Jak zoptymalizować zużycie energii w magazynie?

Panele fotowoltaiczne – zasilanie wózków widłowych z OZE

Jak zoptymalizować zużycie energii przeznaczonej w magazynie na transport wewnętrzny?

Odpowiedź eksperta:

Najskuteczniejszą metodą optymalizacji zużycia energii przeznaczonej na transport wewnętrzny jest zastosowanie pojazdów charakteryzujących się najniższym wskaźnikiem TCO, czyli całkowitego kosztu eksploatacji. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem spełniającym to kryterium są wózki widłowe zasilane akumulatorami w  technologii litowo-jonowej. W długofalowej perspektywie pojazdy elektryczne są bardziej opłacalne od spalinowych – im większa intensywność użytkowania, tym szybciej wypracowane oszczędności kompensują wyższy koszt inwestycji. W przypadku wózków Li-Ion dodatkowe korzyści wynikają z lepszej efektywności energetycznej niż w bateriach kwasowo-ołowiowych oraz możliwości optymalizacji czasu ładowania pod kątem ewentualnych dobowych różnic w cenach energii dzięki opcji szybkich ładowań częściowych w ciągu pracy. Koszty energii elektrycznej potrzebnej do zasilania wózków elektrycznych można zredukować – w niektórych przypadkach do zera – dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Szczególnie popularnym ostatnimi czasy rozwiązaniem są panele fotowoltaiczne montowane a dachach hal.Jak jeszcze można ograniczyć zyżucie energii w magazynie?

Prócz doboru sytemu zasilania wózków widłowych  pod kątem długofalowych oszczędności, zużycie prądu w logistyce magazynowej można ograniczyć dzięki wdrożeniu systemu zarządzania energią, automatycznie optymalizującego procesy jej gromadzenia i ładowania nią baterii trakcyjnych. Dodatkowe korzyści można uzyskać analizując całościowo zadania transportu wewnętrznego i optymalizując trasy przejazdu i doprowadzając do ich skrócenia bez

zmniejszenia liczby realizowanych operacji intralogistycznych. W toku usług doradztwa nasi eksperci są w stanie zidentyfikować obszary poprawy i optymalizacji we wszelkich aspektach funkcjonowania transportu wewnętrznego. Zebrawszy i przeanalizowawszy dane, jesteśmy w stanie zaproponować klientom kompleksowe systemy umożliwiające funkcjonowanie intralogistyki w najbardziej efektywny z dostępnych sposobów.

System ładowania baterii STILL z systemem BMS
Wózek widłowy STILL zasilany baterią litowo-jonową - włącznik
Wózek widłowy STILL ładowany z sieci

Jakie nowoczesne technologie sprawdzają się w optymalizacji zużycia energii w magazynie?

Doskonałym przykładem innowacyjnego wdrożenia skoncentrowanego na minimalizacji kosztów zużycia energii jest jedna z najnowszych realizacji STILL przeprowadzona na Korsyce. W zakładzie specjalizującej się w wytwarzaniu izolacji termicznych firmy Corstyrène udało się stworzyć infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania floty transportu wewnętrznego w technologii ogniw paliwowych , które zasilane są z własnych źródeł energii odnawialnej. Paliwo otrzymywane jest na drodze elektrolizy.

Potrzebna do przeprowadzenia tej reakcji energia pochodzi z paneli fotowoltaicznych firmy. Ich wydajność sięga poziomu 100 kWp. Pozwalają one wytworzyć dziennie do 20 kg wodoru, co z kolei umożliwia zasilanie 7 czołowych wózków widłowych typ STILL RX 20 Fuel Cell. Innowacyjność wdrożenia polega na stworzeniu całkowicie bezemisyjnej, wydajnej przeładunkowo floty transportu wewnętrznego niegenerującej kosztów energii elektrycznej.

Tankowanie unoszącego wózka widłowego w technologii ogniw paliwowych STILL Fuel Cell
Wózek unoszący STILL w technologii Fuel Cell
zasilany zielonym wodorem czołowy wózek widłowy STILL w technologii ogniw paliwowych

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.