Nowe perspektywy dla zielonego wodoru

Zielony wodór dla przemysłu, transportu i wózków widłowych

Początek jesieni 2022 r. obfitował w wiadomości dobrze rokujące upowszechnieniu zielonego wodoru jako paliwa w przemyśle, transporcie oraz intralogistyce. Realizację zmierzających do tego celu inicjatyw zapowiedziały m.in. Komisja Europejska, Orlen i STILL.

Na skróty:

  • Komisja Europejska i Parlament Europejski wykonały szereg ruchów świadczących o ważnej roli przewidzianej dla zielonego wodoru w transformacji energetycznej Starego Kontynentu.
  • Aktywność ważnych przedsiębiorstw świadczy o tym, że zmiana już się zaczęła.
  • Orlen zapowiedział budowę infrastruktury pozyskiwania, przesyłu i ogólnodostępnego tankowania wodoru.
  • STILL zawiązał współpracę z Hydrogentle, zapowiada kompleksową obsługę klientów w zakresie technologii Fuel Cell i rozpoczyna produkcję własnych ogniw paliwowych.

 

– Parlamentowi Europejskiemu należą się brawa. Dał on szereg silnych sygnałów, że Europa jest zaangażowana w dekarbonizację a wodór będzie miał w niej do odegrania ważną rolę. Można powiedzieć więcej: Unia zaproponowała kompletną zmianę dzisiejszego porządku w bardzo krótkim czasie. Mało kto sobie wyobraża sobie jeszcze skalę tej zmiany – powiedział Tomoha Umeda, przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. To historyczny czas dla zielonego wodoru. Na naszych oczach tworzy się nowy świat – tak komentował wyniki głosowania plenarnego nad dyrektywą w sprawie energii odnawialnej REDII oraz informację o powstaniu Europejskiego Banku Wodoru. Zapowiedź jego powołania padła z ust przewodniczącej Komisji

Europejskiej, Ursuli von der Leyen, podczas dorocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Jednym z dominujących tematów przemówienia była transformacja energetyczna. Wszystko wskazuje na to, że do najważniejszych narzędzi jej realizacji w najbliższych latach należeć będzie wart 3 mld euro fundusz przeznaczony na rozwój technologii wodorowych. Wiele zmierzających do tego celu projektów – zarówno realizowanych w ramach unijnych polityk, jak i oddolnie – toczy się już dziś. Dobrymi przykładami są między innymi rozbudowa polskiej infrastruktury wodorowej przez Orlen oraz mające na celu kompleksową obsługę wdrożeń zielonych, napędzanych ogniwami paliwowymi flot intralogistycznych partnerstwo zawiązane przez STILL GmbH i Hydrogentle.

Zielony wodór dla przemysłu, transportu i wózków widłowych

Unia stawia na wodór miliardy euro

Jednym z ważnych wątków poruszonych w dorocznym orędziu przewodniczącej KE była wynikająca z założeń dekarbonizacji gospodarki konieczność masowej produkcji zielonego wodoru. By zrealizować wspomniane w przemówieniu cele: w tym zapewnienie do 2030 r. wytwarzania w Europie ze źródeł odnawialnych 10 mln ton H2 rocznie – zapowiedziano powołanie instytucji mającej za zadanie wspieranie rozwoju technologii, przewodzenie upowszechnieniu wodoru i gwarantowanie zakupów jego i niezbędnej infrastruktury.

Europejski Bank Wodoru – bo tak nazywać będzie się ten podmiot – będzie miał zainwestować w inicjatywy dążące do zastosowania wodoru w transporcie i przemyśle nawet 3 mld euro. To ważny impuls dla rynku i wyjście naprzeciw przedsiębiorstwom oraz jednostkom administracji publicznej mogącym mieć dotąd trudności w uzyskaniu finansowania inwestycji w zielone rozwiązania wodorowe. Dzięki ich gwarantowaniu przez nowopowołany fundusz, poszerzą się możliwości uzyskania środków na instalacje H2.

Niezależnie od planów powstania Europejskiego Banku Wodoru już dziś realizowane są inwestycje, dzięki którym ma poprawić się dostępność ekologicznego paliwa oraz zwiększyć się opłacalność napędzanych nią pojazdów.

Orlen inwestuje w ogólnodostępne stacje tankowania wodoru

Orlen zapowiedział na najbliższe lata budowę ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Już w czerwcu 2021 r. Grupa Orlen zapowiedziała start programu inwestycyjnego Hydrogen Eagle. W jego ramach do 2030 r. w Polsce, Czechach i na Słowacji ma powstać 6 nowych hubów wodorowych zasilanych przez odnawialne źródła energii. Program obejmie także uruchomienie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, a także ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, zasilanych wodorem z elektrolizy prowadzonej z użyciem energii z morskich i lądowych turbin wiatrowych oraz z fotowoltaiki.

Na budowę stacji tankowania wodoru firmie udało się uzyskać dotąd wsparcie Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej oraz z unijnych programów. W drugiej połowie 2023 r. planowane jest uruchomienie ogólnodostępnych, całodobowych stacji w Katowicach i Poznaniu, a z początkiem 2025 r. – w Wałbrzychu. Stacje w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną one oddane do użytku w połowie 2025 roku. Do 2030 roku Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje w wodór ok. 7,4 mld zł.

STILL zapowiada kompleksową obsługę wodorowych flot intralogistycznych

Unoszący wózek widłowy STILL w technologii Fuel Cell.
STILL nawiązał współpracę z Hydrogentle – kompleksowym dostawcą rozwiązań dla zielonego wodoru.
Dzięki współpracy STILL i Hydrogentle klienci STILL uzyskają dostęp do kompleksowej obsługi potrzeb związanych z intralogistyczną infrastrukturą wodorową.

Coraz więcej w kierunku upowszechnienia wodoru dzieje się także na europejskim rynku transportu wewnętrznego. Firma STILL zapowiedziała, że jeszcze w 2023 roku zacznie produkować w swoim hamburskim zakładzie ogniwa paliwowe . Co więcej, dzięki nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwem Hydrogentle, będzie w stanie zapewnić klientom doradztwo i kompletną infrastrukturę niezbędną do wdrażania wodorowych flot intralogistycznych. Nowy partner technologiczny firmy specjalizuje się w analizie wykonalności realizacji Fuel Cell, projektowaniu instalacji i konsultacjach w tym obszarze.

Holistyczna obsługa ma w kontekście zasilania wodorem pojazdów transportu wewnętrznego szczególne znaczenie, jako że łańcuch wartości jest w tym przypadku wyjątkowo złożony. By zapewnić rentowność instalacji wodorowej, należy precyzyjnie skoordynować działania – od produkcji zielonego wodoru; przez decyzję, jakie wózki widłowe wybrać; aż po optymalizację procesu tankowania. Dzięki współpracy firmy z Hydrogentle klienci STILL będą mogli otrzymać kompleksowe wsparcie technologiczne w zakresie Fuel Cell od swojego dostawcy pojazdów transportu wewnętrznego.

Już dziś dostępne są liczne wózki STILL w technologii ogniw paliwowych Fuel Cell.
Wkrótce w Hamburgu ruszy produkcja ogniw paliwowych STILL.