Grupa Żywiec: Dozbrojenie browarów przed kolejnym sezonem

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Grupa Żywiec

Obszar działalności: Produkcja piwa

Miejsce wdrożenia: Browary w: Elblągu, Leżajsku, Warce i Żywcu

  • Łączna produkcja na poziomie kilkunastu milionów hektolitrów piwa rocznie

Należąca do koncernu Heineken i notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa Żywiec, z przychodami na poziomie prawie 2,5 mld zł, jest jednym z wiodących wytwórców piwa w Polsce. Łączne zdolności produkcyjne pięciu należących do firmy browarów – w Cieszynie, Elblągu, Leżajsku, Warce i Żywcu – wynoszą kilkanaście milionów hektolitrów rocznie. W ostatnich latach przedsiębiorstwo zmodyfikowało model biznesowy, stawiając na budowanie wartości marek, zwiększanie marży i ograniczanie kosztów. Wiązało się to z wprowadzeniem nowych produktów, jak Żywiec Amerykańskie Pszeniczne czy Heineken 3. Elementem tej strategii była także modernizacja floty intralogistycznej, zwiększająca sprawność obsługi magazynów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na eksploatację wózków. – W parze z realizowanymi przez Grupę Żywiec innowacjami w zakresie działań promocyjnych i nowości produktowych idzie modernizacja floty transportu wewnętrznego – mówi Przemysław Kanik, Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. – Wiosną przeprowadziliśmy wraz ze STILL Polska dokładną analizę procesów logistycznych w 4 browarach. Choć początkowo planowaliśmy modernizację w oparciu o wózki spalinowe, w toku dyskusji z dostawcą uznaliśmy, że pojazdy elektryczne to pod względem ekonomicznym bardziej opłacalne rozwiązanie. Dokonaliśmy stosownych obliczeń i na ich podstawie zdecydowaliśmy się pozyskać niemal 40 wózków akumulatorowych dodaje.

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Funkcjonujące dotychczas rozwiązania:

  • Spalinowe wózki widłowe

Cel wdrożenia:

  • Zwiększenie wydajności procesów intralogistycznych
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji floty transportu wewnętrznego

Wdrożone rozwiązanie:

  • RX 60 35 z akumulatorami o podwyższonej pojemności oraz osprzętem pozwalającym na przewóz dwóch palet jednocześnie
  • EXU-S 22
  • STILL Full Service

Na podstawie analizy funkcjonujących w browarach Grupy Żywiec procesów transportowych jako skuteczny środek zwiększenia ich wydajności zidentyfikowano jednoczesny przewóz dwóch palet. Ze względu na specyfikę ładunków, które w przeważającej części stanowiły charakteryzujące się dużą masą opakowania z piwem, należało sięgnąć po wózki o udźwigu 3,5 tony. Istotną częścią procesu decyzyjnego było przyjęcie argumentacji udowadniającej, że pojazdy elektryczne nie tylko są w stanie wykonywać zadania na ładunkach tej masy równie efektywnie co wózki spalinowe, ale są przy tym znacznie tańsze w eksploatacji. – Z szacunków jasno wynikało, że mimo wyższych nakładów na inwestycje, niższe w przypadku wózków elektrycznych TCO sprawia, że szybko zaczynają na siebie zarabiać – mówi Przemysław Kanik. – W związku z tym promowaliśmy ich wdrożenie hasłem 3xE: Elektrycznie, Ekonomicznie, Ekologicznie relacjonuje Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. – Na jednej palecie mieści się ponad 1500 puszek piwa. By umożliwić jednoczesny przewóz dwóch takich ładunków, część wózków wyposażyliśmy w widły podwójne lub teleskopowe. Zachowując margines bezpieczeństwa związany z przesunięciem punktu ciężkości, rekomendowaliśmy elektryczne maszyny czołowe RX 60 o udźwigu nominalnym wynoszącym 3,5 tony - mówi Marek Trzeszczkowski, Key Account STILL Polska. – Charakteryzują się one zużyciem energii nieprzekraczającym 8,6 kWh/h. Dzięki zastosowaniu akumulatorów maksymalnej dostępnej pojemności, wózki mogą pracować bez ładowania przez całą zmianę – dodaje. Zagadnienia optymalizacji parametrów pod kątem trybu pracy browarów stanowiły czynnik równie istotny, co parametry jezdne i zużycie energii.

