Centrum New Wave GmbH: Nowa fala innowacji

Wzrost liczby zamówień to nie tylko dobry prognostyk koniunktury, ale i poważne wyzwanie logistyczne. Z dostosowaniem sieci dystrybucji do nowych wymagań wzorcowo poradziła sobie działająca w branży odzieżowej firma New Wave GmbH.

Na skróty:

  • Przedsiębiorstwo New Wave GmbH chciało przygotować się na obsługę rosnącego popytu.

  • W doskonale skomunikowanej lokalizacji powstał nowoczesny magazyn wysokiego składowania z optymalnie dobraną do jego obsługi flotą transportu wewnętrznego.
  • Przemyślane ustawienie regałów wysokiego składowania i odpowiedni dobór wózków pozwoliły zminimalizować czas kompletacji i sprawiły, że firma jest gotowa na dalszy wzrost wolumenu zamówień – także bezpośrednio od klientów indywidualnych.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Czołowy wózek elektryczny STILL RX 20 oraz wózek systemowy STILL MX-X w magazynie New Wave GmbH
Wózek systemowy STILL MX-X do wąskich alejek wśród regałów wysokiego składowania

Nazwa: New Wave GmbH

Obszar działalności: Centrum dystrybucji przedsiębiorstwa branży odzieżowej

Miejsce wdrożenia: Geiselwind, Dolna Saksonia, Niemcy

New Wave powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku jako mały, szwedzki zakład zajmujący się sitodrukiem. Niezadowolony z jakości dostępnych u hurtowników tekstyliów, na których nadrukowywał zamówione hasła i obrazy, właściciel sam zaczął sprowadzać potrzebne materiały. Dziś przedsiębiorstwo jest ważnym graczem na rynku odzieży reklamowej, sportowej i roboczej z 2,5 tysiącami pracowników i oddziałami w 20 krajach. Jednym z najistotniejszych dla grupy rynków zbytu są Niemcy. Od 1997 działa tam wyodrębniona spółka: New Wave GmbH z siedzibą w Oberaudorfie. Gdy usytuowany przy nim magazyn o powierzchni 1,7 tys. mkw. był już stanowczo za mały, by skutecznie radzić sobie z rosnącym popytem, firma uruchomiła nowe, innowacyjne centrum dystrybucyjne w dolnofrankońskim Geiselwind.

Elektryczny wózek czołowy serii STILL RX 20 z ładunkiem w centrum dystrybucji New Wave GmbH

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Regały wysokiego składowania w magazynie New Wave GmbH
Wózek do kompletacji pionowej STILL EK-X oraz wózek wysokiego składowania STILL FM-X podczas obsługi regałów wysokiego składowania

Cel wdrożenia:

  • Odciążenie istniejącego centrum dystrybucji przedsiębiorstwa w świetle dynamicznego wzrostu popytu
  • Efektywna obsługa rosnącego wolumenu zamówień – także ze strony klientów kupujących niewielkie partie towaru

Wdrożone rozwiązanie:

 

Dolnosaksońskie centrum dystrybucyjne o metrażu sięgającym 10,5 tys. mkw. powstało, by odciążyć obiekt w Oberaudorfie i, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz doskonałej lokalizacji, skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie rynku. Obiekt leży na przecięciu łączących wschód z zachodem i północ z południem autostrad A3 i A7 – w samym środku Niemiec. Już na wczesnych etapach procesu planowania infrastruktury obiektu i mających funkcjonować w nim procesów do prac zaangażowano dostawcę rozwiązań intralogistycznych – tak, by zoptymalizować wykorzystanie zasobów magazynowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów zarządzania.

