Sprzężenie zwrotne sustainability

Rośnie popularność audytów i ratingów sustainability. To wieści dobre o tyle, że regularnie poddające się badaniom firmy mają tendencję do zwiększania poziomu zrównoważonego rozwoju. Tezę tę potwierdzają dane udostępnione przez STILL.


Jak wynika z danych EcoVadis, jednego z wiodących podmiotów prowadzących audyty i ratingi zrównoważonego rozwoju, popularność tego typu usług zwiększyła się w ciągu ostatnich 5 lat o 61%. Z danych ośrodka certyfikacyjnego wynika także, że wraz z kolejnymi badaniami wykonywanymi w przedsiębiorstwach rośnie poziom ich sustainability. Dlatego też wzrost zainteresowania taką oceną przekłada się na coraz lepsze z punktu widzenia środowiska

i interesariuszy funkcjonowanie procesów. Dobrze widać to na przykładzie firmy STILL, od ponad 10 lat korzystającej z usług EcoVadis. W latach 2021-2022 uzyskała certyfikaty poświadczające osiągniecie w ratingach statusu gold, plasującego ją pośród 5% przedsiębiorstw rozwijających się w najbardziej zrównoważony sposób. W 2023 uzyskała przyznawane najlepszemu 1 procentowi wyróżnienie na poziomie platinum.


Zrównoważony rozwój wynika z ciągłego doskonalenia

Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie benchmarkowym EcoVadis, rozwój wynika z nieustannego doskonalenia procesów. Firmy, które swoje sustainability poddają ocenie po raz pierwszy, wypadają średnio o 8 punktów gorzej niż te, które miały już okazję wyciągnąć wnioski z badania. „Prawdziwa poprawa jest możliwa, gdy firmy są konsekwentne w swoich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i wdrażają wnioski wyciągnięte z procesu oceny” – czytamy w artykule EcoVadis na temat raportu. Potwierdzenie tych słów stanowi historia certyfikacji EcoVadis prowadzonej w firmie STILL.


12-letnia historia ewaluacji zrównoważonego rozwoju STILL

W 2023 r. firma STILL poddała się ocenie niezależnych ekspertów EcoVadis po raz 12.W latach 2021 i 2022 dwa razy z rzędu udało się jej osiągnąć wynik plasujący ją pośród pięciu procent najlepszych. W zakresie ocenianych w toku ewaluacji kryteriów przedsiębiorstwo osiągnęło wówczas w ujęciu r/d/r rezultaty wyższe o 10 punktów. – Rozsądne korzystanie z zasobów i wzajemny szacunek to podstawowe warunki pomyślnej i bezpiecznej przyszłości. Jako firma lubimy dawać dobry przykład, stale kwestionując siebie i nasze procesy, stale je rozwijając i identyfikując nowe możliwości optymalizacji – mówił w 2022 r. Frank Müller, Senior Vice President STILL ds. Brand Management. Ważnym elementem ewaluacji skuteczności tych działań firmy jest właśnie przegląd standardów CSR przez agencję EcoVadis. – W ostatnim okresie podjęliśmy kroki mające na celu dalsze doskonalenie naszych procesów pod względem zarządzania środowiskowego oraz warunków pracy.

Wpisujemy zrównoważony rozwój w nasze strategie i skupiamy się na ciągłej optymalizacji działalności– dodawał wówczas Müller. Podjęte kroki przyniosły rezultaty. W 2023 r. przyznano STILL platynowy certyfikat zrównoważonego rozwoju EcoVadis, oznaczający osiągnięcie ponadprzeciętnie dobrych wyników w każdej z rozpatrywanych kategorii i znalezienie się wśród 1 proc. firm najbardziej dbających o zrównoważony rozwój. – Jesteśmy dumni, że udało się nam uzyskać certyfikat EcoVadis na poziomie platinum. Wyróżnienie jest niezależnym potwierdzeniem naszych nieustannych dążeń do utrzymania w działalności STILL najwyższych standardów – komentuje w 2023 r. Müller. – Naszym wspólnym obowiązkiem jest kształtowanie zrównoważonej gospodarki na miarę wyzwań, jakie niesie przyszłość. Cieszymy się, że ustanawiając nowe procedury, doskonaląc procesy i stale identyfikując nowe możliwości optymalizacji, firma STILL jest jednym z liderów na tym froncie – konkluduje Senior Vice President STILL ds. Brand Management.


Wózek elektryczny STILL RX 60-50 – STILL z certyfikatem EcoVadis Gold 2021
Wózek elektryczny STILL RX 20-16 – STILL z certyfikatem EcoVadis Gold 2022