Kluczowymi właściwościami, dzięki którym każdego dnia maksymalizowana jest dostępność wózka, intepretowana jako stosunek czasu efektywnej pracy do długości koniecznych przerw technicznych, są: średnie zużycie energii, pojemność akumulatora oraz przebieg jego ładowania bądź wymiany. Na polepszenie osiągów w tym zakresie pozwala wydłużenie pracy na jednej baterii. – Według cyklu VDI, stanowiące trzon nowej floty intralogistycznej Grupy Żywiec wózki czołowe RX 60-35 charakteryzują się zużyciem energii na poziomie 8,6 kWh/h. Wyposażono je w akumulatory 80 V o pojemności 775 Ah oraz system Blue-Q, zmniejszający pobory prądu nawet o 20% bez spadku wydajności. Dzięki temu w większości przypadków pojazdy mogą pracować nieprzerwanie przez niemal całą zmianę - mówi Marek Trzeszczkowski, koordynujący modernizację floty intralogistycznej w Grupie Żywiec z ramienia STILL Polska. – Dodatkowym atutem jest boczna wymiana baterii. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie jest konieczny długotrwały demontaż kabiny ani użycie dźwigu. Do obsługi wystarczy elektryczny wózek paletowy – dodaje Trzeszczkowski. W szerszej perspektywie istotne znaczenie dla dostępności ma także funkcjonowanie serwisu. – Decydując się na współpracę ze STILL, pod uwagę braliśmy także oferowane warunki wsparcia technicznego – mówi Przemysław Kanik. Szybka reakcja serwisu i zapewnienie wózków zastępczych na wypadek awarii są kluczowe dla zachowania płynności funkcjonowania zakładu. Ma to szczególne znaczenie w wysokim sezonie, kiedy niezbędne jest zapewnienie pełnej wydajności procesów logistycznych – tłumaczy Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. Uzupełnienie nowej elektrycznej floty intralogistycznej Grupy Żywiec stanowi pięć wózków EXU-S 22. Kompaktowe pojazdy unoszące z platformą dla operatora sprawdzają się doskonale w szybkim rozładunku na niewielkich przestrzeniach.

Żywiec
Żywiec

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

  • Sprawny przewóz dwóch palet jednocześnie
  • Zwiększona dostępność wózków
  • Ujednolicenie kosztów serwisowania i obniżenie całościowych kosztów eksploatacji floty

Wszystkie zastosowane rozwiązania są ze sobą komplementarne i trafnie odpowiadają na potrzeby występujące w naszych browarach. Moc wózków pozwala na sprawny przewóz dwóch palet jednocześnie, a dobrane akumulatory dużej pojemności pozwalają na nieprzerwaną pracę przez kilka godzin nawet przy intensywnej eksploatacji komentuje Przemysław Kanik. – Pierwsze reakcje operatorów są entuzjastyczne. Flota sprawdziła się w miesiącach letnich, kiedy natężenie ruchu w naszych magazynach jest szczególnie duże. Bardzo dobrze rokuje to na przyszłość – dodaje Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. Z koncepcją zakładającą przewidywalność i minimalizację kosztów funkcjonowania floty spójny jest także ustalony sposób serwisowania wózków. Zawarta umowa STILL Full Service przewiduje stałą opłatę abonamentową za utrzymanie urządzeń transportowych i płynności ich pracy - niezależnie od liczby interwencji.

Obejrzyj film prezentujący realizację

Forma grzecznościowa*
Zgoda*
Newsletter
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły

Komercyjne wdrożenie iGo neo

Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo - autonomicznego partnera kompletacji, ucieleśniającego strategię elastycznej automatyzacji STILL.

Serwis jak ... w chmurze

Model „chmurowej” dystrybucji można utożsamić z umowami full service- na co zwracać uwagę, decydując się na taką umowę?