 

Pierwszym zadaniem w obszarze planowania była analiza wymagań względem nowego centrum logistycznego. W oparciu o projekty przepływu materiałów i tras przejazdu zespół lokalnych ekspertów i doradców intralogistycznych STILL opracował zróżnicowane warianty systemu magazynowania. Następnym krokiem było przetestowanie rozwiązań pod kątem opłacalności i wspólne wytypowanie najlepszej możliwej koncepcji. Pod uwagę brano różne możliwości ustawienia regałów oraz kilka ich rodzajów. Stworzono także wariantowe opcje wyposażenia wózków widłowych z drukarkami kodów kreskowych, skanerami i terminalami. Ostatecznie w obiekcie funkcjonują 33 tysiące punktów kompletacji na pięciu kondygnacjach regałów oraz 8,5 tys. miejsc paletowych na posadzce. Towary podzielono pod względem rotacji na grupy A, B i C. – By zmaksymalizować użycie kubatury obiektu, w centrum dystrybucyjnym New Wave w Geiselwind zastosowano regały wysokiego składowania.

Powierzchnię podzielono na strefę z 10 wąskimi alejkami oraz część z 8 szerokimi korytarzami roboczymi. O największą gęstość składowania zadbano tam, gdzie znajdują są towary występujące w dużych ilościach, ale charakteryzujące się przy tym średnią częstotliwością rotacji. Do wykonywania zadań z zakresu ich kompletacji oraz odkładania na miejsca paletowe wykorzystano wózki typu VNA serii STILL MX-X wyposażone w systemy ALS i AFC oraz wychylną barierkę. Na regałach podzielonych szerszymi, dwukierunkowymi korytarzami roboczymi składowane są najbardziej popularne towary. Umieszczone w tej strefie ładunki mogą być obsługiwane jednocześnie przez wózki wysokiego składowania serii FM-X oraz służące kompletacji pionowej pojazdy linii STILL EK-X. Uzupełniająco, do rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych zastosowano czołowe wózki elektryczne STILL RX 20.

Wózek kompletacyjny STILL EK-X i operator podczas pracy z regałami wysokiego składowania

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

  • Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej dzięki dopasowaniu szerokości alejek do tempa rotacji towarów oraz użyciu regałów wysokiego składowania
  • Usprawnienie procesu kompletacji i skrócenie czasu realizacji zamówień

Przemyślany projekt infrastruktury magazynowej i odpowiedni dobór floty wózków przyniosły wymierne korzyści. Użyty w wózkach systemowych MX-X system aktywnej kompensacji nierówności podłoża (AFC) w czasie rzeczywistym wyrównuje położenie osi pojazdu w pionie, pozwalając na jazdę z maksymalną prędkością niezależnie od równości posadzki. W parze z systemem redukcji drgań masztu (ALS) gwarantuje to wózkom systemowym wydajność na najwyższym poziomie – bez konieczności kosztownych renowacji podłoża. Na płynność procesów korzystnie wpłynęła także przemyślana koncepcja bazująca na kategoryzacji towarów pod względem rotacji i przypisaniu im odpowiednich miejsc składowania. – Zastosowane rozwiązania pozwalają nam reagować bardziej elastycznie, nie tylko na duże zamówienia, ale także te stosunkowo niewielkie, składane przez klientów indywidualnych sklepu online – mówi Mario Hammer, Operations Manager centrum New Wave w Geiselwind. Dzięki wdrożonemu systemowi znacząco udało się ograniczyć czas potrzebny na kompletację. Zastosowane rozwiązania oraz bardzo korzystna z punktu widzenia niemieckiego transportu drogowego lokalizacja pozwoliły znacząco przyspieszyć obsługę zamówień. Te, które wpływają z centrali do Geiselwind do godz. 14, zazwyczaj są gotowe do wysyłki przed 16 i wkrótce potem trafiają do klientów.

Regały wysokiego składowania, wózek systemowy VNA serii STILL MX-X oraz wózek do kompletacji pionowej STILL EK-X w centrum dystrybucji New Wave GmbH
Kompletacja kartonów z odzieżą z użyciem wózka do kompletacji pionowej STILL EK-X
Kabina operatora z terminalem, siedziskiem i panelem sterowania w wózku do kompletacji pionowej STILL EK-X
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.