Jak automatyzacja obniża koszty magazynowania

Automatyzacja w logistyce jest i będzie coraz bardziej opłacalna – analitycy spodziewają się więc dużej dynamiki wzrostu na tym rynku. Sprawdzamy zatem, ile można dzięki niej zaoszczędzić i w jakich obszarach korzyści są największe.

Eksperci przewidują, że okres 2021-2026 przyniesie dynamiczne, nawet dwucyfrowe w skali roku wzrosty na rynku automatyki magazynowej. Rosnąć będzie jej dostępność i opłacalność – zarówno ze względu na rozwój technologiczny, jak i uwarunkowania rynkowe. Choć jej wdrożenie wiąże się ze stosunkowo dużymi nakładami, automatyzacja dość szybko zaczyna na siebie zarabiać. Pozwala bowiem zarówno obniżyć koszty pracy, zwiększyć produktywność, jak i lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową. Wyjaśniamy, z czego dokładanie wynikają oszczędności w każdym z tych obszarów i w jakich warunkach automatyzacja przynosi największe korzyści.

Automatyzacja procesu magazynowania

Automatyzacja pozwala obniżyć koszty pracy

Ze względu na sytuację na rynku, koszty pracy stanowią coraz istotniejszą składową całkowitych nakładów na funkcjonowanie magazynu. Według raportu Manpower Group „Niedobór talentów 2021”  znalezienie ludzi jeszcze nigdy nie było tak trudne. Trudności z obsadzeniem stanowisk zgłasza 81 proc. przedsiębiorstw, a pracownicy obszaru logistyki są tymi najintensywniej poszukiwanymi. Według danych Randstad dotyczących I połowy 2021 r. 37 proc. firm tego sektora planowało zwiększenie zatrudnienia, a 20 proc. – wzrost płac. W tej, trudnej z punktu widzenia pracodawców sytuacji kluczowe znaczenie ma zwiększenia produktywności pracowników – tak by zadania, przed którymi staje przedsiębiorstwo, dało realizować się bez konieczności powiększania kadry. Automatyzacja dobrze sprawdza się jako narzędzie realizacji tego postulatu.

Automatyzacja zwiększa produktywność nawet kilkukrotnie

Każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę i trudno jednoznacznie powiedzieć, o ile przeciętnie zwiększa się wydajność procesów magazynowych w efekcie wdrożenia rozwiązań z obszaru automatyzacji. Warto natomiast przywołać konkretne przykłady. W rezultacie wdrożenia zautomatyzowanego systemu składowania i kompletacji pojemników SLC/KLT w magazynie produkcyjnym Siemens, wydajność kompletacji wzrosła z 30 do 75 pozycji na godzinę – czyli 2,5 krotnie. Same tylko systemy wspomagające kompletację (bez pełnej automatyzacji) mogą znacząco poprawić jej efektywność. Szacuje się, że rozwiązania takie jak Pick-by-Voice czy Pick-to-Light zwiększają ją o kilkadziesiąt procent i pozwalają wyeliminować nawet 2/3 błędów, które zostałyby popełnione w przypadku konwencjonalnej kompletacji.

Automatyzacja procesu magazynowania

Automatyzacja pozwala zwiększyć gęstość składowania

Automatyzacja procesu magazynowania

W związku z rozwojem e-commerce i rosnąca presją na czas realizacji zamówień, magazyny są potrzebne coraz bliżej ośrodków miejskich. Wyższe ceny gruntów w takich lokalizacjach sprawiają, że kluczowa staje się możliwość zmieszczenia na niewielkiej przestrzeni jak największej liczby ładunków. Pozwalając zredukować liczbę korytarzy roboczych i wykorzystywać całą kubaturę obiektu, automatyzacja walnie przyczynie się do maksymalizacji gęstości składowania. We wspomnianym już wyżej magazynie produkcyjnym Siemens, wdrożony system jest w stanie pomieścić do 45 000

pojemników SLC z ponad 24 000 typami materiałów. To 4 razy więcej niż w stosowanym wcześniej na tej samej powierzchni systemie ręcznym. Przyjmuje się orientacyjnie, że obszary, w których nie są magazynowane ładunki – strefa przyjęć, wysyłek, kompletacji, składowania luzem, drogi komunikacyjne, miejsca parkowania wózków widłowych oraz pomieszczanie socjalne – mogą zajmować nawet 30-50 proc. powierzchni zajętej przez regały. Im dalej posunięta automatyzacja tym więcej z tej przestrzeni można „odzyskać” na składowania towarów.


Gdzie automatyzacja magazynu jest najbardziej opłacalna

W świetle opisanych powyżej najważniejszych korzyści z automatyzacji procesów magazynowych, jest ona najbardziej opłacalna:

  • w ośrodkach, w których trudno o pracowników magazynowych i presja płacowa jest szczególnie duża;
  • w sytuacji, gdy przepustowość ręcznej obsługi procesów logistycznych nie nadąża za zapotrzebowaniem;
  • tam, gdzie występuje dużo błędów w kompletacji lub często zdarzają się wypadki, uszkodzenia itp.
  • w lokalizacjach, gdzie powierzchnia magazynowa jest szczególnie droga lub uwarunkowania wymagają zmieszczenia dużej liczby ładunków w stosunkowo niewielkich obiektach.

Dzięki usługom takim jak doradztwo intralogistyczne można we współpracy z ekspertami wyliczyć ROI inwestycji w rozwiązania automatyzacyjne, dowiedzieć się, jakie są możliwości i jaki stopień automatyzacji procesów magazynowych zwróci się w najkrótszym czasie.

Automatyzacja procesu magazynowania

Polecane artykuły

Automatyzacja coraz łatwiej dostępna

COVID-19 wszechstronnie przyczyniła się do upowszechnienia rozwiązań automatyzacji. Eksperci przewidują, że efekt ten utrzyma się co najmniej do 2025 r. Na zwiększony popyt odpowiadają dostawcy rozwiązań intralogistycznych.