iGo systems – systemy automatyzacji od A do Z


Kompleksowa automatyzacja wybranych sekcji magazynów i całych obiektów nie musi być długim i żmudnym procesem. Z myślą o szybkich wdrożeniach skalowalnych rozwiązań gotowych na wyzwania przyszłości powstała oferta STILL iGo systems.

Realizowana przez firmę STILL koncepcja całościowej automatyzacji obiektów magazynowych w modelu iGo systems zakłada wyposażanie produkowanych seryjnie pojazdów transportu wewnętrznego w zestaw komponentów umożliwiających ich samodzielną pracę. Tak przygotowane wózki są w stanie

komunikować się ze sobą nawzajem, odbierać zlecenia z systemu WMS, przesyłać dane na centralny serwer oraz reagować na spotkania z pieszymi i sterowanymi ręcznie pojazdami. Choć każde wdrożenie jest inne, dla wszystkich klientów obsługiwanych zgodnie z koncepcją iGo systems wspólne są: procedura analizy potrzeb i wypracowania konkretnego, optymalnie dostosowanego do sytuacji rozwiązania oraz zawartość pakietu automatyzacyjnego, który pozwala zmienić standardowe wózki w samodzielne roboty. Poniżej przybliżamy elementy składowe tego podejścia i używanego w jego ramach wyposażenia.

Etapy przygotowania do wdrożenia systemu automatyzacji transportu

Całościowe systemy z portfolio iGo zakładają automatyzację funkcjonowania procesów transportowych i przepływu materiałów – od przyjęcia towaru do obsługi zamówień wychodzących – bez konieczności angażowania personelu w większość zadań. Wykorzystanie produkowanych seryjnie wózków widłowych przyspiesza tempo wdrożenia i umożliwia przejście w razie potrzeby na sterowanie ręczne. Żeby odpowiednio skomponować flotę i dobrać odpowiednie narzędzia, doradcy intralogistyczni STILL przeprowadzają z klientami zainteresowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami transportowymi wystandaryzowaną procedurę. Jej pierwszym etapem zawsze jest zbieranie danych. Na podstawie wizji lokalnej, analizy informacji – zarówno tych przekazywanych przez rozmówców, zawartych w dokumentacji ewidencjonującej pracę

pojazdów oraz systemach zarządzania flotą – ustalany jest całościowy obraz istniejącego systemu przepływu materiałów. Na tej bazie identyfikowany jest ekonomiczny potencjał inwestycji i jej techniczna wykonalność. Formułowane są rekomendacje na temat najbardziej rokującego wariantu automatyzacji – także z finansowego punktu widzenia. Ostatnim etapem przygotowania jest opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonowania zautomatyzowanej floty i infrastruktury magazynowej. To proces, w który zaangażowane są obie strony – dostawca i klient, w toku którego powstaje ostateczna wizja funkcjonowania zautomatyzowanego magazynu z klarownym opisem wartości dodanej, którą zyskuje się dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu.

Automatyzacja wózków widłowych STILL dzięki pakietowi komponentów

Dla każdego wdrożenia automatyzacyjnego realizowanego w oparciu o koncepcję STILL iGo systems wykorzystuje się tę samą metodę przekształcenia produkowanych seryjnie wózków widłowych w pojazdy zdolne do samodzielnej jazdy. W skład pakietu wchodzą: komputer pokładowy z bezprzewodowym połączeniem sieciowym odbierający zlecenia centralnego systemu, skanery laserowe umożliwiające nawigację w obiekcie, laserowe skanery 

bezpieczeństwa kluczowe w procesie rozpoznawania przeszkód i innych uczestników ruchu, sygnalizatory świetlne komunikujące kierunek poruszania się, interfejs użytkownika z monitorem bądź ekranem dotykowym oraz przyciski awaryjnego zatrzymania wózka. Każdorazowo w procesie analizy dobiera się najodpowiedniejsze do zastosowania w danym przedsiębiorstwie wózki. Do tych wykorzystywanych najczęściej należą:

Cele i efekty wdrożenia zautomatyzowanych systemów transportu

Całościowe rozwiązania automatyzacyjne STILL iGo systems są z powodzeniem wykorzystywane zarówno w charakteryzujących się dużą intensywnością pracy centrach dystrybucyjnych, obiektach obsługujących e-commerce, jak i magazynach produkcyjnych i zaopatrzeniu linii. Systemy tego rodzaju pozwalają uzyskiwać szczególnie duże oszczędności w wielozmianowym trybie pracy. Najczęstszymi przyczynami ich wdrożenia są: potrzeba zwiększenia przepustowości magazynu, poprawa wydajności procesów intralogistycznych oraz zwiększenie gęstości składowania.

Przykładowo, w centrum dystrybucji CASA współpracujące ze sobą zautomatyzowane wózki wysokiego składowania FM-X

i wózki systemowe MX-X pozwoliły na stworzenie wysoce wydajnego magazynu na potrzeby działającego w systemie omnichannel międzynarodowego sklepu internetowego.

W nominowanym do nagrody IFOY 2021 w kategorii całościowych rozwiązań intralogistycznych wdrożeniu w magazynie produkcyjnym Danfoss Power Electronics A/S wdrożenie zautomatyzowanego systemu transportu STILL iGo systems wykorzystującego wózki systemowe MX-X oraz podnośnikowe EXV-SF wyposażone w pakiety automatyzacji umożliwiło zachowanie taktu produkcji przy wzroście popytu.