Jak zapewnić BHP w akumulatorowni?

Bateria trakcyjna wózka widłowego STILL podczas ładowania w akumulatorowni

Odpowiedź eksperta:

Choć dzięki upowszechnianiu się bezobsługowych baterii litowo-jonowych tradycyjne akumulatorownie spotykane są coraz rzadziej, wciąż istnieją przedsiębiorstwa, w których ekonomicznie uzasadnione jest korzystanie z akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Akumulatorownie wciąż są więc w takich przypadkach ważnym elementem realizacji całościowych wdrożeń zabezpieczających potrzeby flot wózków elektrycznych. W procesie zapewnienia bezpieczeństwa pracy, istotna jest odpowiednia infrastruktura akumulatorowni i postępowanie operatorów zgodne z zaleceniami. W przedsiębiorstwach, w których zdarzają się wypadki związane z niewłaściwą obsługą akumulatorów kwasowo-ołowiowych, warto rozważyć także przejście na baterie litowo-jonowe.


Dobre wyposażenie akumulatorowni minimalizuje ryzyko wypadków

By zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym w akumulatorowni, trzeba stworzyć określone warunki. W związku z faktem, iż podczas procesu ładowania z baterii kwasowo-ołowiowych wydziela się wodór, pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane – przy użyciu metod mechanicznych lub

grawitacyjnych. Ze względu na żrącą zawartość konwencjonalnych akumulatorów, na wypadek wycieku elektrolitu rekomendowana jest także kwasoodporna posadzka. Bezpieczeństwu sprzyja również łatwy dostęp do „oczomyjki” i awaryjnego wyłącznika zasilania.

Boczna wymiana baterii elektrycznego wózka widłowego STILL RX 20
Akumulatorownia STILL - Boczna wymiana baterii wózka widłowego RX 60

Odpowiednia obsługa baterii znacząco ogranicza nasilenie zagrożenia

Od lat najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są ludzkie błędy. Prócz wyposażenia akumulatorowni należy położyć więc także nacisk na odpowiednie przeszkolenie operatorów i przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa. Stale należy upewniać się, że osoby obsługujące akumulatory znają zasady bezpiecznego uzupełniania elektrolitu, wymiany baterii w ogóle oraz odpowiedniego reagowania na zauważone uszkodzenia mechaniczne baterii. Naszym klientom polecamy w tym zakresie ponadprogramowe szkolenia operatorów w ramach Akademii Bezpieczeństwa STILL, na których poruszamy najistotniejsze kwestie praktycznej związane z nieniosącą ryzyka wypadku obsługą wózków widłowych. Dążąc do minimalizacji ryzyka niepożądanych zdarzeń, warto skorzystać także z narzędzi zwiększających prawdopodobieństwo prawidłowego przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego sprzętu przed rozpoczęciem pracy – takich jak na przykład aplikacja STILL PreOp , krok po kroku prowadząca operatora przez ten proces.

Akademia Bezpieczeństwa STILL – Plakat na temat wymiany baterii RX20

Baterie litowo-jonowe jako salomonowe rozwiązanie kwestii akumulatorowni

Sprytnym sposobem na całkowite wyeliminowanie zagrożeń związanych z poparzeniami elektrolitem czy wybuchami wodoru w akumulatorowni jest całkowite przejście na elektryczne wózki widłowe z bateriami w technologii Li-Ion . Obecnie dostępne są już z nimi pojazdy wszystkich typów oferowanych przez STILL Polska. Choć są nieco droższe od konwencjonalnych rozwiązań, bezobsługowe akumulatory tego rodzaju nie wymagają wyrównywania poziomu elektrolitu oraz nie gazują. Po zastąpieniu przez nie trakcyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, można całkowicie zrezygnować z wydzielonej,wentylowanej 

akumulatorowni. Widzimy, że jest to jedna z przyczyn, dla których baterie litowo-jonowe cieszą się rosnącą popularnością. Klienci, którzy wypróbują pojedyncze egzemplarze, nie chcą wracać już do względnie skomplikowanej obsługi akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Choć wciąż jeszcze znajdują one zastosowanie tam, gdzie wózki eksploatowane są mniej intensywnie, wiele wskazuje na to, że stopniowo będą ustępować nowszym, bardziej wydajnym i łatwiejszym w obsłudze bateriom Li-Ion, przechodząc do rynkowej niszy.


Wózki unoszące STILL EXU Li-Ion
Wtyczka do ładowania litowo-jonowej baterii trakcyjnej wózka widłowego z sieci


This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.