Jak wybrać serwis wózków widłowych w 2022 r.?

Umowy serwisu wózków widłowych STILL Full Service – wygoda, bezpieczeństwo i święty spokój

Odpowiedź eksperta:

Czy pandemia zmieniła w zasadniczy sposób podejście do serwisu wózków widłowych?

Bez wątpienia pierwsze fale epidemii COVID-19 były testem dla nas wszystkich oraz naszych relacji z partnerami biznesowymi. Priorytetem serwisu STILL Polska w tym czasie, szczególnie kiedy jeszcze sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie, było zapewnienie naszych klientów, że mimo wszystko działamy sprawnie, a w efekcie ich floty będą funkcjonować bez zarzutu. W pierwszej kolejności zadbaliśmy o to, by utrzymać łańcuchy dostaw części zamiennych STILL Original Parts. Co więcej, wyposażyliśmy techników w środki ochrony i procedury, dzięki którym mogli realizować swoje zadania z zachowaniem wszelkich wymagań higieny i bezpieczeństwa wdrożonych u klientów w związku z COVID-19. Z myślą o firmach, w których przeciwepidemiczne zasady wykluczały wizyty osób z zewnątrz, wprowadziliśmy możliwość realizacji zadań serwisu na zewnątrz zakładu lub w warsztacie STILL Polska. Aby minimalizować liczbę wizyt, planowe działania wykonywaliśmy łącznie podczas jednej interwencji. Pomocna była tu wysoka skuteczność naszych działań serwisowych.


Co obecnie brać pod uwagę wybierając serwis wózków widłowych?

Doświadczenia związane z ograniczoną dostępnością części zamiennych potwierdzają, że wybierając partnera do obsługi serwisowej i napraw warto skorzystać z oferty firm z dobrze zabezpieczonym pod tym względem zapleczem. Przemawia to za serwisem autoryzowanym, w przypadku którego podmiot usługodawcy jest zarazem dostawcą komponentów. Podstawowymi korzyściami wynikającymi z takiego układu są szybkość, skuteczność interwencji i gwarancja użycia oryginalnych części zamiennych. Dobrze zorganizowany system dystrybucji STILL zapewnia w ciągu 48 godzin dostęp do każdego z setek tysięcy komponentów składających się na nasze wózki. Wszyscy technicy mają dostęp do oprogramowania diagnostycznego, książek serwisowych i podglądu stanów magazynowych. Wraz z siecią mobilnych techników z samochodami w pełnym wyposażeniu gwarantuje to czas reakcji

nie dłuższy niż 24 godziny. Dzięki posiadanym narzędziom, ustawicznym szkoleniom i wysokim kompetencjom serwisanci STILL Polska usuwają ponad 90 proc. usterek podczas pierwszej interwencji. Jeśli naprawa ma potrwać dłużej, możemy udostępnić klientowi jeden z wózków z liczącej kilka tysięcy zróżnicowanych modeli pojazdów transportowych floty wynajmu. Co więcej, w przypadku klientów korzystających z obsługi full service aktywnie przeciwdziałamy występowaniu awarii, prowadząc na podstawie danych o eksploatacji działania prewencyjno-konserwacyjne. Wszystko to sprawia, że nawet jeśli wystąpi usterka lub dojdzie do kolizji, przedsiębiorstwa klientów zachowują płynność procesów logistycznych i unikają przestojów mogących zagrozić realizacji planu biznesowego.


Jakie jeszcze czynniki uwzględnić w wyborze serwisu wózków widłowych?

Oprócz kompetencji techników serwisu i dostępności części zamiennych – kwestii umożliwiających szybką reakcję na usterki – znaczenie mają także względy administracyjno-finansowe. Ważne jest to, żeby dobrać odpowiedni pakiet usług. Powinien być skrojony tak, by zabezpieczać potrzeby firmy w kluczowych obszarach. W związku z tym z jednej strony dajemy klientom opcję doboru potrzebnych z ich perspektywy rozwiązań, z drugiej – oferujemy kompleksowe umowy serwisowe  z całościowym pakietem usług. Popularność tego typu kontraktów rośnie wraz z rezygnowaniem przez firmy naszych klientów z posiadania wózków na własność na rzecz leasingu i wynajmu długoterminowego. Umowy serwisowe są zazwyczaj komplementarną częścią umów dotyczących pozyskania floty na te sposoby. Obsługa full service przyjmuje formę miesięcznego abonamentu płaconego łącznie z ratą za korzystanie z wózków. Koszty utrzymania floty są dzięki temu przewidywalne. Wózki są utrzymywane w dobrym stanie technicznym dzięki systematycznej, kompleksowej konserwacji. W przypadku poważniejszych remontów, ciągłość realizacji zadań w firmie klienta zapewniają pojazdy zastępcze. Na usługodawcę przenosi się także obowiązki związane z regularnymi przeglądami UDT. Dedykowany opiekun dba o dotrzymanie wszelkich terminów, przygotowanie pojazdów oraz obecność wykwalifikowanych techników podczas badań. Umowa daje pewność, że wszelkie kontrole zostaną wykonane na czas, a poddane im wózki zostaną dopuszczone do użytkowania. Zewnętrzne zarządzanie flotą wózków widłowych zapewnia więc bezpieczeństwo pracy, ale także daje gwarancję stabilności biznesowej.

Serwis wózków widłowych STILL – usuwanie usterek, dodatkowe wyposażenie, szybka reakcja


This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.