W jakie systemy bezpieczeństwa wyposażone są wózki AGV?

Odpowiedź eksperta:

Inaczej niż wózki prowadzone przez operatorów, bez systemów bezpieczeństwa wózki automatyczne nie byłyby w stanie skutecznie przemieszczać się po magazynie i wykonywać powierzonych im zadań. Dlatego też samodzielne nawigowanie i bezpieczne poruszanie się w środowisku roboczym jest integralnym elementem funkcjonowania wózków automatycznych STILL. Na czynności te składają się: rozpoznawanie otoczenia, jego stałych elementów, przeszkód i innych uczestników ruchu oraz adekwatne reagowanie we wszystkich sytuacjach – także tych potencjalnie niebezpiecznych. AGV, pojazdy zaprojektowane z myślą o pracy bezobsługowej wyposażone są w oprogramowanie i osprzęt umożliwiające sprawne wykonywanie tych zadań.

AGV – Autonomiczny partner kompletacji STILL OPX iGo neo

AGV – Automatyczny wózek podnoszący EXV STILL iGo systems
AGV - Automatyczny wózek systemowy (VNA) MX-X STILL iGo systems

Systemy bezpieczeństwa wózków AGV z rodziny STILL iGo

Przeznaczone do samodzielnej jazdy urządzenia z rodziny wózków automatycznych STILL iGo wyposażone są w laserowy skaner rejestrujący położenie obiektów wokół wózka 84 000 razy na sekundę. W połączeniu z szybkim procesorem, pamięcią operacyjną rejestrującą zmiany wzajemnego położenia obiektów, zaawansowanym oprogramowaniem i czujnikami układ umożliwia rozpoznawanie poszczególnych elementów otoczenia, identyfikację

przeszkód i ich omijanie. Pojazd samodzielnie odróżnia obiekty statyczne i dynamiczne. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu i realizuje najbezpieczniejsze zachowania. Działający w oparciu o te elementy system bezpieczeństwa eliminuje ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i innymi urządzeniami. Umożliwia także płynną jazdę bez grożących uszkodzeniem przewożonego ładunku sytuacji wymagających nagłego hamowania.

AGV - Automatyczny ciągnik LTX50 STILL iGo systems
AGV - Automatyczny reach truck FM-X STILL iGo systems
AGV - Automatyczny wózek podnoszący EXV STILL iGo systems
AGV - Automatyczny wózek systemowy (VNA) MX-X STILL iGo systems

Prosta automatyzacja na bazie seryjnie produkowanych wózków widłowych

Ilustracja

Co ciekawe, w technologiczne rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie jako pojazd autonomiczny można wyposażyć właściwie każdy wózek widłowy w ofercie STILL. Na taki „pakiet automatyzacyjny” składają się: komputer pokładowy z bezprzewodowym połączeniem sieciowym odbierający zlecenia centralnego systemu, laserowe skanery umożliwiające nawigację w obiekcie, wspomniane wyżej laserowe skanery bezpieczeństwa

kluczowe w procesie rozpoznawania przeszkód i innych uczestników ruchu, sygnalizatory świetlne komunikujące kierunek poruszania się, interfejs użytkownika z monitorem bądź ekranem dotykowym oraz przyciski zatrzymania awaryjnego. Po uruchomieniu tak skonfigurowanego pojazdu, w zależności od potrzeb może funkcjonować on zarówno jako AGV, jak i wózek widłowy prowadzony ręcznie.


Systemy bezpieczeństwa w półautomatycznych wózkach widłowych

Innym zjawiskiem, w przypadku którego stykają się automatyzacja i bezpieczeństwo, jest wykorzystanie zdolności samodzielnej jazdy wózków do wsparcia operatora. Dobry przykład stanowi stosowany w pojazdach VNA system nawigacji STILL iGo pilot. Działa on w oparciu o wgraną do pamięci wózka trójwymiarową mapę stref pracy z bardzo wąskimi alejkami. Umożliwia ona bezbłędne trafianie do miejsc paletowych.

Rozwiązanie gwarantuje także zachowanie odpowiednich dystansów hamowania na końcach korytarzy, przestrzeganie ograniczeń prędkości i wysokości podnoszenia oraz samodzielnie radzi sobie z przeszkodami w korytarzach regałowych. Na podstawie zgromadzonych danych wózek identyfikuje cechy charakterystyczne poszczególnych korytarzy i realizuje w każdym z nich optymalny program jazdy.This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.