Systemy zarządzania magazynem i optymalizacji tras

Pod nazwą STILL MMS funkcjonuje szereg rozwiązań pozwalających na: optymalizację transportu wewnętrznego oraz skuteczne zarządzanie magazynem i przepływem materiałów oraz jego ewidencjonowanie. Przybliżamy produkty z tej rodziny.


MMS to zbiorcza nazwa oferowanego przez firmę STILL sprzętu i oprogramowania umożliwiającego optymalizację kluczowych procesów w ramach gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa. Elementy składowe STILL MMS stanowią: system zarządzania magazynem (WMS – warehouse management system), system sterowania transportem (TCS – transport/truck control system), oprogramowanie monitorujące przepływ materiałów oraz interfejsy

przekazujące dane do opisanych wyżej aplikacji. Całość integrowana może być w ramach inteligentnej architektury, umożliwiającej także pozyskiwanie informacji z innych funkcjonujących w przedsiębiorstwie rozwiązań informatycznych. Oto do czego dokładnie służą poszczególne rozwiązania i jakie korzyści wynikają z ich zastosowania.


System zarządzania magazynem STILL WMS

System WMS firmy STILL pozwala na zarządzanie magazynem w oparciu o rzetelne dane

Wchodzący w skład STILL MMS system zarządzania magazynem, STILL WMS, zbiera i monitoruje informacje na temat przepływu materiałów. Pozwala rejestrować dostawy, monitorować stany magazynowe oraz stanowi informatyczną bazę do realizacji zadań kompletowania i wysyłek. System zarządzania magazynem STILL ewidencjonuje także: informacje o nośniku ładunku, numery partii produktów, terminy przydatności i numery seryjne.

Dostępne w ofercie firmy oprogramowanie klasy WMS umożliwia m.in.: transfer danych nt. zamówień z nadrzędnego systemu ERP, odnotowanie poprawności dostaw i dołączanie ich dokumentacji zdjęciowej, identyfikację towarów za pośrednictwem terminali i ręcznych skanerów kodów kreskowych (EAN, NVE) oraz wydruk etykiet i dokumentacji.

System kontroli wózków widłowych STILL TCS

System kontroli pojazdów STILL TCS przyczynia się do optymalizacji tras przejazdu i adekwatnego doboru wózków do zadań

TCS, system kontroli transportu i wózków widłowych (Transport / Truck Control System) służy do optymalizacji funkcjonowania floty intralogistycznej pod kątem zróżnicowanych kryteriów. Z jednej strony gromadzi dane na temat pokonywanych tras i jest w stanie sugerować alternatywy charakteryzujące się krótszymi dystansami.  Z drugiej – pozwala optymalnie dobierać wózki do konkretnych

zadań – z uwzględnieniem dostępności pojazdów, ich parametrów udźwigu i wymagań technicznych oraz charakterystyki ładunku. W toku komunikacji z nadrzędnym oprogramowaniem, takim jak na przykład system WMS, system kontroli wózków widłowych wspomaga generowanie zleceń transportowych.

System zarządzania danymi logistycznymi STILL MMS

Kolejnym programem wchodzącym w skład rodziny STILL MMS jest aplikacja gromadząca wszystkie najbardziej istotne dane logistyczne, dająca do nich szybki dostęp i umożliwiająca ich dalsze wykorzystanie – prezentację lub eksport do innych aplikacji. Nie tylko pozwala śledzić sytuację magazynu w czasie rzeczywistym,

ale także analizuje dane historyczne, wykrywając obszary potencjalnej optymalizacji. Umożliwia także szacowanie obłożenia pracą w zadanym okresie oraz przetwarzanie danych i ich eksport do arkuszy kalkulacyjnych.


Dzięki systemowi zarządzania danymi logistycznymi STILL MMS wszystkie najważniejsze informacje zawsze są pod ręką

Osprzęt i interfejsy przekazujące dane z wózków widłowych do systemu WMS

Inteligentna architektura systemowa

Polecane artykuły: