Czym wynajem długoterminowy wózków widłowych różni się od leasingu?

Kto jest stroną umowy wynajmu wózków i co z tego wynika?

Podstawową kwestią, z której wynikają dalsze różnice pomiędzy leasingiem a wynajmem długoterminowym jest podmiot, z którym zawierana jest umowa. W przypadku leasingu stroną jest zazwyczaj bank, w wynajmie długoterminowym wózków widłowych – ich producent lub dystrybutor. W drugim przypadku kontrahent dysponuje odpowiednią infrastrukturą i know-how dotyczącym przedmiotu wynajmu. Nie kupujemy więc produktu na raty, a usługę udostępniania sprawnego wózka. W ramach umowy oferowana jest jego kompleksowa obsługa i zapewnienie pojazdu zastępczego

w przypadku naprawy, co gwarantuje pracę bez kosztownych przestojów. W trakcie trwania umowy koszty utrzymania floty są stałe i przewidywalne – całość nakładów na eksploatację wózków zawarta jest w racie abonamentu, której formę przybiera wynajem full service. Co więcej, kontrahent jest w stanie odnowić, poddać recyklingowi lub odsprzedać używane wózki widłowe po zakończeniu ustalonego okresu finansowania. W efekcie na użytkowniku nie ciążą koszty administracyjne związane ze sprzedażą końcową ani ryzyko wartości końcowej.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.