STILL, SYNAOS i uniwersalne interfejsy AGV

Uniwersalny interfejs obsługi AGV jest kluczowy dla upowszechniania tej technologii. Wychodząc z tego założenia, firma STILL wspiera rozwój standardu VDA 5050 i nawiązała współpracę z SYNAOS, deweloperem rozwiązań ICT dla intralogistyki.

AGV i AMR – pojazdy prowadzone automatycznie i autonomiczne roboty mobilne – stają się niezbędnym elementem współczesnego transportu wewnętrznego. Jedną z barier upowszechniania wydajnych i ekonomicznych w długofalowym ujęciu rozwiązań, jakie oferuje automatyzacja w intralogistyce, są trudności w integracji floty złożonej z wózków różnych producentów. Odpowiedzią na to wyzwanie jest rozwijany pod auspicjami niemieckiego Stowarzyszenia Transportu Wewnętrznego (VDMA) interfejs VDA

5050. Jego pierwsze publiczne testy odbyły się w 2021 roku podczas organizowanego przy okazji IFOY Test Days wydarzenia AGV Mesh-up. Podczas jego drugiej edycji firma SYNAOS zaprezentowała platformę pozwalającą na zarządzanie w oparciu o VDA 5050 zróżnicowanymi pojazdami autonomicznymi. Wkrótce potem ogłoszono nawiązanie współpracy pomiędzy producentem oprogramowania a firmą STILL.


Jak działa interfejs VDA 5050?

Interfejs VDA 5050 pozwala na wymianę w czasie rzeczywistym informacji lokalizacyjnych pozyskiwanych z różniących się od siebie pod względem technologicznym systemów nawigacyjnych. Jak zademonstrowano podczas pierwszej edycji AGV Mesh-Up, w efekcie możliwa jest współpraca i jednoczesne, bezpieczne funkcjonowanie w tej samej przestrzeni autonomicznych pojazdów transportowych różnych producentów. Podczas drugiej odsłony wydarzenia zaprezentowano w praktyce działanie standardu w wersji 2.0, a firma SYNAOS pokazała działający w oparciu o niego interfejs do zarządzania różnorodnymi AGV. Dnia 5 maja ogłoszono nawiązanie współpracy pomiędzy deweloperem a dostawcą kompleksowych rozwiązań dla intralogistyki, STILL GmbH.

Zestaw platform transportowych STILL iGo systems na AGV Mesh-up

Spodziewane efekty współpracy pomiędzy STILL a SYNAOS

Współpraca pomiędzy obydwoma podmiotami ma w założeniu umożliwić realizację najnowocześniejszych projektów automatyzacyjnych i dać klientom swobodę wyboru oprogramowania, sprzętu oraz sposobu skomunikowania użytkowanych AGV. Przykładowo, automatyczne wózki w technologii STILL iGo systems są w stanie za pośrednictwem interfejsu współpracować z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku – bez konieczności indywidualizacji ich oprogramowania. Jak mówi Dr Wolfgang Hackenberg, dyrektor generalny i współzałożyciel SYNAOS:

– Nasza platforma zarządzania intralogistyką SYNA.OS LOGISTICS wspierała rozwój interfejsu VDA 5050 od samego początku. Dziś w oparciu o niego zarządzamy licznymi wdrożeniami u naszych klientów. Cieszymy się, mogąc włączyć do międzynarodowej sieci naszych partnerów markę tak silną jak STILL – komentuje. – Na tym współpracy wszechstronnie skorzystają klienci, mogąc odtąd indywidualnie dobierać sprzęt i oprogramowanie do realizacji swoich procesów intralogistyki i znacznie zwiększając ich efektywność. Czekamy na wspólne projekty ze STILL – dodaje Hackenberg.