Co jest kluczowe podczas planowania automatyzacji magazynu?

Odpowiedź eksperta:

Trudno zwięźle odpowiedzieć na tak postawione pytanie – współczesne rozwiązania z obszaru automatyzacji są bardzo zróżnicowane, a termin jest w związku z tym bardzo pojemny. Automatyzacji mogą podlegać zarówno pojedyncze zadania (jazda w wąskiej alejce wzdłuż nitki indukcyjnej stosowana w wózkach systemowych STILL MX-X, ruch wózka kompletacyjnego za operatorem między punktami pobierania ładunków w przypadku wózków iGo neo), całe procesy (jak na przykład zaopatrzenie linii produkcyjnych dzięki zastosowaniu zestawów transportowych z automatycznymi stacjami załadunku i rozładunku i ciągnikami AGV serii STILL LTX 50), jak i całe obiekty magazynowe – w tym te bezobsługowe, funkcjonujące wyłącznie w oparciu o pracę systemu WMS, robotów i przenośników. Bez względu na skalę planowanego wdrożenia, pierwszym krokiem jest zawsze zidentyfikowanie procesów, których automatyzacja jest uzasadniona. Zazwyczaj w pierwszej kolejności podlegają jej te zadania, które wykonywane są z największą częstotliwością, wymagają przy tym dużego nakładu pracy i są przy tym trudne, żmudne lub fizycznie obciążające. Kolejną kwestią jest to, czy automaty mają docelowo realizować wszystkie procesy transportu wewnętrznego, czy tylko część z nich. Inaczej buduje się magazyn dla robotów, a inaczej dla ludzi. Gdy w obiekcie pracują równolegle samodzielne maszyny i operatorzy, pod uwagę należy wziąć także przebieg ich interakcji oraz ich bezpieczeństwo. W automatyzacji pojedynczych zadań najczęściej korzystamy z produkowanych seryjnie z myślą o operatorach wózkach STILL przystosowanych do autonomicznej pracy i zaprogramowanych tak, by inteligentnie reagować w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Dzięki partnerstwie z wyspecjalizowaną w dziedzinie automatyzacji spółką Dematic Egemin eksperci STILL Polska są dziś gotowi zaproponować klientom także całościowe projekty nawet najbardziej złożonych, bezobsługowych systemów.

Dlatego też gdybym miał odpowiedzieć na postawione pytanie jednym zdaniem, powiedziałbym, że podczas planowania automatyzacji magazynu kluczowe jest dobranie partnera technologicznego, który jest w stanie kompleksowo doradzić i zapewnić optymalnie dopasowane do potrzeb wyposażenie.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.