Grupa Żywiec: Dozbrojenie browarów przed kolejnym sezonem

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Grupa Żywiec

Obszar działalności: Produkcja piwa

Miejsce wdrożenia: Browary w: Elblągu, Leżajsku, Warce i Żywcu

  • Łączna produkcja na poziomie kilkunastu milionów hektolitrów piwa rocznie

Należąca do koncernu Heineken i notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa Żywiec, z przychodami na poziomie prawie 2,5 mld zł, jest jednym z wiodących wytwórców piwa w Polsce. Łączne zdolności produkcyjne pięciu należących do firmy browarów – w Cieszynie, Elblągu, Leżajsku, Warce i Żywcu – wynoszą kilkanaście milionów hektolitrów rocznie. W ostatnich latach przedsiębiorstwo zmodyfikowało model biznesowy, stawiając na budowanie wartości marek, zwiększanie marży i ograniczanie kosztów. Wiązało się to z wprowadzeniem nowych produktów, jak Żywiec Amerykańskie Pszeniczne czy Heineken 3. Elementem tej strategii była także modernizacja floty intralogistycznej, zwiększająca sprawność obsługi magazynów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na eksploatację wózków. – W parze z realizowanymi przez Grupę Żywiec innowacjami w zakresie działań promocyjnych i nowości produktowych idzie modernizacja floty transportu wewnętrznego – mówi Przemysław Kanik, Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. – Wiosną przeprowadziliśmy wraz ze STILL Polska dokładną analizę procesów logistycznych w 4 browarach. Choć początkowo planowaliśmy modernizację w oparciu o wózki spalinowe, w toku dyskusji z dostawcą uznaliśmy, że pojazdy elektryczne to pod względem ekonomicznym bardziej opłacalne rozwiązanie. Dokonaliśmy stosownych obliczeń i na ich podstawie zdecydowaliśmy się pozyskać niemal 40 wózków akumulatorowych dodaje.

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Funkcjonujące dotychczas rozwiązania:

  • Spalinowe wózki widłowe

Cel wdrożenia:

  • Zwiększenie wydajności procesów intralogistycznych
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji floty transportu wewnętrznego

Wdrożone rozwiązanie:

  • RX 60 35 z akumulatorami o podwyższonej pojemności oraz osprzętem pozwalającym na przewóz dwóch palet jednocześnie
  • EXU-S 22
  • STILL Full Service

Na podstawie analizy funkcjonujących w browarach Grupy Żywiec procesów transportowych jako skuteczny środek zwiększenia ich wydajności zidentyfikowano jednoczesny przewóz dwóch palet. Ze względu na specyfikę ładunków, które w przeważającej części stanowiły charakteryzujące się dużą masą opakowania z piwem, należało sięgnąć po wózki o udźwigu 3,5 tony. Istotną częścią procesu decyzyjnego było przyjęcie argumentacji udowadniającej, że pojazdy elektryczne nie tylko są w stanie wykonywać zadania na ładunkach tej masy równie efektywnie co wózki spalinowe, ale są przy tym znacznie tańsze w eksploatacji. – Z szacunków jasno wynikało, że mimo wyższych nakładów na inwestycje, niższe w przypadku wózków elektrycznych TCO sprawia, że szybko zaczynają na siebie zarabiać – mówi Przemysław Kanik. – W związku z tym promowaliśmy ich wdrożenie hasłem 3xE: Elektrycznie, Ekonomicznie, Ekologicznie relacjonuje Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. – Na jednej palecie mieści się ponad 1500 puszek piwa. By umożliwić jednoczesny przewóz dwóch takich ładunków, część wózków wyposażyliśmy w widły podwójne lub teleskopowe. Zachowując margines bezpieczeństwa związany z przesunięciem punktu ciężkości, rekomendowaliśmy elektryczne maszyny czołowe RX 60 o udźwigu nominalnym wynoszącym 3,5 tony - mówi Marek Trzeszczkowski, Key Account STILL Polska. – Charakteryzują się one zużyciem energii nieprzekraczającym 8,6 kWh/h. Dzięki zastosowaniu akumulatorów maksymalnej dostępnej pojemności, wózki mogą pracować bez ładowania przez całą zmianę – dodaje. Zagadnienia optymalizacji parametrów pod kątem trybu pracy browarów stanowiły czynnik równie istotny, co parametry jezdne i zużycie energii.

