Co można zyskać dzięki systemom zarządzania flotą?

W zależności od specyfiki zakładu, jego kadr i procesów intralogistycznych systemy zarządzania flotą mogą maksymalizować produktywność, ograniczać liczbę niepożądanych zdarzeń bądź usprawniać funkcjonowanie wózków automatycznych.


Świadomość korzyści wynikających z zarządzania flotą wózków widłowych i kontroli jej wydajności rozwija się stopniowo wraz z upowszechnieniem narzędzi pozwalających na analizę kosztów i wydajności pracy floty stosunkowo niewielkimi nakładami. Dziś, kiedy coraz większą akceptację zyskuje delegowanie koordynacji procesów intralogistycznych na zewnątrz organizacji, a oprogramowanie do zarządzania flotą staje się popularnym elementem umów na dostarczenie wózków, wiedza na temat zalet

stosowania narzędzi optymalizacji jej funkcjonowania jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Tam, gdzie potencjalne oszczędności są większe – w dużych przedsiębiorstwach z rozbudowaną flotą i skomplikowanymi łańcuchami dostaw – rozwiązanie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Na systemach zarządzania flotą skorzystać mogą jednak bardzo różne zakłady. Od ich specyfiki zależy, z czego w największym stopniu wynikać będą oszczędności.


Systemy zarządzania pozwalają maksymalizować produktywność

Gdy w przedsiębiorstwie mamy do czynienia z wysoce wykwalifikowaną kadrą: pracownicy liniowi znają procedury i ich przestrzegają, nie powodują kolizji i nie generują braków, a menadżerowie mają dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, systemy zarządzania flotą będą pełnić przede wszystkim rolę dodatkowego źródła danych. Uda się dzięki niemu zaoszczędzić czas i usprawnić określone procesy decyzyjne.

Szczególnie duże korzyści można uzyskać w ten sposób w przypadku rozbudowanych flot wózków widłowych. W przedsiębiorstwach posiadających wiele zakładów lub liczne pojazdy transportu wewnętrznego dobre praktyki identyfikowane dzięki wysokiej dostępności danych mogą być wdrażane na wielu frontach, a oszczędności kumulują się do znaczących kwot.

Analiza funkcjonowania floty wózków widłowych w systemie zarządzania flotą STILL neXXt fleet
Analiza funkcjonowania floty wózków widłowych w systemie zarządzania flotą STILL neXXt fleet

Systemy zarządzania mogą diagnozować kompetencje i motywować operatorów

Potencjał korzyści jest duży także w sytuacji, gdy system zostanie wdrożony w organizacji borykającej się z takimi problemami, jak: ukrywanie przez operatorów usterek, niedokładna ewidencja roboczogodzin czy niewłaściwe zarządzanie procesami. W połączeniu z montowanymi w wózkach czujnikami systemy zarządzania flotą takie jak FleetManager 4.x dają szczegółowe informacje na temat pojazdu i jego operatora. Wiadomo dokładnie: o której rozpoczęto pracę, kto sterował wózkiem w danym momencie, ile czasu operator spędził w fotelu (a ile poza nim) oraz z jaką prędkością poruszała się maszyna. Dzięki wykorzystaniu chipów dostępowych, możliwa jest jednoznaczna identyfikacja prowadzącego pojazd operatora, co ma pozytywny wpływ na motywację do dobrej pracy i bezpiecznej jazdy. Odnotowywane są również wszelkie kolizje. Łatwo dostępne administratorowi dane umożliwiają rzetelną i trafną ocenę wydajności operatorów. Dzięki gromadzonym informacjom, wiadomo: jaka część czasu pracy jest efektywnie wykorzystywana, z jakimi prędkościami jeżdżą wózki i jakie dystanse pokonuje codziennie każdy z nich. Znani są również sprawcy wszystkich kolizji. Wiedza ta pozwala na wdrożenie systemu motywacyjnego opartego o wymierne wskaźniki (najbezpieczniejsza jazda, najlepsze wykorzystanie czasu pracy) oraz identyfikację kadr wymagających dodatkowego przeszkolenia. Istotnym w tym kontekście czynnikiem jest również wzrost świadomości operatorów co do oczekiwań pracodawcy. Fakt, że efekty są porównywane, a wyniki mają przełożenie na ocenę zatrudnionych osób działa motywująco i pomaga wytworzyć postawę zwiększonej odpowiedzialności za sprzęt i swoje działania.

Kontrola dostępu do wózków widłowych z systemem zarządzania flotą STILL FleetManager
Kontrola dostępu do wózków widłowych z systemem zarządzania flotą STILL FleetManager

Systemy zarządzania i ewidencji w połączeniu z AI i Przemysłem 4.0

Bardzo istotnym obecnie trendem w obszarze zarządzania flotą jest rozwój technologiczny powiązany z koncepcją Przemysłu 4.0. Pojazdy intralogistyczne i infrastruktura magazynowa są w jej ramach wyposażane w szereg czujników pozwalających na bieżąco przekazywać do systemu komplet mających znaczenie informacji o stanie procesów i funkcjonowaniu urządzeń. Dobrym przykładem jest wyróżnione nagrodą IFOY 2021 wdrożenie w magazynie firmy Danfoss. W zautomatyzowanym w dużej mierze magazynie we wszystkich wózkach widłowych zamontowano czujnik rozpoznawania palet, a w pojazdach pracujących w wąskich korytarzach wprowadzono dodatkowo prowadzenie nitką indukcyjną.

W stworzonym całościowo rozwiązaniu host WMS działający w ramach systemu SAP przekazuje polecenia układom kierującym wózkami. Wszystkie dane są gromadzone i przekazywane na serwer i mogą być przeglądane z poziomu chmurowych rozwiązań Microsoft Cloud z nakładką STILL iGo insights. Oprogramowanie filtruje informacje, a zintegrowana z nim sztuczna inteligencja formułuje na tej podstawie rekomendacje optymalizacyjne: raportuje wszelkie błędy, w oparciu o liczbę roboczogodzin proponuje umawianie przeglądów, a na podstawie technologii heat mappingu identyfikuje gęstość ruchu i pomaga unikać wąskich gardeł.

Zbieranie danych o pracy automatycznych wózków widłowych w systemie STILL iGo insights
Zbieranie danych o pracy automatycznych wózków widłowych w systemie STILL iGo insights
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.