Czym różnią się AGV i AMR?

Czym różnią się AGV od AMR

Wśród wykorzystywanych w intralogistyce automatycznych pojazdów transportu wewnętrznego wyróżnia się przede wszystkim wózki prowadzone automatycznie (AGV) oraz mobilne roboty (AMR) – co łączy, a co różni te rozwiązania? W jakich zastosowaniach się sprawdzają?

Odpowiedź eksperta:

Podstawową zaletą wszelkich rozwiązań kwalifikowanych jako automatyzacja transportu wewnętrznego – od półautomatycznych systemów wsparcia operatora po całkowicie autonomiczne systemy intralogistyczne – jest zapewnienie przepustowości magazynu bez konieczności wzrostu zatrudnienia. Rośnie tym samym produktywność per capita, poszerzają się możliwości przedsiębiorstwa i – dzięki skalowalności rozwiązań automatyzacyjnych - wzrasta odporność na szczyty logistyczne. To, czy w konkretnym zastosowaniu lepiej sprawdzą się AGV, AMR czy jeszcze inne produkty, zależy od szeregu czynników.


Systemy nawigacji AGV a systemy nawigacji AME

Zasada działania autonomicznych pojazdów AGV i mobilnych robotów transportowych jest taka sama. Jedne i drugie są w stanie samodzielnie się przemieszczać, podejmować odpowiednio przygotowane ładunki i współpracować z innymi urządzeniami. Pewne różnice w wymaganiach względem infrastruktury mogą wynikać z zastosowanej technologii nawigacji. W przypadku części rozwiązań wymagana może być instalacja punktów referencyjnych.

Jeśli jednak korzysta się z nawigacji SLAM, zarówno pojazdy AGV, jak i AMR są w stanie przemieszczać się na podstawie danych z otoczenia, bez konieczności montażu dodatkowej infrastruktury nawigacyjnej. Do przekazywania informacji pomiędzy urządzeniami niezbędna jest łączność radiowa, oparta najczęściej o bezprzewodową sieć klienta w standardzie WiFi. AGV i AMR różnią przede wszystkim rozmiary, udźwig oraz – w większości przypadków – zdolność pracy z wielokondygnacyjnymi regałami.


Firma STILL rozwija systemy nawigacji AGV i AMR

Czym wyróżniają się automatyczne roboty mobilne – AMR?

Autonomiczne roboty mobilne AMR wyróżnia przede wszystkim kompaktowa konstrukcja. Te małe, zwrotne pojazdy wymagają tylko około połowy przestrzeni wymaganej przez ręczny wózek widłowy. W porównaniu z pojazdami AGV ich ścieżki przejazdu mogą być węższe – dokładnie tak szerokie, jak ładunek. Ograniczeniem AMR jest stosunkowo niewielki, sięgający 1 500 kg udźwig nominalny oraz brak możliwości samodzielnego pobierania i odkładania ładunków znajdujących się na wyższych kondygnacjach systemów regałowych.


Czym od AMR różnią się pojazdy prowadzone automatycznie – AGV?

Automatycznie prowadzone pojazdy AGV są większe i bardziej zróżnicowane niż AMR. Nie są w stanie zmieścić się w korytarzach tak wąskich jak mieszczące się pod paletą mobilne roboty, są za to w stanie przewozić ładunki znacznie większej masy oraz pracować samodzielnie w magazynach wysokiego składowania.


Kiedy wybrać AGV, a kiedy AMR?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, sposobu składowania i organizacji procesów transportu wewnętrznego. Jednocześnie nie musi być ona zero-jedynkowa. By maksymalizować wydajność przeładunkową, często łączy się zalety AGV, AMR oraz wózków prowadzonych ręcznie.

Czy współwystępowanie w zakładzie AGV, AMR i manualnych wózków widłowych jest bezpieczne?

Inaczej niż wózki prowadzone przez operatorów, bez systemów bezpieczeństwa wózki automatyczne nie byłyby w stanie skutecznie przemieszczać się po magazynie i wykonywać powierzonych im zadań. Dlatego też samodzielne nawigowanie i bezpieczne poruszanie się w środowisku roboczym jest integralnym elementem funkcjonowania wózków automatycznych STILL. Na czynności te składają się: rozpoznawanie otoczenia, jego stałych elementów, przeszkód i innych uczestników ruchu oraz adekwatne reagowanie we wszystkich sytuacjach – także tych potencjalnie niebezpiecznych.

Oferowane przez STILL Polska pojazdy AGV i AMR zaprojektowane z myślą o pracy bezobsługowej wyposażone są w oprogramowanie i osprzęt umożliwiające sprawne wykonywanie tych zadań. Pojazd samodzielnie odróżnia obiekty statyczne i dynamiczne. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu i realizuje najbezpieczniejsze zachowania. Działający w oparciu o te elementy system bezpieczeństwa eliminuje ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i innymi urządzeniami. Umożliwia także płynną jazdę bez grożących uszkodzeniem przewożonego ładunku sytuacji wymagających nagłego hamowania.


Automatycznie prowadzone ciągniki STILL wraz ze stacjami przeładunkowymi

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.