Automatyzacja STILL iGo systems w Vetter

Przedsiębiorstwo Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG uruchomiło zautomatyzowany magazyn materiałów do produkcji opakowań farmaceutycznych. Za stworzenie optymalnej koncepcji i jej wdrożenie odpowiadała firma STILL.


Na skróty:

 • Gdy główny magazyn firmy Vetter osiągnął granice swojej przepustowości, zdecydowano się na wzniesienie po sąsiedzku nowego obiektu.
 • Ze względu na problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w założeniu obiekt miał być zautomatyzowany.
 • Partnerem technologicznym wdrożenia została firma STILL. Na podstawie priorytetów wskazanych przez klienta opracowała optymalną koncepcję automatyzacji magazynu.
 • Automatyzację magazynu zrealizowano w oparciu o wózki systemowe VNA serii STILL MX-X i wózki podnośnikowe STILL EXV-SF – jedne i drugie w technologii STILL iGo systems.
 • Oprogramowanie sterujące wózkami zintegrowano z systemem zarządzania magazynem klienta.
 • Dodatkowo wdrożono system analityczny STILL iGo insights pozwalający optymalizować funkcjonowanie floty w oparciu o dane stanowiące efekt uboczny komunikacji AGV z WMS.
 • W rezultacie firma Vetter zapewniła płynność dostaw na linie produkcji opakowań, zwiększyła wydajność procesów intralogistycznych i produktywność pracowników. Ze względu na skalowalność wdrożonych rozwiązań przedsiębiorstwo jest gotowe na przyszłe wyzwania.

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG

Obszar działalności: Przemysł farmaceutyczny

Miejsce wdrożenia: Ravensburg, Niemcy

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG z siedzibą w Ravensburgu w niemieckiej Badenii-Wirtembergii to jeden z wiodących na świecie dostawców usług dla przemysłu farmaceutycznego. W 2022 r. przedsiębiorstwo zatrudniało 5,9 tys. pracowników i osiągnęła obroty w wysokości około 900 mln EUR. Firma zajmuje się aseptycznym napełnianiem i pakowaniem wstępnie napełnionych urządzeń iniekcyjnych, takich jak strzykawki, kartridże czy fiolki. Ze sterylnych linii produkcyjnych trafiają one do magazynu-chłodni, w której przechowywane są do momentu, gdy ruszą w podróż do pacjentów. Gdy wskutek dynamicznego rozwoju magazyn dystrybucyjny Vetter osiągnął granice przepustowości, zdecydowano się na zaprojektowanie i wydzielenie nowego obiektu magazynowego przeznaczonego do składowania surowców do produkcji opakowań. Od zdefiniowania wymagań względem obiektu, przez wybór najlepszej strategii ich wypełnienia aż po szczegółowe planowanie – wspólnie z firmą Vetter procesy logistyczne przeanalizowała, zoptymalizowała i precyzyjnie zaprojektowała firma STILL.

Wózek autonomiczny STILL EXV-SF realizuje zadania transportu poziomego.
Wózki klasy AGV STILL EXV-SF iGo systems pobierają w Vetter ładunki z punktów przeładunkowych.

Rozwiązanie: automatyzacja w oparciu o autonomiczne wózki widłowe

Wózki autonomiczne STILL EXV-SF iGo systems odkładają ładunki na pierwsze kondygnacje regałów.
Zaawansowane systemy nawigacji i rozpoznawania otoczenia wdrożone w wózkach STILL iGo systems gwarantują bezpieczeństwo osobom przebywającym w magazynie.

