Pierwszy webinar STILL Polska na życzenie

Pierwszy webinar STILL Polska na życzenie

Zmienia się formuła webinarów STILL Polska. Wydarzenia dostępne jedynie podczas relacji na żywo zostają zastąpione materiałami do obejrzenia w dowolnym czasie i miejscu. Tematem pierwszego webinaru na życzenie będą wózki używane.

Odnowione wózki widłowe STILL cieszyły się rosnącą popularnością jeszcze przed epidemią. W związku z destabilizacją globalnych łańcuchów dostaw, sprawiającą, że termin otrzymania nowych maszyn jest mniej przewidywalny, wyremontowane przez producenta wózki używane STILL święcą jeszcze większe triumfy. Kwestia ta jest tematem przewodnim webinaru STILL Polska po raz pierwszy prezentowanego w nowej formule „Webinar on Demand”, WoD. 

W materiale – dostępnym po rejestracji w dowolnym czasie – poruszono kwestie takie jak: rynkowe uwarunkowania przemawiające za wózkami używanymi; poziom zastępowalności nowych pojazdów wózkami używanymi oraz stopień, w jakim różnią się one od siebie. Zaprezentowano także przebieg proces odnawiania wózków używanych STILL w Centrum w Mrowinie oraz ich funkcjonowanie w Fabryce Papieru Kaczory. 

Głos zabrali:

  • Małgorzata Ratajczak, Kierownik ds. Odnawiania Zagranicznego STILL Polska
  • Marcin Pudliszak, Kierownik Administracji i Serwisu Wózków Używanych STILL Polska
  • Piotr Kirstein - Kierownik Sprzedaży STILL Polska obsługujący m.in. Fabrykę Papieru Kaczory
  • Stanisław Cierzniak, Prezes Zarządu Fabryki Papieru Kaczory (gość specjalny)
  • Krzysztof Pigla - Specjalista ds. Produktu STILL Polska (moderator i gospodarz)

Dostępność jest słowem-kluczem w kontekście rosnącej popularności odnowionych wózków używanych. Ma niezwykłe znaczenie także w dzieleniu się know-how z użyciem cyfrowych narzędzi. W związku z dążeniem firmy do zwiększenia dostępności jej materiałów merytorycznych, po raz pierwszy webinar STILL Polska będzie dostępny w formule na życzenie i dostępny w dogodnym dla widzów terminie. By obejrzeć materiały, nie trzeba być przed ekranem w podanym dniu i godzinie.

Dostęp do webinaru na życzenie można uzyskać, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.