował proces przejmowania przez hybrydy i wózki elektryczne zadań wykonywanych dotąd przez pojazdy spalinowe. Zastosowany w nim premierowo napęd, bazujący na silniku wysokoprężnym, systemie odzyskiwania energii oraz elektrycznym układzie napędowym, wyznaczył kierunek rozwoju dla energooszczędnych wózków widłowych z przeciwwagą.


IFOY 2014 – najlepsze rozwiązanie klasy AGV: STILL iGo Easy

Rozwiązanie znane jako STILL iGo Easy stanowiło połączenie zdolnego do samodzielnego przemieszczania się wózka paletowego z tabletowym interfejsem pozwalającym na proste modyfikowanie jego tras. Rewolucyjny w swej prostocie pomysł poszerzał spektrum zastosowań rozwiązań automatyzacyjnych o magazyny charakteryzujące się zmiennością procesów transportu wewnętrznego i stworzył podwaliny rozwoju AGV o pełnej autonomii.


IFOY 2015 – najlepszy wózek widłowy powyżej 3,5 t: STIL RX 60-80

Jako pierwszy elektryczny wózek czołowy STILL z przeciwwagą o udźwigu 6-8 ton RX 60-80 dowodził, że przewożenie i podnoszenie ładunków dużej masy nie musi być domeną spalinowych pojazdów transportu wewnętrznego. Wyróżnienie rozwiązania nagrodą IFOY stanowiło kamień milowy dla budowania świadomości, że wózki elektryczne są w stanie sprostać coraz szerszemu zakresowi zadań.IFOY 2015 – najlepsze całościowe rozwiązanie: wdrożenie STILL w Kuraray Trosifol

Nagrodzone w 2015 r. w kategorii całościowych rozwiązań wdrożenie w Kuraray Trosifol bazowało na autonomicznych wózkach wysokiego składowania STILL FM-X oraz platformach transportowych zdolnych przemieszczać się z paletą w głąb regałów. Innowacyjna koncepcja pokazywała, jak bazując na seryjnie produkowanych wózkach widłowych można skutecznie automatyzować transport w magazynach o dużej gęstości składowania.


IFOY 2017 – najlepszy wózek techniki magazynowej: iGo neo CX 20

Mimo zyskującego na dynamice rozwoju rozwiązań automatyzacyjnych dla transportu wewnętrznego kompletacja uchodziła za typ zadań, w którym kluczową rolę będą musieli odgrywać ludzie. Wyróżnienie nagrodą IFOY pierwszego z serii autonomicznych partnerów kompletacji STILL iGo neo pokazało, że – nawet jeśli pickerzy nie zostaną szybko zastąpieni maszynami – dzięki wsparciu robotów można znacząco zwiększać efektywność ich pracy. Wózki iGo neo CX 20 samodzielnie rozpoznawały otoczenie i podążały za operatorem, zwalniając go z konieczności wchodzenia i wychodzenia z kabiny oraz ręcznego sterowania pojazdem. Zaoszczędzony czas mógł został poświęcony na kompletację.


IFOY 2017 – najlepszy pojazd specjalny: zestaw transportowy STILL LTX/Lift Runner®/C-Frame

Wraz z upowszechnieniem koncepcji lean management oraz pozwalających skutecznie wdrażać je w zakładach produkcyjnych zestawów transportowych pojawiła się potrzeba sprawnego przewożenia z ich użyciem ładunków ponadgabarytowych. Ramy LiftRunner® typu C stanowiły odpowiedź STILL na te nowe uwarunkowania. Rozwiązanie pozwala efektywnie przewozić w ramach pojedynczego elementu zestawu transportowego ładunki o masie do 2,5 tony i długości nawet sześciu metrów.


IFOY 2018 – najlepszy wózek widłowy z przeciwwagą: STILL RX 20

Jako że innowacyjne i wydajne czołowe widłowe wózki elektryczne od lat stanowiły flagowy produkt firmy STILL, nie ustawano w ich doskonaleniu i projektowaniu coraz to nowych usprawnień. Efektem było wprowadzenie na rynek nowej generacji serii STILL RX 20. Zwiększono moc i dynamikę pracy, ograniczając przy tym zużycie energii i wymiary pojazdów. Nowością była także możliwość zasilania tego samego wózka bateriami korzystających z obwodów różnych typów – w tym akumulatorami Li-Ion umożliwiającymi ciągłą pracę przez nawet kilkanaście godzin.


Najlepszy wózek z przeciwwagą IFOY 2018 – wózek widłowy STILL RX 20 nowej generacji

IFOY 2019 – najlepsze rozwiązanie w kategorii AGV i roboty logistyczne: zautomatyzowany LTX 50

Już w 2018 roku projektanci STILL przewidywali dalszą potrzebę i opłacalność rozwoju rozwiązań automatyzacyjnych – szczególnie w obszarze lean production. Efektem ich prac w tym kierunku były autonomiczne zestawy transportow, które w połączeniu z stacjami przeładunkowymi z napędem rolkowym są w stanie zasilać linie produkcyjne surowcami i odbierać opróżnione palety bez konieczności angażowania operatorów.


IFOY 2020 - najlepszy wózek widłowy z przeciwwagą do 3,5 t: RX 60-25/35

Ze względu na ich uniwersalność elektryczne czołowe wózki widłowe pozostają podstawowym środkiem transportu wewnętrznego w wielu przedsiębiorstwach. Seria STILL RX 60-25/35 wprowadzała na nowy poziom wydajność tego typu pojazdów. Testy wykazały, że z użyciem jednego wózka tego rodzaju można w ciągu godziny przewieźć na dystansie 200 metrów nawet 258 t ładunku.


Zdobywca IFOY 2020 w kategorii wózków widłowych do 3,5 tony – elektryczny wózek widłowy STILL RX 60-25/35

IFOY 2021 – najlepsze całościowe rozwiązanie: wdrożenie STILL w Danfoss

W ciągu pandemii COVID-19 oczywistym stało się, że przyszłością intralogistyki jest kompleksowa automatyzacja. Na znaczeniu zyskały skalowalność, możliwość prostej optymalizacji i utrzymania ciągłości procesów bez względu na liczbę pracowników na określonej powierzchni. W potrzeby te trafiało wdrożenie STILL w Danfoss pozwalające maksymalizować przepustowość zakładu dzięki

rozwiązaniom automatycznym i analitycznym. Współpracujące ze sobą wózki systemowe i podnośnikowe w technologii autonomicznej jazdy STILL iGo systems  oraz monitorujący ich pracę system iGo insights pozwoliły przekroczyć dotychczasowe ograniczenia wydajności i stworzyć infrastrukturę zapewniającą jej dalszą poprawę w przyszłości.


Wózki automatyczne STILL iGo systems wdrożone w Danfoss – najlepsze całościowe wdrożenie nagrodzone IFOY 2021

IFOY 2023 – najlepszy wózek unoszący: STILL EXH 14-20 Plus

Wraz ze zmianami demograficznymi rośnie znaczenie projektowania rozwiązań transportu wewnętrznego w sposób umożliwiający ich skuteczną obsługę przez różnorodne osoby. Wózek unoszący z dyszlem serii EXH 14-20 Plus pozwala prosto wykonywać wszystkie typowe prace transportu wewnętrznego niezależnie od wielkości dłoni, dominującej ręki czy siły operatora. To ergonomiczne rozwiązanie na miarę wymagającego rynku pracy oraz postępującego starzenia się społeczeństw.

Wózek unoszący EXH 14-20 Plus – laureat IFOY 2023