ARIBIC – sztuczna inteligencja zmapuje wnętrza

Niemiecko-kanadyjskie konsorcjum łączące prężne ośrodki świata nauki i przemysłu po obu stronach Atlantyku pracuje na sztuczną inteligencją pozwalającą wykorzystać dane z czujników do usprawnienia pracy wózków AGV i magazynów w ogóle.

Utworzone w marcu 2021 roku pod wodzą firmy STILL konsorcjum ARIBIC postawiło sobie zadanie stworzenia technologii umożliwiającej generowanie trójwymiarowych map wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane pochodzące z czujników automatycznych wózków widłowych. Na wspólny sukces projektu finansowanego przez National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP, Pomocniczy Program Rozwoju Przemysłu Narodowej Rady Badawczej Kanady) oraz Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi,

Niemieckie Federalne Ministerstwo ds. Gospodarki i Energii) pracować będą: Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Toronto (wraz z laboratorium STARS), kanadyjski producent czujników LeddarTech oraz wytwarzająca wózki widłowe firma STILL. Warto starać się o silną pozycję na tym polu. Według przewidywań firmy Industry Arc  rynek mobilnego mapowania 3D w pięciolatce 2020 – 2025 będzie rósł w tempie przekraczającym 30 proc. w skali roku i osiągnie wartość 4,6 mld dolarów.


Wózki automatyczne jak bezdenne źródło danych topograficznych

By bezkolizyjnie przemieszczać się w przestrzeni magazynów, automatyczne wózki widłowe takie jak OPX iGo neo (wykorzystany w projekcie jako pojazd testowy) sekunda po sekundzie skanują swoje otoczenie, rozpoznając statyczne i przemieszczające się obiekty, omijając je i wyznaczając optymalne trasy przejazdu. Dotąd proces był nieustannie powtarzany, a informacje o topografii magazynu – w dużej mierze marnowane. Projekt ARIBIC (Artificial Intelligence Based Indoor Cartography – Oparta na Sztucznej Inteligencjii Kartografia Wnętrz) ma zmienić ten stan rzeczy.

Wózki automatyczne (AGV) STILL OPX iGo neo
Autonomiczny partner kompletacji STILL OPX iGo neo

Wykorzystując dane z czujników, w czasie rzeczywistym tworzymy cyfrowe odzwierciedlenie otoczenia i jesteśmy w stanie na bieżąco prowadzić wymianę istotnych danych na jego temat. W przeciwieństwie do dzisiejszej metody, w której – jak z migawki – generowany jest „sztywny” trójwymiarowy obraz obiektu, mapy kreowane przez platformę ARIBIC pozostają dynamiczne i zawsze

aktualne – tłumaczy podstawowe założenia rozwiązania Bengt Abel, Project Manager w STILL. – System pozwala na natychmiastowe uwzględnianie w zasobach naszej sztucznej inteligencji informacji o wszelkich zmianach otoczenia – czy to o przeniesionym regale, czy nowoumieszczonej palecie. W efekcie wiemy wszystko o lokalizacji w magazynie wszelkich obiektów. Potencjał wykorzystania tej wiedzy do optymalizacji pracy jest ogromny – dodaje.


Obszary zastosowania systemu ARIBIC

Podstawowym obszarem wykorzystania systemu mapowania wnętrz z użyciem sztucznej inteligencji jest zwiększenie trafności i sprawności nawigowania automatycznych wózków widłowych. Rozwiązanie, dając na bieżąco wgląd w położenie wszystkich pojazdów i innych obiektów, niesie także ogromny potencjał optymalizacji rozmieszczenia infrastruktury i planowania tras przejazdu. Na podstawie informacji historycznych łatwo będzie

zidentyfikować wąskie gardła i sensownie zmieniać sposób organizacji przepływu materiałów przez magazyn. Już dziś potencjał rozwiązania wydaje się ogromny. Bengt Abel spodziewa się, że w toku projektu zarysują się nowe możliwości jego wykorzystania. Zakończenie projektu ARIBIC planowane jest na IV kwartał 2023 r. Wtedy to przekonamy się, na co razem wpadli niemieccy i kanadyjscy naukowcy i inżynierowie.