Skuteczny recykling baterii Li-Ion jest możliwy

Jednym z warunków dekarbonizacji i realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego jest efektywne odzyskiwanie rzadkich materiałów stosowanych w produkcji baterii i akumulatorów. Okazuje się, że istnieje już technologia pozwalająca odzyskać nawet 95% ich masy.


W „Planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym”  jako jeden z kluczowych dla realizacji założeń tego modelu ekonomicznego łańcuchów wartości wyróżnia się baterie, akumulatory i pojazdy. W dokumencie podkreśla się wagę dążenia do zwiększania ich potencjału w gospodarce obiegu zamkniętego między innymi poprzez:

 • formułowanie wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru i przejrzystości takich aspektów łańcucha wartości baterii i akumulatorów jak:
  • etyczne pozyskiwanie surowców,
  • ślad węglowy produkcji,
  • bezpieczeństwo dostaw
  • ułatwianie ponownego użycia, recyklingu oraz wykorzystania do innych celów;
 • przepisy dotyczące zawartości materiałów z recyklingu w akumulatorach i bateriach;
 • zaproponowanie środków mających na celu poprawę wskaźników poziomu zbiórki i recyklingu wszystkich baterii i akumulatorów;
 • zapewnienie odzysku cennych materiałów wykorzystywanych w produkcji baterii i akumulatorów.

Do prekursorów wychodzenia naprzeciw tym postulatom należą podmioty działające na rynku urządzeń transportu wewnętrznego. Przykładem systemowego podejmowania w tej branży wątków włączania akumulatorów i baterii w obieg po zakończeniu podstawowego cyklu życia produktu jest strategiczny sojusz pomiędzy Grupą KION a Li-Cycle Holding Corp.

Skuteczny recykling baterii litowo-jonowych dzięki strategicznemu partnerstwu

Dnia 27 marca 2023 r. Grupa KION, potentat na rynku urządzeń transportu wewnętrznego i właściciel produkującej wózki widłowe marki STILL, zawarła we Frankfurcie nad Menem strategiczne partnerstwo z Li-Cycle, liderem w branży odzyskiwania zasobów z akumulatorów litowo-jonowych. Umowa ma umożliwić objęcie już w drugiej połowie 2023 baterii Li-Ion stosowanych w pojazdach Grupy KION programem Spoke & Hub. Umożliwia on odzyskanie do 95 procent masy baterii litowo-jonowej i wykorzystanie zawartych w nich krytycznych minerałów do produkcji nowych akumulatorów.


Zrównoważony model recyklingu akumulatorów Li-Ion: Spoke & Hub

Wyróżnikiem opatentowanej przez Li-Cycle metody jest wysoka skuteczność odzyskiwania krytycznych materiałów, niski ślad węglowy, minimalna ilość generowanych odpadów oraz bezpieczeństwo. Realizowana w rozproszonych punktach zwanych „Spokes” wstępna obróbka metodą rozdrabniania zanurzeniowego pozwala przekształcić baterie różnego pochodzenia w niepalny roztwór na bazie wody. Pozyskuje się z niego następnie odrębnie metale i tworzywa sztuczne, które po wypłukaniu i wysuszeniu są pakowane i trafiają jako surowiec do partnerów Li-Cycle. Najważniejszym produktem tego etapu procesu jest bogaty w rzadkie pierwiastki materiał zwany „czarną masą”. Jego dalszą

obróbkę realizuje się w „Hubach” – centralnych, wyspecjalizowanych punktach z rozbudowaną infrastrukturą. Na drodze wieloetapowych reakcji chemicznych obiegu zamkniętego z czarnej masy odzyskuje się w nich m.in. aluminium, grafit, żelazo, mangan oraz związki sodu, miedzi oraz – co kluczowe – nadające się do ponownego użycia w akumulatorach związki kobaltu, litu i niklu. Po ich oddzieleniu są sprzedawane producentom i wykorzystywane do wytworzenia zupełnie nowych baterii. Proces ogranicza koszty środowiskowe związane z wydobyciem minerałów i generowaniem odpadów. Znacząco pozwala ograniczyć tym samym koszty produkcji akumulatorów.Znaczenie strategicznego partnerstwa Grupy KION i Li-Cycle

– Dzięki temu strategicznemu partnerstwu robimy ważny krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, którą chcemy wdrożyć w naszych produktach. Współpraca z Li-Cycle jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Henry Puhl, dyrektor ds. technologii w KION Group. – Zrównoważony proces Spoke & Hub firmy Li-Cycle umożliwia odzyskanie do 95 procent masy akumulatora litowo-jonowego i wykorzystanie zawartych w nich

krytycznych minerałów do produkcji nowych akumulatorów. Jego wdrożenie czyni nas jednymi z pionierów branży transportu wewnętrznego w dziedzinie odzysku i recyklingu nowoczesnych akumulatorów litowo-jonowych – dodaje Andreas Krinninger, członek zarządu KION Group odpowiedzialny za segment Industrial Trucks & Services.


Skuteczny recykling baterii Li-Ion jest możliwy
Skuteczny recykling baterii Li-Ion jest możliwy
Skuteczny recykling baterii Li-Ion jest możliwy