Jakie kryteria wziąć pod uwagę wybierając wózki do kompletacji?

Odpowiedź eksperta:

O tym, jaki wózek kompletacyjny należy wybrać do pracy w zakładzie, przesądzają przede wszystkim parametry przewożonych ładunków oraz sposób organizacji procesów w magazynie. Łączna masa dóbr składających się na obsługiwane zamówienia jest czynnikiem decydującym dla preferowanego udźwigu. To, czy kompletacja wiąże się z pobieraniem artykułów z wyższych kondygnacji regałów, ma kluczowe znaczenie dla zalecanej wysokości podnoszenia platformy operatora. Charakter obsługiwanych ładunków i ich sposób składowania może przesądzać o zasadności zastosowania podnośników nożycowych albo podwójnych bądź wydłużonych wideł, a struktura zamówień – gdy na przykład składają się one zazwyczaj z wielu zróżnicowanych produktów – może sprawić, że opłacalne będzie wdrożenie wózków podążających za operatorem, pozwalających uniknąć naprzemiennego opuszczenia stanowiska i zajmowania go.

Tam, gdzie wydajność kompletacji ma szczególne znaczenie – na przykład w obiektach obsługujących branżę e-commerce – warto rozważyć wdrożenie rozwiązań pozwalających przeprowadzić większą liczbę operacji w jednostce czasu. W przypadku magazynów wysokiego składowania obsługiwanych przez wózki VNA warto wspomnieć w tym kontekście systemy nawigacji optymalizujące trasy i gwarantujące jazdę z maksymalną bezpieczną prędkością. 

 

W kompletacji na pierwszych kondygnacjach regałów z sukcesami wykorzystywane być mogą rozwiązania umożliwiające przemieszczenia pionowe jednocześnie z jazdą, a w wymagającej pokonywania dużych odległości kompletacji poziomej – wózki z kierownicą STILL Easy Drive dającą bezprecedensową wygodę manewrowania pojazdem oraz łatwy dostęp do jego wszystkich funkcji. Z kolei na krótkich trasach proces kompletacji da się

przyspieszyć nawet o 25% stosując podążające za operatorem wózki autonomiczne. Wykorzystywane w tego typu zadaniach rozwiązania klasy STILL iGo neo zwalniają pickera z konieczności sterowania pojazdem i eliminują marnotrawstwo czasu potrzebnego na wchodzenie i wychodzenie ze stanowiska. Zgodnie z preferencjami operatora, zatrzymują się w pozycji optymalnej dla wygodnego odkładania ładunków na widłach.

 

W kwestii analizy procesów kompletacji i doboru najodpowiedniejszych, uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia konkretnego zakładu rozwiązań pomocą służą doradcy intralogistyczni i regionalni przedstawiciele handlowi STILL Polska.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.