ATM: przeciwwybuchowe wózki czołowe RX 60

Na skróty:

  • Rozbudowa magazynu odpadów pakowanych firmy ATM skłoniła firmę do rozbudowy floty transportu wewnętrznego.
  • Ze względu na specyfikę pracy zakładu – w tym wykorzystanie w recyklingu odpadów procesu pirolizy – zastosowane wózki musiały spełniać wymogi unijnej dyrektywy ATEX.
  • Wdrożenie elektrycznych wózków widłowych STILL RX 60-25/35 w wersji EX zagwarantowało bezpieczeństwo transportu w strefach zagrożonych wybuchem i poprawiło ergonomię pracy.

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: ATM

Obszar działalności: Recykling i uzdatnianie zagrażających środowisku odpadów

Miejsce wdrożenia: Zakład przy siedzibie firmy w holenderskim Moerdijk

 

 

ATM to międzynarodowa, działająca od przeszło 35 lat firma zajmująca się recyklingiem. W głównej siedzibie spółki w holenderskim Moerdijk 210 pracowników pracuje na trzy zmiany na to, by w skali roku przygotować do ponownego użytku 1,9 miliona ton zagrażających środowisku odpadów: zanieczyszczonej gleby, oleistych substancji, ścieków i chemii. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze do remediacji termicznej, pirolizy oraz oczyszczalni osadów i ścieków uzdatnianych jest 95 proc. trafiających do przedsiębiorstwa substancji. Odpady przewożone są do Moerdijk statkami i ciężarówkami m.in. z Belgii, Hiszpanii czy Niemiec. Wzniesienie nowej hali magazynowej w celu ich sprawniejszej obsługi pociągnęło za sobą modernizację floty. Na miejscu transporty obsługiwane są obecnie przez maszyny elektryczne, które – ze względu na specyfikę transportowanych ładunków – muszą spełniać restrykcyjne wymagania unijnej dyrektywy ATEX odnośnie pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

ATM

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Cel wdrożenia:

Wdrożone rozwiązanie:

 

Nowa hala magazynowa ATM o powierzchni 4,9 tys. mkw. powstała z myślą o składowaniu odpadów pakowanych i korzystaniu z urządzeń do pirolizy w bardziej zrównoważony sposób. W budynku wydzielono strefy dla ładunków różnych klas konwencji o przewozie towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). Dopasowano do nich rozwiązania ppoż. używane w poszczególnych sekcjach magazynu i wdrożono systemy kontroli wycieku oraz zbierania substancji w jego przypadku. Modernizacja budynku i czterokrotne zwiększenie powierzchni przeznaczonej na odpady pakowane stały się także okazją do modernizacji floty intralogistycznej

Po zebraniu ofert z rynku ATM zdecydowało się na kupno 7 czterokołowych czołowych wózków elektrycznych STILL RX 60 (pięć sztuk z udźwigiem 2,5 t; a dwie – 3,5 t). Sześć wózków skonfigurowano tak, by spełniały wymagania stref ATEX 2, zaś jeden - 3,5-tonowiec mający wrzucać ładunki do instalacji pirolitycznej – ATEX 1. Dostawca wziął na siebie koordynację konfiguracji i uzyskał wszystkie niezbędne certyfikaty, przejmując odpowiedzialność za przygotowanie pojazdów do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Z wózków usunięto wszystkie potencjalne źródła zapłonu, eliminując ryzyko iskrzenia i przegrzewania. Komponenty elektryczne umieszczono w szczelnych, odpornych na oddziaływanie ciśnienia obudowach, do wnętrza których nie są w stanie przedostać się wybuchowe gazy. Plastikowe elementy sprawdzono pod kątem elektrostatyczności (pokrywając w razie potrzeby powłoką antystatyczną), a baterie – uziemiono. Przed iskrzeniem wskutek tarcia o inne materiały zabezpieczono także widły i dobrano odpowiednie opony. Innymi słowy, w wózkach w wariancie EX wyeliminowano wszelkie czynniki mogące powodować wybuch.

 

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

ATM
  • Poprawa ergonomii pracy operatorów wózków widłowych

  • Ograniczenie emisji CO2 dzięki przejściu z wózków spalinowych na elektryczne
  • Efektywna i bezpieczna organizacja procesów transportu wewnętrznego

Pierwsza odczuwalna zmiana związana była z wprowadzeniem do zakładu, używającego dotychczas pojazdów z napędem Diesla, wózków elektrycznych. Choć początkowo operatorzy mieli pewne obawy, okazało się, że maszyny akumulatorowe nie tylko mają porównywalną moc, ale są przy tym znacznie bardziej wygodne. Istotne dla płynności przejścia na nową technologię było dostarczenie dodatkowych baterii – tak, by funkcjonujące w trybie 3-zmianowym wózki były dostępne przez cały czas. W ocenie kierownictwa zakładu dzięki wdrożonym rozwiązaniom udało się zorganizować transport odpadów efektywnie i bezpiecznie.

Polecane artykuły

CASA: zautomatyzowana inwestycja

Nowoczesny rynek wymusza zwiększenie tempa realizacji dostaw. Jedną z odpowiedzi na tę potrzebę jest automatyzacja procesów intralogistycznych. Na dużą skalę rozwiązania tego rodzaju wdrożyła w swoim centrum dystrybucji belgijska sieć CASA.