Ewolucja oprogramowania zarządzania flotą

Prócz szerokiej gamy wózków widłowych, STILL proponuje swoim klientom także oprogramowanie, dzięki któremu skuteczniej można zarządzać flotą. Zmieniało się ono przez lata, dostosowując się do przychodzących po sobie systemów operacyjnych. Według najnowszych zapowiedzi, już wkrótce uwolni się od fizycznej formy, stając się dostępnym z każdego urządzenia potrafiącego uruchomić przeglądarkę internetową.

Na skróty:

  • Uzyskanie wiarygodnych informacji na temat czasu eksploatacji poszczególnych wózków czy oszacowanie wydajności operatorów wymagało ciągłej, drobiazgowej kontroli, co wraz z wielkością przedsiębiorstwa staje się bardziej czasochłonne 
  • FleetManager to aplikacja pozwalająca na zautomatyzowaną ewidencję danych o urządzeniach transportowych, wszystkie dane są automatycznie zapisywane i przesyłane na serwer, a administrator ma dostęp do raportów z każdego miejsca
  • STILL wdraża nowy , wielomodułowy system zarządzania intralogistycznym parkiem maszynowym neXXt fleet

Przed popularyzacją koncepcji Internetu Rzeczy i powszechnej komunikacji bezprzewodowej uzyskanie wiarygodnych informacji na temat czasu eksploatacji poszczególnych wózków czy oszacowanie wydajności operatorów wymagało ciągłej, drobiazgowej kontroli dokumentów. Im większe przedsiębiorstwo (a więc i potencjał oszczędności dzięki optymalizacji), tym bardziej czasochłonny i pracochłonny cały proces. W ogromnym stopniu zmieniło się to dzięki automatycznemu gromadzeniu informacji za pośrednictwem łącz bezprzewodowych.

Dane stały się rzetelne i łatwodostępne - niezależnie od liczebności floty. Odtąd organizacja procesów intralogistycznych oraz decyzje zakupowe mogły być oparte o twardą, udokumentowaną i wiarygodną wiedzę o tym, jak funkcjonują w zakładzie poszczególne wózki i operatorzy. Teraz szykuje się kolejna rewolucja – tym razem dotyczy przede wszystkim jakości tzw. user experience.

Sprawdzone rozwiązanie STILL

FleetManager to aplikacja pozwalająca na zautomatyzowaną ewidencję danych o urządzeniach transportowych, stworzona przez STILL u schyłku XX wieku, gdy na popularności zaczęła zyskiwać bezprzewodowa łączność pomiędzy wózkami widłowymi. Program doczekał się 4 edycji oraz licznych rozszerzeń i usprawnień. Dziś jest rozbudowanym źródłem informacji o tym, co dzieje się w magazynie. W połączeniu z montowanymi w wózkach czujnikami, STILL FleetManager 4.x daje szczegółowe informacje na temat tego: o której rozpoczęto pracę, kto sterował wózkiem w danym momencie, ile czasu operator spędził w fotelu (a ile poza nim) oraz z jaką prędkością poruszała się maszyna.

Dzięki wykorzystaniu chipów dostępowych, możliwa jest jednoznaczna identyfikacja prowadzącego pojazd operatora, co ma pozytywny wpływ na motywację do pracy i bezpieczeństwo jazdy. Odnotowywane są również wszelkie kolizje. Wszystkie dane są automatycznie zapisywane i przesyłane na serwer. Administrator ma dostęp do raportów z każdego miejsca, w którym możliwe jest połączenie z Internetem.

Fleet Manager

Z zaimplementowania systemu STILL FleetManager 4.x wynika szereg korzyści. Po pierwsze, analiza danych dotyczących czasu pracy wózków daje klarowny obraz obciążenia poszczególnych maszyn. Pozwala wyciągać trafne wnioski na temat zapotrzebowania przedsiębiorstwa na wózki danego typu oraz okresowe fluktuacje w tym zakresie. W efekcie, możliwe jest wprowadzenie działań przeciwdziałających nadmiernej eksploatacji parku maszynowego i podejmowanie popartych wiedzą merytoryczną decyzji zakupowych. W razie występowania cyklicznych, sezonowych wahań można również zawczasu rozważyć wynajem dodatkowych urządzeń.

