A


AFC – Active Floor Compensation

Czujniki systemu aktywnej kompensacji podłoża STILL AFC na bieżąco korygują wzajemne położenie kół w pionie.

AFC, ang. Active Floor Compensation - dostępny opcjonalnie jako wyposażenie wózków VNA STILL MX-X system aktywnej kompensacji nierówności podłoża. Innowacyjność tego rozwiązania polega na tym, że zamiast tłumić drgania masztu ograniczające efektywność kompletacji na najwyższych kondygnacjach regałów, eliminuje przyczynę ich powstawania. Czujniki systemu rejestrują względną wysokość kół na osiach nośnych, a ich położenie jest natychmiast wyrównywane w odpowiedzi na różniące się odczyty.

Dzięki szybkim procesorom wykorzystanym w systemie, reaguje on bez najmniejszych opóźnień nawet przy maksymalnej prędkości jazdy. W związku z tym rama pojazdu jest przez cały czas wypoziomowana, a maszt – w efekcie – utrzymany w idealnym pionie. Pozwala to do minimum ograniczyć jego drgania, umożliwiając tym samym sprawniejsze wykonywanie zadań przeładunkowych. W rezultacie maksymalizuje się wydajność oraz bezpieczeństwo pracy.

Jak wynika z doświadczeń zakładów wdrażających wózki VNA wyposażone w system AFC w połączeniu z wysoką zabudową regałową, rozwiązanie umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej i skrócenie odległości pokonywanych w toku operacji transportowych. System kompensacji podłoża pozwala natomiast obniżyć koszt inwestycji w posadzkę, gwarantując przy tym sprawne wykonywanie zadań operatorów na najwyższych kondygnacjach regałów.


Powiązane artykuły:


ALS (Active Load Stabilisation)

ALS – skrót od angielskiego terminu active load stabilisation, oznaczającego system aktywnej stabilizacji ładunku. Rozwiązanie, po raz pierwszy zastosowane w wózkach typu Reach-Truck STILL FM-X, a następnie także w wózkach systemowych MX-X, pozwala znacząco skracać czas wykonywania zadań na najwyższych kondygnacjach regałów.

System działa w oparciu o wskazania zamontowanego w maszcie tensometra. Na bieżąco dokonuje on pomiarów drgań ładunku i przekazuje informacje do komputera pokładowego z oprogramowaniem ALS. System analizuje dane i reaguje natychmiast automatycznym wyrównaniem drgań i odgięcia masztu przez uruchomienie hydraulicznego siłownika liniowego, który działa przeciwstawnie do sił oddziałujących na maszt. W efekcie czas potrzebny do wygaszenia wibracji skraca się o 80 proc.

ALS