Uniwersalny interfejs automatyzacji: VDA 5050

Ze względu na dynamiczny rozwój technologii automatyzacji magazynu oraz specjalizację dostawców często zdarza się, że optymalne rozwiązanie wymaga połączenia różnych produktów. Konieczne w tym kontekście stają się interfejsy umożliwiające płynną współpracę urządzeń, takie jak VDA 5050.


Standaryzacja jest normą w takich obszarach logistyki jak palety czy kody kreskowe. Dzięki niej towary mogą być skutecznie transportowane, a informacje przekazywane nawet w złożonych łańcuchach dostaw. Automatyzacja jest jednak na tyle nową

dziedziną, że wciąż jeszcze nie wypracowano jednego uznawanego powszechnie rozwiązania integrującego protokoły komunikacji urządzeń wszystkich producentów. Są przesłanki, by sądzić, że stanie się nim protokół VDA 5050.

Standaryzacja jest normą w wielu obszarach logistyki.
Nie jest oczywiste, który spośród rozwijanych obecnie otwartych interfejsów stanie się standardem komunikacji pomiędzy AGV. Być może będzie to VDA 5050.

Otwarte systemy przyszłością automatyzacji magazynów

– Operatorzy logistyczni obsługują i automatyzują zróżnicowane procesy. Rzadko są skłonni ograniczyć się do produktów jednego tylko dostawcy. Potrzebują w związku z tym prostej opcji, która pozwoli różnym rozwiązaniom automatyzacyjnym komunikować się ze sobą – mówi Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service STILL EMEA. – Dlatego też przyszłością logistyki są otwarte systemy komunikacji – dodaje. Wywołany pandemią i niedoborem wykwalifikowanych pracowników wzrost dynamiki rozwoju automatyzacji sprawił, że podmioty obsługujące procesy logistyczne żywo zainteresowały się bezobsługowymi rozwiązaniami.

Operatorzy oczekują, że możliwe będzie połączenie dopasowanych do ich specyficznych potrzeb urządzeń różnych dostawców. Jednym z rozwiązań pozwalających na tego rodzaju integrację jest otwarty protokół komunikacji VDA 5050. Coraz częściej klienci pytają dostawców urządzeń intralogistycznych, czy oferowane produkty są w niego wyposażone. – W STILL bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność względem klientów w zakresie wspierania ich w procesie automatyzacji – deklaruje Heydenreich – W związku z tym wszystkie nowe wózki STILL są gotowe na współpracę z VDA 5050 uzupełnia.


Urządzenia automatyzacyjne i wózki samojezdne muszą być połączone

Zoptymalizowane cyfrowo łańcuchy dostaw, elastyczne linie produkcyjne, inteligentne magazyny – chcąc nadążyć za oczekiwaniami konsumentów, przedsiębiorstwa muszą rozwijać się we wszystkich tych obszarach. Indywidualizacja produktów, śledzenie dostaw oraz wymaganie, by czas od zamówienia do odbioru był jak najkrótszy, wymuszają szeroko zakrojoną automatyzację. Systemy, w oparciu o które zautomatyzowane są poszczególne procesy, muszą z kolei być w stanie płynnie wymieniać się informacjami. – W dłuższej perspektywie nie ma innego scenariusza niż otwarte

systemy i interoperacyjność, tj. zdolność różnych systemów do współpracy – komentuje Heydenreich. Rosnącą popularnością cieszą się w związku z tym uniwersalne rozwiązania. Operatorzy logistyczni i menadżerowie magazynów poszukują systemów informatycznych pozwalających całościowo koordynować samojezdne urządzenia transportowe AGV oraz wymianę informacji z programami zarządzającymi stanami magazynowymi, zleceniami itp. Odpowiedź na tę potrzebę stanowi standard VDA 5050.

Wszystkie nowe urządzenia STILL – w tym pojazdy klasy AMR serii AXH - są gotowe na współpracę z VDA 5050.
Samojezdne wózki STILL klasy AGV są gotowe na współpracę z protokołem VDA 5050.

Otwarte systemy przyszłością automatyzacji magazynów

Ze względu na rosnącą popularność wózków samojezdnych oraz potrzebę śledzenia ładunków w całym łańcuchu dostaw, projekty logistyczne stały się w dużej mierze projektami z zakresu IT. Ważne w tym kontekście jest to, by maksymalnie uprościć zorganizowanie współpracy pomiędzy rozwiązaniami funkcjonującymi w zakładzie a nowymi urządzeniami. – Rzadko kiedy współczesne wdrożenia logistyczne nie wymagają prac informatycznych. Dlatego dokładamy starań, żeby nasze rozwiązania można było jak najłatwiej zintegrować z istniejącymi systemami – mówi Heydenreich.

– W tej chwili nie ma w naszej ocenie standardu, który lepiej niż VDA 5050 spełniałby tę potrzebę w kontekście naszych pojazdów i naszych systemów – tłumaczy. Nie znaczy to jednak, że VDA 5050 to jedyny otwarty protokół komunikacji pomiędzy zautomatyzowanymi urządzeniami. Nad swoimi rozwiązaniami pracuja m.in. Google czy Microsoft. Dostawcy rozwiązań intralogistycznych muszą więc trzymać rękę na pulsie i być gotowi do integracji swoich produktów z systemem, który okaże dominującym.

Możliwości VDA 5050 w zakresie integracji pracy różnych rozwiązań automatyzacyjnych zademonstrowano na AGV Mesh-Up 2023.
Zorganizowane podczas Automatica2023 wydarzenie „AGV Mesh-Up 2023” stanowiło okazję, by obejrzeć działanie standardu VDA 5050 w praktyce.

Możliwości integracji przez VDA 5050 pracy urządzeń wielu producentów zademonstrowano między innymi podczas AGV Mesh-Up 2023. Materiał wideo dostępny jest na stronie VDMA: „AGV Mesh-Up 2023: Review”.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.