Prekursor: Benjamin Franklin


Polityk, aktywista i mąż stanu, ale nade wszystko – wynalazca i inżynier. Pionier badań nad przewodnictwem i charakterem energii elektrycznej. Prezentujemy sylwetkę Benjamina Franklina, naukowca i jednego z Ojców-Założycieli USA.

Ósme z siedemnaściorga dzieci Josiaha Franklina – anglika zajmującego się wytwarzaniem świec i mydeł, który w poszukiwaniu lepszego życia w 1683 roku wyemigrował do kolonii brytyjskiej Massachussets Bay i osiedlił się w jej stolicy: Bostonie. Urodzony w 1706 r. Benjamin zakończył edukację formalną mając 10 lat, by najpierw pomagać w pracy ojcu, a następnie przyuczać się do zawodu w drukarni starszego brata. Gdy w 1721 r. zaczął on wydawać jedną z pierwszych amerykańskich gazet, „New-England

Courant”, młody Franklin pod pseudonimem pisywał do redakcji poczytne listy, m.in. w obronie wolności słowa. W wieku 17 lat Benjamin ruszył do Filadelfii, by rozpocząć życie na własną rękę – życie drukarza, działacza, naukowca, wynalazcy, polityka, rewolucjonisty, jednego z twórców Deklaracji Niepodległości i człowieka, którego twarz trafiła na banknot studolarowy. Nie tylko przyczynił się do powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale także pchnął do przodu wiedzę na temat energii elektrycznej.

Franklin

Karierę rozpoczynał w branży drukarskiej, w której - mimo młodego wieku - miał już kilkuletni staż. W 1724 przemierzył Ocean Atlantycki, by kupić w Londynie prasy potrzebne, by założyć w Pensylwanii nową gazetę. Z rynkiem wydawniczym związany był przez kolejnych kilka dekad. By zwiększyć dostęp do niezwykle kosztownych wówczas książek, w 1731 roku założył pierwszą w Ameryce spółdzielczą bibliotekę. Czytał, pisał i tworzył. Na lata czterdzieste i pięćdziesiąte przypadły jego najważniejsze odkrycia związane z elektrycznością. Inspiracją do rozpoczęcia prac nad jej naturą był prawdopodobnie jeden z wykładów Archibalda Spencera z ilustracyjnym wykorzystaniem elektryczności statycznej. Wkrótce potem Franklin sformułował zasadę zachowania ładunku w układzie zamkniętym, a w 1748 r. skonstruował kondensator wielopłytowy, będący odległym prekursorem akumulatora elektrycznego. Najbardziej znanym eksperymentem Franklina dotyczącym elektryczności jest jednak doświadczenie z latawcem podczas burzy, po którego przewodzie przepływa energia i ładuje kondensator w postaci butelki lejdejskiej. Naukowiec dowiódł tym samym elektrycznej natury wyładowań atmosferycznych i – stosując uziemienie – wynalazł piorunochron.

Franklin
Franklin

Inwestycja w wiedzę zawsze daje najwyższe odsetki.

Benjaminowi Franklinowi nie dość było jednak rewolucyjnych odkryć naukowych i w latach sześćdziesiątych na dobre rozpoczął działalność polityczną na rzecz „prawdziwej” rewolucji – niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 1765 r. stał się bohaterem rodzącego się narodu, doprowadzając do uchylenia jednego z godzących w skarb amerykańskich kolonii przepisów podatkowych Korony. W 1776 roku należał do grupy, która opracowała i przedstawiła Deklarację Niepodległości 13 zależnych od Wielkiej Brytanii regionów, które dały początek mocarstwu znanemu dziś jako Stany Zjednoczone Ameryki.

W świetle sprzecznych stanowisk naukowców i polityków względem zmian klimatycznych przydałby się w naszych czasach ktoś łączący oba te światy tak jak Benjamin Franklin.

Franklin

Albo napisz coś godnego przeczytania, albo zrób coś godnego opisania.

Franklin
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.