A


Powiązane artykuły:


ALS (Active Load Stabilisation)

ALS – skrót od angielskiego terminu active load stabilisation, oznaczającego system aktywnej stabilizacji ładunku. Rozwiązanie, po raz pierwszy zastosowane w wózkach typu Reach-Truck STILL FM-X, a następnie także w wózkach systemowych MX-X, pozwala znacząco skracać czas wykonywania zadań na najwyższych kondygnacjach regałów.

System działa w oparciu o wskazania zamontowanego w maszcie tensometra. Na bieżąco dokonuje on pomiarów drgań ładunku i przekazuje informacje do komputera pokładowego z oprogramowaniem ALS. System analizuje dane i reaguje natychmiast automatycznym wyrównaniem drgań i odgięcia masztu przez uruchomienie hydraulicznego siłownika liniowego, który działa przeciwstawnie do sił oddziałujących na maszt. W efekcie czas potrzebny do wygaszenia wibracji skraca się o 80 proc.

ALS