Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition

Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition

Zakład Nestlé Nutrition w Biessenhofen przeszedł reorganizację i optymalizację procesów transportu wewnętrznego w oparciu 

o technologię automatyzacji STILL iGo systems oraz regałowe platformy transportowe STILL PalletShuttle.


Na skróty:

 • Nestlé zaplanowało modernizację i usprawnienie przepływu materiałów w działającym od panu 100 lat zakładu Nestlé Nutrition w Biessenhofen.

 • Zinwentaryzowano asortyment, zdigitalizowano i przeanalizowano przepływ materiałów i we współpracy z firmą STILL zaplanowano kolejne etapy wdrożenia.
 • W jego toku zautomatyzowano wybrane zadania transportu wewnętrznego w oparciu o technologię AGV STILL iGo systems oraz regałowe platformy mobilne STILL PalletShuttle.
 • W efekcie udało się przejść na system produkcji i tansportu „pull” oraz zwiększyć elastyczność, przepustowość i niezawodność transportu wewnętrznego.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

STILL - Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition - Przenośniki

Nazwa: Nestlé

Obszar działalności: Przemysł spożywczy

Miejsce wdrożenia: Biessenhofen, Niemcy

Nestlé to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek światowego rynku spożywczego. Jej historia sięga 1866 roku. Przez ponad 150 lat funkcjonowania przedsiębiorstwo rozwinęło się w zatrudniający w sumie niemal 300 tys. osób, posiadający w portfolio ponad 2 tys. marek globalny korporacyjny konglomerat z rocznymi obrotami przekraczającymi 90 mld dolarów. Jeden z licznych zakładów firmy mieści się w bawarskim Biessenhofen. Działalność tej istniejącej od ponad 100 lat fabryki jest obecnie skoncentrowana na produkcji hipoalergicznych mieszanek dla niemowląt BEBA, sosów marki Thomy oraz rozwiązań Nestlé Health Science dla szpitali. Zatrudnienie znajduje w niej około 650 pracowników.

STILL - Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition - Plan tras AGV

STILL - Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition - Stacja poboru palet

Rozwiązanie: automatyzacja transportu wewnętrznego z użyciem STILL PalletShuttle oraz AGV

STILL - Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition - STILL AGV iGo systems
Automatyczne wózki podnośnikowe STILL EXV iGo systems w Nestlé Nutrition

Cel wdrożenia:

 • usprawnienie przepływu materiałów,
 • zmniejszenie ilości zapasów,
 • konsolidacja odrębnych magazynów.

Wdrożone rozwiązanie intralogistyczne:

częściowa automatyzacja procesów w oparciu o:

 • regałowe platformy transportowe STILL Pallet Shuttle,
 • autonomiczne wózki podnośnikowe STILL iGo systems.

 

Modernizacja transportu wewnętrznego miała na celu usprawnienie przepływu towarów, zmniejszenie ilości zapasów oraz konsolidację sześciu odrębnych magazynów na opakowania i narzędzia. Wyzwaniem podczas realizacji wdrożenia zakładającego częściową automatyzację procesów było jego przeprowadzenie bez zakłócenia produkcji. Pierwszym krokiem ku modernizacji zakładu była inwentaryzacja asortymentu. W jej toku zdigitalizowano i przeanalizowano dotychczasowy przepływ materiałów. Następnie, we współpracy z firmą STILL zaplanowano kolejne kroki zmierzające do częściowej automatyzacji magazynu i zwiększenia wydajności transportu wewnętrznego.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą była automatyzacja wybranych zadań transportu wewnętrznego. Ze względu na ściśle ograniczoną przestrzeń wykorzystano systemy magazynowania kanałowego STILL PalletShuttle oraz autonomiczne wózki podnośnikowe  STILL EXV iGo systems. By samobieżne wózki mogły bez przeszkód się przemieszczać, ze względu na wiek zakładu konieczne było wyrównanie posadzki. Ostatecznie, bez zakłóceń dla funkcjonowania fabryki podczas wdrożenia, stworzono system, w którym AGV i wózki prowadzone ręcznie mogą ze sobą bezpiecznie współpracować. Do nawigacji po wąskich i krętych korytarzach oraz rozpoznawania innych uczestników ruchu prowadzone automatycznie wózki wykorzystują laserowe skanery 360°. Pojazdy autonomiczne zarówno transportują surowce i opakowania na przenośniki rolkowe

prowadzące na linie produkcyjne, jak i pobierają z produkcji puste palety. Po zgłoszeniu przez produkcję zapotrzebowania na surowce za pośrednictwem hosta SAP uruchamiane są współpracujące ze sobą przenośniki i wózki AGV w technologii STILL iGo systems, zdolne pobrać ładunki z magazynu i samodzielnie dostarczyć je w odpowiednie miejsce. Sześć istniejących dotychczas magazynów na opakowania i narzędzia skonsolidowano z użyciem wbudowanych w systemy regałowe platform transportowych. Współpracują one z autonomicznymi pojazdami transportu wewnętrznego. Dzięki przemieszczaniu palet wzdłuż kanałów wbudowanych w systemy regałowe jednocześnie ze zmierzaniem przez AGV do punktu ich odbioru, rozwiązanie pozwala optymalizować przepływ materiałów.


STILL - Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition - Pojazdy prowadzone automatycznie STILL iGo systems

Efekt: usprawnienie przepływu materiału, zredukowanie ilości zapasów i przejście na system „pull”

Rezultaty wdrożenia:

 • reorganizacja procesów zgodnie z zasadą „pull”,
 • umożliwienia zaopatrywania linii produkcyjnych przez całą dobę,
 • zwiększenie elastyczności, przepustowości i niezawodności transportu wewnętrznego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

 

Zastosowany system autonomicznego transportu jest w stanie zaopatrywać linie produkcyjną przez całą dobę. Jego wykorzystanie pozwoliło usprawnić przepływ towarów i uwolnić przestrzeń zajmowaną wcześniej przez zapasy. Dzięki zastosowaniu AGV możliwa była reorganizacja procesów zgodnie z systemem „pull”. Scentralizowano także rozdrobione dotąd magazyny opakowań produktów, co poprawiło elastyczność procesów i pozwoliło zwiększyć gęstość składowania. Zmniejszono też ilość zapasów blokujących kanały komunikacyjne przy maszynach produkcyjnych, zwiększając dzięki temu bezpieczeństwo ruchu. Zgodnie z założeniami, polepszeniu uległa przepustowość i niezawodność procesów transportu wewnętrznego. Możliwość przełączania w zastosowanych wózkach autonomicznych pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem załogi, która znała wcześniej ten model wózka i miała poczucie, że w razie awarii można łatwo przejąć kontrolę.

Automatycznie prowadzone wózki podnośnikowe serii STILL EXV w technologii AGV STILL iGo systems
STILL - Automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition - Systemy regałowe STILL
Modernizacja i automatyzacja magazynu Nestlé Nutrition w oparciu o technologię STILL pozwoliła na zwiększenie elastyczności, przepustowości i niezawodności transportu wewnętrznego.