Circularity według STILL

Od jakiegoś czasu Europa dąży do przejścia na model gospodarki obiegu zamkniętego. Jednak jej założenia przejawiały się w działaniach STILL od dawna. W jaki sposób firma realizowała ideę circularity nim było to modne? W którym kierunku rozwija się pod tym względem?W 2020 r. – od momentu przyjęcia planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (CEAP – z ang. Circular Economy Action Plan) – idea tzw. circularity stała się jednym z centralnych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Unijni decydenci dali w nim wyraz spostrzeżeniu, że bez zmniejszenia presji na zasoby naturalne nie jest możliwe utrzymanie w długiej perspektywie wzrostu gospodarczego i jego ekologiczne zrównoważenie. Przewidziane w ramach strategii inicjatywy obejmują m.in. zapewnienie prawa do naprawy oraz monitorowanie kwestii

wydajności zasobów i śladu materiałowego. Jednak troska o wykorzystanie pełnego potencjału wytwarzanych produktów, maksymalizację długości cyklu ich życia oraz – po jego zakończeniu – regeneracja, odnawianie i przywracanie do użytku nadających się do tego elementów nie jest nową ideą. Dobrym przykładem wcielania tych założeń w życie jeszcze przed tym, jak zostały wpisane w unijne strategie, jest firma STILL i jej podejście do długoterminowej eksploatacji wózków widłowych uwzględniające odnawianie wózków widłowych oraz ich wynajem.


Nowe życie wózków

Poddany profesjonalnemu procesowi odnawiania, używany wózek widłowy trudno gołym okiem odróżnić od nowego pojazdu. Minimalne są także różnice w wynikach testów obciążeniowych.

Przez lata rynek wyremontowanych wózków z drugiej ręki rozwijał się w związku z tym jako:

  • alternatywne źródło zakupu maszyn do przedsiębiorstw, w których pojazdy transportu wewnętrznego nie są eksploatowane ze szczególnie dużą intensywnością,
  • sposób na ekonomiczne pozyskanie specjalistycznych, rzadziej użytkowanych a potrzebnych w zakładzie wózków,
  • źródło zapasowych pojazdów – na potrzeby obsługi szczytów logistycznych lub utrzymania płynności pracy w razie awarii.

Dziś prócz względów ekonomicznych za odnowionymi wózkami przemawiają również kwestie takie jak dostępność oraz zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za zasoby i redukcja śladu węglowego. Rynek sprzętu intralogistycznego po renowacji dynamicznie się rozwija, a zakup używanych wózków przemysłowych staje się atrakcyjną alternatywą dla coraz większej liczby firm. Wyrazem takiego stanu rzeczy jest prężne funkcjonowanie europejskich centrów renowacji STILL. Z związku z rosnącym popytem na odnowione wózki widłowe we wrześniu 2023 r. zdecydowano się na uruchomienie czwartego obiektu tego typu. Do specjalizujących się w przywracaniu na rynek pojazdów transportu wewnętrznego zakładów w Niemczech (działający od 2008 r.), Polsce (2014) i we Włoszech (2017) dołączył obiekt w Turcji. W sumie dają one nowe życie około ośmiu tysiącom wózków rocznie, a liczba ta systematycznie rośnie. W efekcie klienci mogą w każdej chwili wybierać spośród 25 tys. odnowionych produktów STILL, dostępnych od ręki – także przez Internet, w sklepie internetowym firmy.

Używane wózki widłowe STILL podczas odnawiania – kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego

Wózki używane STILL podczas remontu – odświeżenie powłok lakierniczych

Pełna realizacja potencjału wózków widłowych

Tak jak na rynku konsumenckim na znaczeniu zyskują różne modele abonamentowe oraz aplikacje umożliwiające współdzielenie rowerów, hulajnóg i samochodów, tak i w intralogistyce wynajem wózków widłowych staje się alternatywą dla ich posiadania na własność. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wózków używanych, wynajem krótkoterminowy pozwala pozyskać – bez konieczności kupna nowego pojazdu – dokładnie takie modele, jakich potrzeba; w momentach, w których są szczególnie przydatne czy kluczowe dla zachowania płynności pracy. Wynajem długoterminowy wózków widłowych staje się natomiast – analogicznie do leasingowania przez firmy samochodów osobowych – realną alternatywą dla

posiadania pojazdów transportu wewnętrznego na własność. W obu przypadkach (tj. wynajmu krótko- i długoterminowego) pojazdy transportu wewnętrznego są najczęściej objęte kompleksową obsługą serwisową producenta, dzięki czemu osoby odpowiadające za utrzymanie ruchu w firmie korzystającej z wynajmu wózków widłowych mogą w pełni poświęcić się zadaniom tworzącym wartość dla ich klientów. Z punktu widzenia gospodarki obiegu zamkniętego producenckie floty wynajmu prowadzą do optymalnego wykorzystania pojazdów transportu wewnętrznego, wydłużenia cyklu ich rynkowego życia oraz oszczędności zasobów, które zostałyby zużyte, gdyby korzystające z ich usług przedsiębiorstwa zamiast wynajmować kupowałyby nowe wózki.


Flota wynajmu wózków widłowych STILL Polska liczy ponad 2,5 tys. pojazdów.
Krótkoterminowy wynajem wózków widłowych STILL można łatwo i szybko załatwić przez Internet.