Jaki wpływ miała pandemia na rynek używanych wózków widłowych?

Odpowiedź eksperta:

Pandemia nie zmniejszyła popytu na używane wózki widłowe – a wręcz przeciwnie. Sprzedaż produktów STILL Polska w tej kategorii zachowała dwucyfrową dynamikę wzrostów. W 2020 roku nowych nabywców znalazło ponad 2,5 tys. pojazdów. W ujęciu rok do roku oznacza to zwiększenie liczby transakcji o około 13 proc. Odczytujemy ten stan rzeczy jako potwierdzenie, że używane wózki widłowe STILL Polska to silna marka ciesząca się zaufaniem klientów. Z drugiej strony rozumiemy wzrosty w tym sektorze jako przejaw zachowawczych strategii inwestycyjnych. W pełni sprawne i posiadające gwarancję jakości STILL, ale znacząco tańsze niż nowe pojazdy, wózki używane są dla klientów szczególnie atrakcyjne w typowej dla obecnych czasów sytuacji niepewności.

Wózki używane jak nowe – ważny trend ostatnich lat

Bez wątpienia do budowania renomy, jaką cieszą się używane wózki widłowe STILL Polska, przyczynia się działalność Europejskiego Centrum Odnawiania STILL. Pojazdy włączane w obrót przez ten ośrodek wyróżnia pełna dokumentacja i szczegółowy opis pochodzenia wózka. Używane wózki widłowe po renowacji są przypisywane do jednej z trzech kategorii: Złoto, Srebro i Brąz - ze względu na wiek, ogólny stan techniczny oraz „kondycję” akumulatora i lakieru. Każdorazowo po przyjęciu maszyny do naprawy ocenia się jej stan techniczny i ocenia się, do której klasy może zostać zaliczona. W przypadku tych zakwalifikowanych do renowacji w najwyższym, „złotym” standardzie dokładnie myje się korpus, szlifuje i lakieruje zewnętrzne powłoki i montuje się oryginalne części zamienne w miejsce tych zużytych. Prowadzimy na tym etapie przegląd techniczny całego wózka, sprawdzając jego sprawność w ponad 200 punktach. Urządzenie jest poddawane procesowi kontroli jakości zgodnemu ze światowymi standardami STILL oraz badaniu Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkie wózki z Europejskiego Centrum Odnawiania Wózków są objęte gwarancją. Czas jej trwania wynosi – odpowiednio – do 12 miesięcy lub 1 000 mth (Złoto), do 6 miesięcy lub 500 mth (Srebro) albo do 1 miesiąca lub 100 mth (Brąz).


Używane wózki widłowe STILL – kontrola stanu technicznego
Proces odnawiania używanych wózków widłowych STILL

Wzrost znacznie Internetu jako kanału sprzedaży używanych wózków widłowych

Tym, co zmieniło się w trakcie pandemii, jest zwiększenie roli sprzedaży online. W ostatnich kilkunastu miesiącach zdecydowanie wzrosła popularność Internetu jako kanału, poprzez który zawierane są transakcje kupna/sprzedaży wózków używanych. Za pośrednictwem www.still.pl i www.TaniWidlak.pl nabywców znajduje coraz większy odsetek naszych maszyn. Bez wątpienia wpływ na ten stan rzeczy miał fakt, że ze względu na pandemiczne obostrzenia niemożliwe było korzystanie z części dotychczasowych sposobów

dotarcia do klientów zainteresowanych używanymi wózkami widłowymi – jak na przykład stacjonarne Targi Wózków Używanych STILL w Mrowinie. Z drugiej strony wpisuje się to w dynamiczny wzrost e-commerce – mający miejsce także w sektorze B2B. Choć koronawirus zdecydowanie był tu impulsem rozwojowym, ten model sprzedaży cieszył się rosnącym zainteresowaniem jeszcze przed epidemią.This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.