Migros stawia na autonomiczne wózki do kompletacji

Na skróty:

  • Szwajcarski potentat handlu detalicznego, Migros Verteilbetrieb AG, szukał rozwiązania pozwalającego zwiększyć przepustowość kompletacji w centrum logistycznym towarów non-food.

  • Poszukując idealnego rozwiązania, firma zaprosiła do zaprezentowania swoich rozwiązań przedstawicieli 6 dostawców.
  • W testach najlepiej wypadły zaproponowane przez STILL wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo z możliwością pracy w trybie asysty i samodzielnego podążania za operatorem.
  • Wdrożenie rozwiązania zwiększyło produktywność kompletacji i komfort pracy pickerów. Wzrost przepustowości centrum logistycznego czyni je gotowym na rozwój w przyszłości.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Migros Verteilbetrieb AG

Obszar działalności: branża retail (supermarkety)

Miejsce wdrożenia: Neuendorf, Szwajcaria

Migros to spółdzielnia stanowiąca największy w Szwajcarii podmiot w branży handlu detalicznego. Funkcjonujące od 1925 r. przedsiębiorstwo stanowi dziś skonsolidowaną strukturę. Spółdzielnie regionalne zrzeszają zarówno zakłady produkcyjne, jak i placówki handlowe, w tym. m.in. supermarkety, restauracje, księgarnie i stacje benzynowe. Dopełnieniem oferty grupy są usługi finansowe i turystyczne. Kluczowy obszar działalności stanowi jednak nieodmiennie handel detaliczny. W związku z dynamicznym rozwojem w sektorze non-food firma zdecydowała się na modernizację centrum logistycznego realizującego zamówienia online oraz obsługującego dostawy tego typu towarów do 900 marketów.

Kompletacja w trybie asysty z użyciem wózka do kompletacji STILL OPX iGo neo
Flota autonomicznych wózków do kopmletacji STILL OPX iGo neo w centrum logistycznym Migros

Częściowo zautomatyzowane wózki do kompletacji dla większej przepustowości

Automatyczne wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo
Autonomiczny wózek do kompletacji STILL OPX iGo neo
Sterowanie wózkiem do kompletacji OPX iGo neo z użyciem pilota

Cel wdrożenia:

  • Zapewnienie wysokiej przepustowości centrum logistycznego zaopatrującego markety w produkty non-food

Wdrożone rozwiązanie intralogistyczne:

  • Wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo z możliwością pracy kooperacyjnej w trybie asysty
  • System Pick-by-Voice

 

Firma poszukiwała rozwiązania, które usprawni pracę w magazynie kompletacji ręcznej. Składowane są w nim towary, których w pełni automatyczna kompletacja jest problematyczna. W tej strefie obsługiwane są ładunki o niestandardowych gabarytach albo szczególnej wrażliwości na uszkodzenia, jak np. zabawki, akcesoria ogrodowe, elektronika, a także detergenty czy papier toaletowy. W fazie koncepcyjnej firma zaprosiła do rozmów i demonstracji proponowanych rozwiązań przedstawicieli 6 dostawców. Na podstawie rankingowanych testów na miejscu zdecydowano się na wdrożenie technologii STILL OPX iGo neo w połączeniu z systemem Pick-by-Voice. Autonomiczny partner kompletacji OPX iGo neo samodzielnie podąża za pickerem podczas kompletacji. Z użyciem pilota zdalnego sterowania operator może regulować, w którym miejscu pojazd ma się zatrzymać. W prosty sposób można zmieniać więc stronę korytarza oraz miejsce odkładania towarów pomiędzy trzema domyślnymi opcjami: na początku, w środku lub na końcu wideł. Regulacji podlega także to, jaką odległość od regału zachowa wózek. W dowolnym momencie można przełączać się między trybem autonomicznej asysty a trybem ręcznym. Dzięki rozbudowanym, hybrydowym systemom bezpieczeństwa z dwoma czujnikami ruchu autonomiczne wózki do kompletacji w technologii iGo neo są przystosowane do pracy w konwoju oraz intensywnym ruchu mieszanym. Pojazdy samoczynnie omijają przeszkody bądź zatrzymują się, jeśli jest to konieczne.Częściowa automatyzacja kompletacji zwiększyła produktywność i komfort pracy pickerów

W efekcie wdrożenia:

  • odnotowano wzrost produktywności,
  • zwiększono komfort pracy pickerów.

 

W opinii menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie po stronie Migros rozwiązanie przyniosło zauważalny niemal natychmiast wzrost produktywności. Doceniają oni także dużą elastyczność działania, jaką daje przełączanie się pomiędzy różnymi trybami pracy. Kooperacja z autonomicznym partnerem kompletacji przypadła do gustu również pickerom. Z ich punktu widzenia kluczowe korzyści wynikają z przyjazności obsługi wózka użytkownikowi, ograniczenia liczby koniecznych wejść do pojazdu i zmniejszenia obciążeń wynikających z powtarzalności ruchów.

Wózki do kompletacji OPX iGo neo – w trybie ręcznym oraz autonomicznym
Kompletacja z użyciem wózka do kompletacji STILL OPX iGo neo
Kompletacja z użyciem wózka do kompletacji STILL OPX iGo neo