Kiedy warto stosować kamery na widłach?

Odpowiedź eksperta:

Umieszczone na widłach kamery znacząco usprawniają umieszczanie i podejmowanie ładunków z najwyższych kondygnacji regałów i minimalizują ryzyko nieprawidłowego składowania, ograniczając dzięki temu ryzyko wypadku. W związku z tym znajdują szerokie zastosowanie w magazynach z wielopoziomowymi systemami składowania, w których używa się wózków typu reach-truck. W połączeniu z systemami wstępnego ustawienia wysokości podnoszenia kamery znacząco usprawniają pracę i dają operatorowi możliwość kontroli poprawności umieszczenia ładunku tam, gdzie nie sięga wzrok. Innymi słowy, kamery znajdują zastosowania wszędzie tam, gdzie operatorowi może być trudno mieć dobry widok na widły i ładunek – czy to ze względów ergonomicznych czy też z uwagi na specyfikę pracy. Mamy poczucie, że osoby zarządzające magazynami wysokiego składowania są świadome znaczenia tych czynników. Dostępność ułatwiających pracę usprawnień jak kamery czy wstępne ustawienie wysokości podnoszenia jest istotnym kryterium wyboru wózków wysokiego składowania.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.