Cyfryzacja w służbie utrzymania ruchu wózków

Istnieje szereg cyfrowych narzędzi, dzięki którym utrzymanie i serwis floty wózków widłowych może być szybszy, łatwiejszy i skuteczniejszy. Przedstawiamy przegląd oprogramowania, z którego korzystają serwisanci i klienci STILL.


Oprogramowanie diagnostyczne, elektroniczne biblioteki dokumentów serwisowych i katalogi części, cyfrowy obieg dokumentów i aplikacje zarządcze oraz narzędzia do komunikacji – zarówno pomiędzy klientami i serwisem, jak i serwisantami

i ekspertami ds. produktów – wszystko to sprawia, że usuwanie usterek w wózkach widłowych jest szybkie i skuteczne. Oto przegląd aplikacji, dzięki którym serwis wózków widłowych STILL Polska działa sprawnie.


Oprogramowanie diagnostyczne dla wózków widłowych

Osobom sprawującym opiekę serwisową nad flotami intralogistycznymi, w których funkcjonują wózki widłowe STILL,

dostępny jest szereg aplikacji i cyfrowych narzędzi pozwalających skrócić czas reakcji w przypadku awarii:


STILL neXXt service diagnosis

daje serwisantom bezpośredni dostęp do danych wózków widłowych. Mogą dzięki niemu dokonać zdalnej diagnostyki dokonać i kalibracji pojazdów


STILL neXXt service navigator

to inteligentna cyfrowa wyszukiwarka dokumentów serwisowych: książek warsztatowych i katalogów części, która sprawia, że wyszukiwanie dokumentów serwisowych jest szybkie i łatwe.


STILL neXXt service cooperative diagnosis

to narzędzie radzenia sobie ze szczególnie wymagającymi usterkami. Za jego pośrednictwem technicy serwisu mogą uzyskać w procesie naprawy zdalne wsparcie od specjalistów z działu rozwoju STILL.

Elektroniczny obieg dokumentów serwisowych i księgowych

Zarówno dział Back Office Działu Serwisu STILL Polska, jak i technicy serwisu korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów oraz cyfrowego dostępu do informacji o stanach magazynowych części zamiennych. W efekcie serwisanci są w stanie generować elektroniczne oferty stanowiące dla klientów podstawę decyzji o podjęciu działań serwisowych. To kolejny czynnik pozwalający skrócić czas pomiędzy wpłynięciem zgłoszenia a usunięciem usterki. 

Z kolei podpisanie porozumienia o rozliczaniu się w oparciu o elektroniczne faktury pozwala klientów wyeliminować konieczność archiwizowania papierowych dokumentów – nie wspominając o zmniejszeniu śladu węglowego całej procedury.

-faktury usprawniają rozliczenia i ułatwiają utrzymanie porządku w dokumentacji księgowej

Szybszy kontakt w razie usterki z aplikacją serwisową STILL

Aplikacja serwisowa STILL jeszcze bardziej usprawnia kontakt z technikami serwisu STILL Polska

By jeszcze bardziej usprawnić kontakt klientów z pracownikami serwisu STILL Polska, rozpoczęto prace nad oddzielną Aplikacją Serwisową STILL. Testowane obecnie rozwiązanie pozwala m.in.: zgłaszać awarię kodem QR, gromadzić dokumentację zdjęciową, śledzić bieżący status zlecenia, monitorować czas przyjazdu technika serwisu i jego bieżącą pozycję. Zawarte są w niej także informacje na temat posiadanej umowy serwisowej.

Elektroniczna ewidencja stanu technicznego wózków widłowych STILL PreOp

STILL PreOp to proste i wygodne rozwiązanie pozwalające wyeliminować konieczność korzystania z papierowej ewidencji stanu floty. System pozwala zdigitalizować proces kontroli sprawności wózków. Całość związanych z nim zadań odbywa się w telefonie operatora. W efekcie osoba zarządzająca flotą ma na bieżąco wgląd w przeprowadzone inspekcje oraz stan techniczny wózków. Prostota działań i oszczędność czasu idą tu w parze z ergonomią pracy.

Systemy zarządzania flotą intralogistyczną w służbie bezpieczeństwa

Do utrzymania dobrego stanu technicznego floty wózków widłowych mogą przyczynić się także systemy zarządzania flotą takie jak aplikacja STILL FleetManager 4.x. W połączeniu z montowanymi w wózkach czujnikami daje ona szczegółowe informacje na temat pojazdu i jego operatora. Wiadomo dzięki niej dokładnie: o której rozpoczęto pracę, kto sterował wózkiem w danym momencie, ile czasu operator spędził w fotelu oraz z jaką prędkością poruszała się

maszyna. Dzięki wykorzystaniu chipów dostępowych, możliwa jest jednoznaczna identyfikacja prowadzącego pojazd operatora, co ma pozytywny wpływ na motywację do pracy i bezpieczeństwo jazdy. Odnotowywane są również wszelkie kolizje. Wszystkie dane są automatycznie zapisywane i przesyłane na serwer. Administrator ma dostęp do raportów z każdego miejsca, w którym możliwe jest połączenie z Internetem.

Administrator systemu STILL Fleet Manager ma na bieżąco dostęp do informacji o stanie floty wózków widłowych
Przejrzysty interfejs aplikacji STILL Fleet Manager daje szybki wgląd w stan wózków widłowych
Dzięki STILL Fleet Manager operatorzy wózków widłowych są jednoznacznie identyfikowani
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.