Danfoss: automatyzacja magazynu na miarę IFOY

Na skróty:

  • Menadżerowie Danfoss Power Electronics A/S poszukiwali rozwiązania, które pozwoliłoby zwiększyć wolumen produkcji w zakładzie w Gråsten, gdy magazyny osiągnęły granice swojej przepustowości.

  • W nowym obiekcie zdecydowano się wykorzystać całościowe rozwiązania automatyzacyjne klasy STILL iGo systems.
  • Wdrożenie sprostało wymaganiom Danfoss a i umożliwiło stałe zaopatrzenie linii produkcyjnych przy znaczących oszczędnościach czasu pracy. Innowacyjne rozwiązania przyciągnęły uwagę ekspertów, którzy nominowali realizację do nagrody IFOY 2021.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Danfoss Power Electronics A/S

Obszar działalności: Produkcja elektronicznych komponentów sterujących

Miejsce wdrożenia: Tinglev, Dania

Firma Danfoss została założona w 1933 r. w duńskim Nordborgu, w którym do dziś mieści się jej siedziba główna. Działa na całym świecie i jest obecna w ponad 100 krajach, zatrudniając około 26 tys. osób.

Motto przedsiębiorstwa, „Engineering Tomorrow” – „inżynieria jutra i budowanie lepszej przyszłości”, odzwierciedla główny obszar jego biznesowych zainteresowań: rozwój technologii dla energooszczędnego budownictwa i zrównoważonej produkcji żywności. Najważniejsze sektory funkcjonowania firmy to energetyka, chłodnictwo, ogrzewanie i klimatyzacja oraz silniki i elektroniczne komponenty sterujące do w/w zastosowań. Zaopatrzeniem produkcji w ostatnim z wymienionych obszarów zajmuje się należący do grupy zakład Danfoss Power Electronics A/S w duńskim Tinglev.

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Kiedy magazyny produkcyjne zakładów firmy w miejscowościach Gråsten i Kliplev osiągnęły wskutek zwiększenia popytu granice swojej przepustowości, zdecydowano się na wdrożenie nowego sposobu organizacji pracy. W pobliskim Tinglev połączono stworzono obiekt łączący tradycyjny magazyn ze zautomatyzowanym systemem składowania. Na około 8,8 tysiąca miejsc paletowych rozmieszczono zgodnie z wynikiem analiz ABC około 2 tys. różnego rodzaju artykułów. Obiekt podzielono na dwa obszary: w pełni automatyczny magazyn VNA oraz strefę półautomatyczną z operatorami, w której dostosowane do pracy w wąskich korytarzach wózki systemowe serii STILL MX-X współpracują z wózkami podnośnikowymi serii STILL EXV umożliwiającymi obsługę dwóch pierwszych kondygnacji regałów umiejscowionych wzdłuż szerokich alejek roboczych. Seryjnie produkowane pojazdy wzbogacono kompletnymi zestawami automatyzacyjnymi, w skład których wchodzą: skrzynka kontrolna odbierająca zlecenia z centralnego komputera, nawigacyjne skanery laserowe, laserowe skanery bezpieczeństwa, sygnalizatory świetlne komunikujące kierunek ruchu, interfejs użytkownika z ekranem dotykowym i przyciski hamowania awaryjnego. We wszystkich wózkach zamontowano czujnik rozpoznawania palet, a w pojazdach pracujących w wąskich alejkach wprowadzono dodatkowo sterowanie nitką indukcyjną. W stworzonym całościowo rozwiązaniu host WMS działający w ramach systemu SAP przekazuje polecenia układom kierującym wózkami. 

STILL iGo insights – wykorzystanie heat mappingu – Danfoss Project
Analiza pracy wózków widłowych w iGo insights – Danfoss Project

Wszystkie dane są gromadzone i przekazywane na serwer i mogą być przeglądane z poziomu chmurowych rozwiązań Microsoft Cloud z nakładką STILL iGo insights. Oprogramowanie filtruje informacje, a zintegrowana z nim sztuczna inteligencja formułuje na tej podstawie rekomendacje optymalizacyjne: raportuje wszelkie błędy, w oparciu o liczbę roboczogodzin proponuje umawianie przeglądów, a na podstawie technologii heat mappingu identyfikuje gęstość ruchu i pomaga unikać wąskich gardeł. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy

mieszanej w magazynie Danfoss wdrożono system ELO shield. Wózki AGV dostają zakaz wjazdu w korytarze, w których odbywa się ręczna kompletacja, oraz wkładania ładunku od drugiej strony regału na obsługiwane w danym momencie przez operatorów miejsca paletowe. Wózki kontrolują na bieżąco bezpieczeństwo – zwalniają i dają sygnał, gdy napotkają pieszego oraz rozpoznają inne pojazdy i unikają kolizji.

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

  • Umożliwienie zwiększenie wolumenu produkcji dzięki centralizacji składowania w magazynie automatycznym

  • Regularne dostawy, możliwość pracy non stop, skalowalność procesów

 

Nowy zautomatyzowany magazyn Danfoss Power Electronics A/S gwarantuje dostawy na produkcję w równych, trzygodzinnych interwałąch i znacząco podnosi efektywność pracy. Centralizacja składowania i rozwiązania automatyzacyjne pozwalają wypracować istotne oszczędności czasu pracy i umożliwiają efektywną pracę 24/7. – W przyszłości będziemy zwiększać ilość operacji kompletacyjnych realizowanych w sposób zautomatyzowany. Dzięki planowaniu z myślą o przyszłości nowy magazyn jest na to gotowy już dziś. Ze względu na skalowalność wdrożonych rozwiązań, możemy zainstalować przeznaczone do tego regały w każdym momencie – zapowiada pełniący funkcję konsultanta Danfoss ds. usług dystrybucji i magazynowania Henrik Laursen.

Wózki STILL EXV-SF iGo systems wykorzystane w Danfoss Project