Cel wdrożenia:

 • Zwiększenie przepustowości magazynu surowców do produkcji opakowań

Zastosowane rozwiązanie intralogistyczne:

 • Automatyczne wózki podnośnikowe STILL EXV w technologii iGo systems
 • Automatyczne wózki systemowe VNA STILL MX-X w technologii iGo systems
 • Integracja systemów oprogramowania zarządczego
 • Wdrożenie komputerowych systemów analitycznych STILL iGo insights

W pierwszej fazie oceniono i porównano pod kątem KPI, zakładanej przepustowości i dostępnej przestrzeni magazynowej zróżnicowane automatyczne systemy składowania i transportu. Na podstawie analiz stwierdzono, że AGV sprawdzą się w magazynie surowców i obszarze kompletacji zamówień lepiej niż stacjonarne rozwiązanie wykorzystujące przenośniki. Następnie sprecyzowano we współpracy z Vetter wszystkie systemowe wymagania względem obiektu i przystąpiono do wdrożenia rozwiązania pozwalającego na realizację założeń. Złożyło się na nie:

Autonomiczne EXV-SF bezbłędnie realizują zadania przemieszczania ładunków w poziomie i na pierwsze kondygnacje regałów, a MX-X – transportu pionowego, płynnie ze sobą przy tym kooperując. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy STILL i Vetter komputerowe moduły wspomagania pojazdów i kierowania nimi zostały zintegrowane z systemami informatycznymi i logistycznymi klienta. Jeszcze przed realnym wdrożeniem upewniono się na drodze symulacji co do skuteczności transmisji danych pomiędzy systemem zarządzania magazynem a wózkami. W codziennym funkcjonowaniu obiektu wskutek tej komunikacji powstają ogromne ilości danych. By być w stanie wykorzystać je do optymalizacji pracy floty, zdecydowano się na użycie modułu analitycznego STILL iGo insights. Oprogramowanie wskazuje wzorce w działaniu wózków i formułuje wstępne zalecenia dla zwiększania ich wydajności. Wdrożenie trwało zaledwie 18 miesięcy od momentu stworzenia wstępnej koncepcji.


Zastosowane w Vetter autonomiczne wózki podnośnikowe i systemowe STILL płynnie ze sobą współpracują.
AGV serii STILL EXV-SF w technologii iGo systems obsługują pierwsze kondygnacje regałów.

Efekt: zwiększenie przepustowości magazynu i wydajności pracy

Rezultaty wdrożenia:

 • Zapewnienie płynności dostaw surowców na linie produkcji opakowań bez konieczności zwiększania zatrudnienia
 • Zwiększenie produktywności – istotne w perspektywie konkurencyjnej presji kosztowej
 • Gotowość na przyszłe zwyżki zapotrzebowania na produkty firmy

– Stworzenie zautomatyzowanego magazyn materiałów umożliwiło utrzymanie płynności dostaw towarów do naszych zakładów produkcyjnych mimo wzrostu popytu pomimo problemów związanych z dostępnością wykwalifikowanych pracowników oraz rosnącą presją kosztową – relacjonuje Dr Michael Schmitz, Wiceprezes Vetter ds. Logistyki. – Dzięki naszej strategii logistycznej byliśmy w stanie zainwestować w automatyzację we właściwym czasie. Projekt powiódł się dzięki wkładowi wysoko wykwalifikowanych osób po obu stronach. Udało się nam wspólnie zaprojektować i wdrożyć skuteczne rozwiązania transportu i składowania, podołać nieoczekiwanym wyzwaniom i uruchomić magazyn zgodnie z harmonogramem – podsumowuje. Zastosowane w Vetter pojazdy i oprogramowanie zapewniły zwiększenie przepustowości magazynu oraz poprawę bezpieczeństwa i elastyczności procesów intralogistycznych firmy. Wdrożone rozwiązanie jest w pełni skalowalne. Obiekt jest więc gotów na przyszłość, gdyby wystąpiła konieczność dalszego wzrostu dziennej liczby obsługiwanych palet.

Za składowanie ładunków w wyższych partiach magazynu odpowiadają wózki systemowe VNA STILL MX-X iGo systems.
Wdrożenie STILL w Vetter pozwoliło utrzymać płynność dostaw na linie produkcyjne bez zwiększania zatrudnienia, podnosząc tym samym efektywność pracy i przepustowość magazynu.