Po drugie, archiwizowane dane umożliwiają rzetelną i trafną ocenę wydajności operatorów. Dzięki gromadzonym informacjom, wiadomo: jaka część czasu pracy jest efektywnie wykorzystywana, z jakimi prędkościami jeżdżą i jakie dystanse pokonuje codziennie każdy z nich. Znani są również sprawcy wszystkich kolizji. Wiedza ta pozwala na wdrożenie systemu motywacyjnego opartego o wymierne wskaźniki (najbezpieczniejsza jazda, najlepsze wykorzystanie czasu pracy) oraz identyfikację kadr wymagających dodatkowego przeszkolenia. 

Istotnym w tym kontekście czynnikiem jest również wzrost świadomości operatorów co do oczekiwań pracodawcy. Fakt, że efekty są porównywane, a wyniki mają przełożenie na ocenę zatrudnionych osób działa motywująco i pomaga wytworzyć postawę zwiększonej odpowiedzialności za sprzęt i swoje działania.

Dzięki systemowi możemy również monitorować efekty wprowadzanych zmian. Przykładowo, jeśli zarządzamy flotą w kilku obiektach różniących się układem magazynu czy procedurami bezpieczeństwa, możemy porównywać, które rozwiązania mają najlepsze przełożenie na spadek liczby niepożądanych zdarzeń wyrażonych liczbą kolizji bądź nakładami na usługi serwisowe.

Fleet Manager

Przyszłość FleetManagement

Według zapowiedzi STILL GmbH, następcą FleetManagera, poszerzającym zakres funkcjonalności aplikacji, wprowadzającym możliwość doboru najpotrzebniejszych w przedsiębiorstwie funkcji oraz dającym dostęp do systemu z każdego urządzenie obsługującego przeglądarki internetowe ma być STILL neXXt fleet. To zintegrowany, wielomodułowy system zarządzania intralogistycznym parkiem maszynowym. Spośród dziewięciu subprogramów, dwa mają służyć zbieraniu danych na temat wydajności poszczególnych wózków.

Aplikacja zatytułowana „Eksploatacja Floty” („Fleet Usage”) gromadzi informacje na temat pokonywanych odległości oraz liczby i zakresu przemieszczeń pionowych każdego z pojazdów. Program „Godziny Robocze” („Operating Hours”) pozwala natomiast na wgląd w bieżące i archiwalne zestawienia czasu pracy wszystkich maszyn należących do floty. Dzięki modułowi „Monitoring KPI”, prezentującemu dane w przejrzysty, graficzny sposób, można je łatwo porównywać, wyciągając trafne wnioski na temat optymalizacji funkcjonowania procesów intralogistycznych. Pozostałe pozwalają m.in. porządkować kwestie formalne czy analizować dodatkowe koszty związane z eksploatacją wózków.

Fleet Manager

Ze względu na modułową konstrukcję, STILL neXXt fleet może być ściśle dopasowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Wyróżnia go również gromadzenie w jednym miejscu informacji pochodzących z wielu źródeł – od wewnętrznego oprogramowania wózków po systemy WMS i ERP. Dodatkowo, zapowiedziano rozwijanie kolejnych modułów. Choć nowe rozwiązanie przypomina pod względem możliwości swoich poprzedników, ma także wszystko to, czego oczekuje się od rozwiązań IT w epoce Big Data – prosty interfejs, dostęp do informacji z wielu źródeł za pośrednictwem jednej platformy i wielu urządzeń, możliwość indywidualizacji funkcji oraz gwarancję bezpieczeństwa danych.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.