Jaki wpływ miała pandemia na rynek używanych wózków widłowych?

Odpowiedź eksperta:

Pandemia nie zmniejszyła popytu na używane wózki widłowe – a wręcz przeciwnie. Sprzedaż produktów STILL Polska w tej kategorii zachowała dwucyfrową dynamikę wzrostów. W 2020 roku nowych nabywców znalazło ponad 2,5 tys. pojazdów. W ujęciu rok do roku oznacza to zwiększenie liczby transakcji o około 13 proc. Odczytujemy ten stan rzeczy jako potwierdzenie, że używane wózki widłowe STILL Polska to silna marka ciesząca się zaufaniem klientów. Z drugiej strony rozumiemy wzrosty w tym sektorze jako przejaw zachowawczych strategii inwestycyjnych. W pełni sprawne i posiadające gwarancję jakości STILL, ale znacząco tańsze niż nowe pojazdy, wózki używane są dla klientów szczególnie atrakcyjne w typowej dla obecnych czasów sytuacji niepewności.

Wózki używane jak nowe – ważny trend ostatnich lat

Bez wątpienia do budowania renomy, jaką cieszą się używane wózki widłowe STILL Polska, przyczynia się działalność Europejskiego Centrum Odnawiania STILL. Pojazdy włączane w obrót przez ten ośrodek wyróżnia pełna dokumentacja i szczegółowy opis pochodzenia wózka. Używane wózki widłowe po renowacji są przypisywane do jednej z trzech kategorii: Złoto, Srebro i Brąz - ze względu na wiek, ogólny stan techniczny oraz „kondycję” akumulatora i lakieru. Każdorazowo po przyjęciu maszyny do naprawy ocenia się jej stan techniczny i ocenia się, do której klasy może zostać zaliczona. W przypadku tych zakwalifikowanych do renowacji w najwyższym, „złotym” standardzie dokładnie myje się korpus, szlifuje i lakieruje zewnętrzne powłoki i montuje się oryginalne części zamienne w miejsce tych zużytych. Prowadzimy na tym etapie przegląd techniczny całego wózka, sprawdzając jego sprawność w ponad 200 punktach. Urządzenie jest poddawane procesowi kontroli jakości zgodnemu ze światowymi standardami STILL oraz badaniu Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkie wózki z Europejskiego Centrum Odnawiania Wózków są objęte gwarancją. Czas jej trwania wynosi – odpowiednio – do 12 miesięcy lub 1 000 mth (Złoto), do 6 miesięcy lub 500 mth (Srebro) albo do 1 miesiąca lub 100 mth (Brąz).


Używane wózki widłowe STILL – kontrola stanu technicznego
Proces odnawiania używanych wózków widłowych STILL

Wzrost znacznie Internetu jako kanału sprzedaży używanych wózków widłowych

Tym, co zmieniło się w trakcie pandemii, jest zwiększenie roli sprzedaży online. W ostatnich kilkunastu miesiącach zdecydowanie wzrosła popularność Internetu jako kanału, poprzez który zawierane są transakcje kupna/sprzedaży wózków używanych. Za pośrednictwem www.still.pl i www.TaniWidlak.pl nabywców znajduje coraz większy odsetek naszych maszyn. Bez wątpienia wpływ na ten stan rzeczy miał fakt, że ze względu na pandemiczne obostrzenia niemożliwe było korzystanie z części dotychczasowych sposobów

dotarcia do klientów zainteresowanych używanymi wózkami widłowymi – jak na przykład stacjonarne Targi Wózków Używanych STILL w Mrowinie. Z drugiej strony wpisuje się to w dynamiczny wzrost e-commerce – mający miejsce także w sektorze B2B. Choć koronawirus zdecydowanie był tu impulsem rozwojowym, ten model sprzedaży cieszył się rosnącym zainteresowaniem jeszcze przed epidemią.Forma grzecznościowa*
Zgoda*
Newsletter