Holz Denzel przechodzi na elektryczne wózki widłowe

W związku z rosnącymi cenami paliw oraz coraz szerszymi możliwościami skutecznego zasilania pojazdów transportu wewnętrznego z własnych źródeł energii odnawialnej handlująca drewnem firma Holz-Denzel zdecydowała się przejść na elektryczne wózki widłowe.


Na skróty:

 • Działająca w branży drzewnej firma Holz-Denzel wieloaspektowo stawia na zrównoważony rozwój.

 • Jednym z obszarów, w których zdecydowano się na wdrożenie bardziej ekologicznych rozwiązań był transport wewnętrzny.

 • Ostatecznie pojazdy spalinowe zostały zastąpione przez elektryczne wózki widłowe serii RX 60 oraz RX 20 marki STILL.

 • W efekcie udało się ograniczyć koszty eksploatacji floty, zredukować emisję szkodliwych substancji, a także zmniejszyć natężenie hałasu w kabinie operatora.

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Holz-Denzel

Obszar działalności: Przemysł drzewny – handel drewnem

Miejsce wdrożenia: Wertingen, Niemcy

Firma Holz-Denzel funkcjonuje w przemyśle drzewnym od 1943 roku. Podstawowa działalność przedsiębiorstwa polega na handlu drewnem – zarówno z rzemieślnikami wykorzystującymi je jako materiał roboczy, jak i przedstawicielom branży budowlanej oraz sprzedawcami detalicznymi. Mimo długiej tradycji, Holz-Denzel podąża za najnowszymi trendami i wieloaspektowo stawia na zrównoważony rozwój. Przejawia się to między innymi: w stosowaniu OZE – elektrowni wodnej oraz systemów fotowoltaicznych; zdobyciu certyfikatów zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC oraz FSC; a także zainteresowaniu przejściem ze spalinowych na bezemisyjne, elektryczne wózki widłowe. Czynnikiem przemawiającym za technologiczną zmianą było nie tylko dążenie do redukcji śladu węglowego, ale także zwiększenie stopnia wykorzystania własnych źródeł energii odnawialnej, a w efekcie - obniżka kosztów eksploatacji floty w kontekście rosnących cen paliwa. Ze względu na sięgającą 400 ton dziennie przepustowość zakładu nowe rozwiązanie musiało pozwalać na sprawny przeładunek towarów – także o znacznej masie.

Holz-Denzel: Elektryczny wózek widłowy STILL RX 60-80
Holz-Denzel: Boczna wymiana baterii elektrycznego wózka widłowego STILL RX 60.
Holz-Denzel: 8-tonowy elektryczny wózek widłowy STILL RX60 przy rozładunku drewna

Rozwiązanie: zastąpienie pojazdów spalinowych wydajnymi wózkami elektrycznymi

Holz-Denzel: Elektryczny wózek widłowy STILL RX 60-80
Holz-Enzel: Elektryczne wózki widłowe STILL RX 60
Holz-Denzel: Elektryczny wózek widłowy STILL RX 60-80

Cel wdrożenia:

 • Zmniejszenie kosztów paliwa
 • Redukcja natężenia hałasu oraz emisji szkodliwych substancji
 • Zapewnienie bezpiecznej i wydajnej pracy przy dużej wymaganej przepustowości

Zastosowane rozwiązanie intralogistyczne:

 • Elektryczne wózki widłowe RX 60 o udźwigu nominalnym na poziomie od 5 do 8 ton
 • Elektryczne wózki widłowe RX 20-16 o udźwigu maksymalnym 1,6 tony
 • Świetlny system oznaczeń strefy zagrożenia wokół wózka oraz system bezpieczeństwa funkcjonujący w oparciu o kamery 3D

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych firma Holz-Denzel zdecydowała się na stopniowe przechodzenie z wózków spalinowych na elektryczne. Z myślą o rozładunku samochodów ciężarowych zakupiono dwa elektryczne wózki widłowe RX 60 o udźwigu 7 i 8 ton. Obsługę ładunków mniejszej masy znajdujących się w magazynach powierzono elektrycznym wózkom widłowym STILL RX 20 o udźwigu nominalnym do 1,6 tony. W zakładzie testowane są także 5-tonowe pojazdy serii STILL RX 60-50. Zdecydowano się na dodatkowe wyposażenie pojazdów w świetlny wskaźnik strefy zagrożenia wokół nich oraz inteligentny systemu unikania kolizji. W oparciu o dane z kamer 3D automatycznie wykrywa on osoby i obiekty w bezpośrednim otoczeniu wózków widłowych i ostrzega operatora o potencjalnym ryzyku kolizji.


Efekt: niższe koszty ekonomiczne i środowiskowe i wyższy komfort pracy

Rezultat wdrożenia:

 • Ograniczenie kosztów eksploatacji dzięki zasilaniu wózków z własnych źródeł energii odnawialnej
 • Redukcja emisji tlenków azotu, sadzy i CO2
 • Zwiększenie komfortu pracy dzięki zmniejszeniu natężeniu hałasu
 • Utrzymanie pożądanej wydajności przeładunkowej

Dzięki wdrożeniu elektrycznych wózków widłowych udało się wyeliminować emisję mieszanin tlenków azotu, sadzy i CO2 w procesie transportu wewnętrznego. Wiąże się to z korzyściami środowiskowymi i wyklucza ryzyko zanieczyszczenia wrażliwych materiałów. Przejście na ciche elektryczne wózki widłowe pozwoliło także ograniczyć do minimum hałas w kabinie operatora i wpłynęło pozytywnie na komfort pracy. Możliwość ładowania akumulatorów energią odnawialną z elektrowni wodnej oraz paneli fotowoltaicznych pozwoliło z kolei zredukować koszty funkcjonowania floty. Firma Holz-Denzel planuje kolejne innowacje związane ze zwiększeniem ilości pozyskiwanej energii odnawialnej oraz rozbudową floty transportu wewnętrznego – także o rozwiązania automatyzacji magazynu.

Elektryczne wózki widłowe STILL wykorzystywane w firmie Holz-Denzel są zasilane energią ze źródeł odnawialnych
Wdrożenie wózków elektrycznych STILL w Holz-Denzel pozwoliło realizować transport wewnętrzny bardziej ekonomicznie i ekologicznie.