W jakich obszarach warto wdrożyć wózki AGV?

Odpowiedź eksperta:

Podstawowym kryterium decydującym o wdrożeniu rozwiązań z obszaru automatyzacji powinna być ich opłacalność.

Czynnikami, które przede wszystkim bierze się pod uwagę formułując rekomendację dla zastosowania AGV, są:

  • praca w trybie wielozmianowym,
  • duże koszty pracy,
  • presja na tempo realizacji zamówień,
  • występowanie wielu powtarzalnych zadań i czynności,
  • wrażliwość procesów na błędy.

Szacując czas zwrotu z inwestycji, przeznaczone na wdrożenie i eksploatację nakłady można porównać m.in. z:

  • kosztami pracy potrzebnej do wykonania tych samych zadań,
  • kosztami błędów i braków,
  • kosztami dodatkowych działań potrzebnych do obsługi ładunków podczas szczytów logistycznych,
  • skalą korzyści utraconych wskutek niewystarczającej przepustowości funkcjonującego dotychczas systemu.

W efekcie automatyzacja transportu wewnętrznego cieszy się szczególną popularnością w branży e-commerce i na liniach produkcyjnych, np. przemysłu chemicznego i motoryzacyjnego. Można spodziewać się jednak, że wraz ze wzrostem kosztów pracy oraz spodziewanym zwiększeniem dostępności rozwiązań automatyzacyjnych w najbliższych latach, powszechność pojazdów AGV będzie rosnąć także w innych gałęziach przemysłu.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.