Automatyzacja magazynu małych części Siemens

Dzięki wdrożeniu regałów wysokiego składowania i systemu automatyzacji w nowym centrum dystrybucji firmy Tarkett udało się znacząco zwiększyć liczbę miejsc paletowych i przepustowość magazynu bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Na skróty:

 • W związku z dynamicznym wzrostem popytu na usługi i produkty Siemens WKC, firma musiała zwiększyć przepustowość magazynu małych części.

 • Siemens zwrócił się o pomoc do doradców intralogistycznych STILL.
 • Eksperci stworzyli kilka wariantów rozwiązania. Najlepszym okazało się połącznie automatycznego magazynu małych części z przenośnikami oraz paletowym magazynem wysokiego składowania.
 • Dzięki wykorzystaniu technologii AutoStore®, przenośników STILL, regałów paletowych wysokiego składowania i wózków wysokiego składowania udało się znacząco zwiększyć pojemność magazynu małych części i poprawić ogólną wydajność procesów transportu wewnętrznego w Siemens AG.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Siemens AG

Obszar działalności: projektowanie i produkcja rozdzielnic do obrabiarek oraz elementów na potrzeby inżynierii ogólnej i mechanicznej oraz usługi związane z wdrożeniami

Miejsce wdrożenia: Zakład produkcyjny w Chemnitz (tzw. Werk für Kombinationstechnik Chemnitz, WKC), Niemcy

Zakład inżynierii kombinowanej Siemensa w Chemnitz ma długą tradycję projektowania i produkcji maszyn i komponentów do najróżniejszych zastosowań. Zakres działalności obejmuje szerokie spektrum – od inżynierii aplikacji, poprzez logistykę materiałową i montaż wyposażenia elektrycznego, aż po inspekcję i rozruch wstępny. Wytwarzane są tu zarówno rozdzielnice do obrabiarek, jak i elementy potrzebne w inżynierii ogólnej i mechanicznej. W skali roku w zakładzie prowadzone są projekty, do wykonania których wykorzystuje się niemal 1,3 mln pozycji materiałowych. W efekcie w ciągu 12 miesięcy w Chemnitz powstaje w sumie 46 000 rozdzielnic, podzespołów specjalnych i komponentów elektronicznych dostarczanych następnie klientom na całym świecie.

Zakład Siemens AG WKC w Chemnitz

Zakład Siemens AG WKC w Chemnitz
Przenośniki w zakładzie Siemens AG WKC w Chemnitz

Regały wysokiego składowania i automatyzacja magazynu SLC/KLT

Doradztwo intralogistyczne STILL

Cel wdrożenia:

 • Zwiększenie przepustowości magazynu małych części z kontenerami SLC/KLT
 • Poprawa efektywności procesów transportu wewnętrznego

Wdrożone rozwiązanie intralogistyczne:

 • Doradztwo logistyczne STILL
 • System automatyzacji działający w oparciu o technologię AutoStore® oraz przenośniki STILL
 • System regałowy do magazynu wysokiego składowania
 • Wózki wysokiego składowania STILL FM-X

 

W związku z rosnącym popytem na usługi i produkty firmy magazyn musiał obsłużyć wolumen ładunków i materiałów większy niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo rozbudowy magazynu paletowego i zewnętrznego, po brzegi wypełniona była przestrzeń przeznaczona na podzespoły niewielkich rozmiarów – dotychczasowy magazyn kontenerów SLC/KLT z małymi częściami okazał się niewystarczający do zaspokojenia rosnących potrzeb. Celem projektu modernizacyjnego było poprawienie efektywności ich obsługi, optymalizacja wykorzystania miejsc paletowych i zwiększenie wydajności całego procesu.

Doradztwo intralogistyczne STILL

Pierwszym krokiem do stworzenia rozwiązania, które sprostałoby wymaganiom firmy Siemens, było zebranie szczegółowych danych na temat funkcjonowania magazynu. Informacje te stały się bazą do stworzenia przez dostawcę wielu wariantów projektu, z których następnie wybrano ten najpełniej odpowiadający oczekiwaniom klienta. W pierwszej fazie na podstawie zebranych informacji firma

STILL stworzyła wiele potencjalnych wariantów rozwiązania. Zostały one następnie ocenione i porównane za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) pod kątem wymaganej przepustowości i dostępnej powierzchni magazynowej. W toku dyskusji z klientem spośród projektów wyłoniono najlepiej rokujące – tak, by finalnie wybrać jeden, dopracować go i wdrożyć.

System automatyzacji SLC/KLT Autostore®
Wózki wysokiego składowania STILL FM-X

Wybór padł na rozwiązanie, w którym funkcjonują jednocześnie: automatyzacja magazynu małych części w oparciu o technologię AutoStore® firmy Dematic oraz dostarczone przez firmę STILL: przenośniki o łącznej powierzchni 2,1 tys. mkw i system regałów paletowych na 12 tys. miejsc. W zmodernizowanym magazynie przepływ towarów rozpoczyna się od przyjęcia ładunków na jeden z dwóch sposobów. Spaletyzowane towary są transportowane na regały przez ręcznie sterowany wózek wysokiego składowania STILL FM-X. Kartony z małymi komponentami trafiają natomiast na przenośniki i windy oraz – za ich pośrednictwem – do pracowników odpowiedzialnych za rozpakowanie paczek,

sprawdzenie ich zawartości i umieszczenie komponentów w kontenerach BIN kompatybilnych z systemem AutoStore®. Za sprawą przenośników kontenery trafiają następnie do automatycznego magazynu – gotowe do wysłania, gdy tylko produkcja zgłosi odpowiednie zapotrzebowanie. By dodatkowo usprawnić pracę systemu, zaprogramowano funkcję prognozowania zapotrzebowania następnego dnia. Elementy, które mogą okazać się przydatne, są pobierane i przenoszone przez roboty podczas nocnej zmiany z najniższych poziomów systemu AutoStore® w górny, „wierzchni” obszar jego samonośnej siatki.

Antresole i przenośniki STILL
Regały wysokiego składowania i przenośniki STILL

Obejrzyj materiał dotyczący realizacji


Efekt: kilkukrotne zwiększenie przepustowości magazynu

 • Zwiększenie pojemności magazynu małych ładunków do 45 tys. pojemników

 • Polepszenie wydajności kompletacji z 30 do 75 pozycji na godzinę

 

Wdrożony w Siemens system AutoStore® jest w stanie pomieścić do 45 000 pojemników SLC z ponad 24 000 typami materiałów. W porównaniu ze stosowanym dotychczas systemem ręcznym na tej samej powierzchni można składować nawet czterokrotnie więcej towarów. Z 30 do 75 pozycji na godzinę wzrosła także wydajność kompletacji. Dzięki modernizacji magazyn jest przygotowany także na przyszłość. Już na etapie planowania uwzględniono potrzebę skalowalności kompletacji. Rozwiązanie spełnia także wymagania Siemens odnośnie zwiększenia gęstości składowania, polepszenia efektywności kompletacji oraz generalnego usprawnienia operacji przeładunkowych i funkcjonowania całości magazynu.

System automatyzacji SLC/KLT Autostore®
Wózki wysokiego składowania STILL FM-X