Czym różnią się AGV i AMR?

Czym różnią się AGV od AMR

Wśród wykorzystywanych w intralogistyce automatycznych pojazdów transportu wewnętrznego wyróżnia się przede wszystkim wózki prowadzone automatycznie (AGV) oraz mobilne roboty (AMR) – co łączy, a co różni te rozwiązania? W jakich zastosowaniach się sprawdzają?

Odpowiedź eksperta:

Podstawową zaletą wszelkich rozwiązań kwalifikowanych jako automatyzacja transportu wewnętrznego – od półautomatycznych systemów wsparcia operatora po całkowicie autonomiczne systemy intralogistyczne – jest zapewnienie przepustowości magazynu bez konieczności wzrostu zatrudnienia. Rośnie tym samym produktywność per capita, poszerzają się możliwości przedsiębiorstwa i – dzięki skalowalności rozwiązań automatyzacyjnych - wzrasta odporność na szczyty logistyczne. To, czy w konkretnym zastosowaniu lepiej sprawdzą się AGV, AMR czy jeszcze inne produkty, zależy od szeregu czynników.


Systemy nawigacji AGV a systemy nawigacji AME

Zasada działania autonomicznych pojazdów AGV i mobilnych robotów transportowych jest taka sama. Jedne i drugie są w stanie samodzielnie się przemieszczać, podejmować odpowiednio przygotowane ładunki i współpracować z innymi urządzeniami. Pewne różnice w wymaganiach względem infrastruktury mogą wynikać z zastosowanej technologii nawigacji. W przypadku części rozwiązań wymagana może być instalacja punktów referencyjnych.

Jeśli jednak korzysta się z nawigacji SLAM, zarówno pojazdy AGV, jak i AMR są w stanie przemieszczać się na podstawie danych z otoczenia, bez konieczności montażu dodatkowej infrastruktury nawigacyjnej. Do przekazywania informacji pomiędzy urządzeniami niezbędna jest łączność radiowa, oparta najczęściej o bezprzewodową sieć klienta w standardzie WiFi. AGV i AMR różnią przede wszystkim rozmiary, udźwig oraz – w większości przypadków – zdolność pracy z wielokondygnacyjnymi regałami.


Firma STILL rozwija systemy nawigacji AGV i AMR

Czym wyróżniają się automatyczne roboty mobilne – AMR?

Autonomiczne roboty mobilne AMR wyróżnia przede wszystkim kompaktowa konstrukcja. Te małe, zwrotne pojazdy wymagają tylko około połowy przestrzeni wymaganej przez ręczny wózek widłowy. W porównaniu z pojazdami AGV ich ścieżki przejazdu mogą być węższe – dokładnie tak szerokie, jak ładunek. Ograniczeniem AMR jest stosunkowo niewielki, sięgający 1 500 kg udźwig nominalny oraz brak możliwości samodzielnego pobierania i odkładania ładunków znajdujących się na wyższych kondygnacjach systemów regałowych.


Czym od AMR różnią się pojazdy prowadzone automatycznie – AGV?

Automatycznie prowadzone pojazdy AGV są większe i bardziej zróżnicowane niż AMR. Nie są w stanie zmieścić się w korytarzach tak wąskich jak mieszczące się pod paletą mobilne roboty, są za to w stanie przewozić ładunki znacznie większej masy oraz pracować samodzielnie w magazynach wysokiego składowania.


Kiedy wybrać AGV, a kiedy AMR?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, sposobu składowania i organizacji procesów transportu wewnętrznego. Jednocześnie nie musi być ona zero-jedynkowa. By maksymalizować wydajność przeładunkową, często łączy się zalety AGV, AMR oraz wózków prowadzonych ręcznie.

Czy współwystępowanie w zakładzie AGV, AMR i manualnych wózków widłowych jest bezpieczne?

Inaczej niż wózki prowadzone przez operatorów, bez systemów bezpieczeństwa wózki automatyczne nie byłyby w stanie skutecznie przemieszczać się po magazynie i wykonywać powierzonych im zadań. Dlatego też samodzielne nawigowanie i bezpieczne poruszanie się w środowisku roboczym jest integralnym elementem funkcjonowania wózków automatycznych STILL. Na czynności te składają się: rozpoznawanie otoczenia, jego stałych elementów, przeszkód i innych uczestników ruchu oraz adekwatne reagowanie we wszystkich sytuacjach – także tych potencjalnie niebezpiecznych.

Oferowane przez STILL Polska pojazdy AGV i AMR zaprojektowane z myślą o pracy bezobsługowej wyposażone są w oprogramowanie i osprzęt umożliwiające sprawne wykonywanie tych zadań. Pojazd samodzielnie odróżnia obiekty statyczne i dynamiczne. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu i realizuje najbezpieczniejsze zachowania. Działający w oparciu o te elementy system bezpieczeństwa eliminuje ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i innymi urządzeniami. Umożliwia także płynną jazdę bez grożących uszkodzeniem przewożonego ładunku sytuacji wymagających nagłego hamowania.


Automatycznie prowadzone ciągniki STILL wraz ze stacjami przeładunkowymi

Forma grzecznościowa*
Zgoda*
Newsletter