Kluczowymi właściwościami, dzięki którym każdego dnia maksymalizowana jest dostępność wózka, intepretowana jako stosunek czasu efektywnej pracy do długości koniecznych przerw technicznych, są: średnie zużycie energii, pojemność akumulatora oraz przebieg jego ładowania bądź wymiany. Na polepszenie osiągów w tym zakresie pozwala wydłużenie pracy na jednej baterii. – Według cyklu VDI, stanowiące trzon nowej floty intralogistycznej Grupy Żywiec wózki czołowe RX 60-35 charakteryzują się zużyciem energii na poziomie 8,6 kWh/h. Wyposażono je w akumulatory 80 V o pojemności 775 Ah oraz system Blue-Q, zmniejszający pobory prądu nawet o 20% bez spadku wydajności. Dzięki temu w większości przypadków pojazdy mogą pracować nieprzerwanie przez niemal całą zmianę - mówi Marek Trzeszczkowski, koordynujący modernizację floty intralogistycznej w Grupie Żywiec z ramienia STILL Polska. – Dodatkowym atutem jest boczna wymiana baterii. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie jest konieczny długotrwały demontaż kabiny ani użycie dźwigu. Do obsługi wystarczy elektryczny wózek paletowy – dodaje Trzeszczkowski. W szerszej perspektywie istotne znaczenie dla dostępności ma także funkcjonowanie serwisu. – Decydując się na współpracę ze STILL, pod uwagę braliśmy także oferowane warunki wsparcia technicznego – mówi Przemysław Kanik. Szybka reakcja serwisu i zapewnienie wózków zastępczych na wypadek awarii są kluczowe dla zachowania płynności funkcjonowania zakładu. Ma to szczególne znaczenie w wysokim sezonie, kiedy niezbędne jest zapewnienie pełnej wydajności procesów logistycznych – tłumaczy Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. Uzupełnienie nowej elektrycznej floty intralogistycznej Grupy Żywiec stanowi pięć wózków EXU-S 22. Kompaktowe pojazdy unoszące z platformą dla operatora sprawdzają się doskonale w szybkim rozładunku na niewielkich przestrzeniach.

Żywiec
Żywiec

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

  • Sprawny przewóz dwóch palet jednocześnie
  • Zwiększona dostępność wózków
  • Ujednolicenie kosztów serwisowania i obniżenie całościowych kosztów eksploatacji floty

Wszystkie zastosowane rozwiązania są ze sobą komplementarne i trafnie odpowiadają na potrzeby występujące w naszych browarach. Moc wózków pozwala na sprawny przewóz dwóch palet jednocześnie, a dobrane akumulatory dużej pojemności pozwalają na nieprzerwaną pracę przez kilka godzin nawet przy intensywnej eksploatacji komentuje Przemysław Kanik. – Pierwsze reakcje operatorów są entuzjastyczne. Flota sprawdziła się w miesiącach letnich, kiedy natężenie ruchu w naszych magazynach jest szczególnie duże. Bardzo dobrze rokuje to na przyszłość – dodaje Kierownik Logistyki Operacyjnej Grupy Żywiec. Z koncepcją zakładającą przewidywalność i minimalizację kosztów funkcjonowania floty spójny jest także ustalony sposób serwisowania wózków. Zawarta umowa STILL Full Service przewiduje stałą opłatę abonamentową za utrzymanie urządzeń transportowych i płynności ich pracy - niezależnie od liczby interwencji.

Obejrzyj film prezentujący realizację

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły

Komercyjne wdrożenie iGo neo

Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo - autonomicznego partnera kompletacji, ucieleśniającego strategię elastycznej automatyzacji STILL.

Serwis jak ... w chmurze

Model „chmurowej” dystrybucji można utożsamić z umowami full service- na co zwracać uwagę, decydując się na taką umowę?