Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo

Charakter obiektu, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: L.I.T.

Obszar działalności: Logistyka i spedycja

Miejsce wdrożenia: Centrum dystrybucyjne w Bremie o powierzchni 21 000 mkw.

 • Pojemność: 40 000 palet
 • Regały wysokiego składowania
 • Podział na kilka stref funkcjonalnych
 • Przepływ urządzeń techniki magazynowej pomiędzy strefami

L.I.T. AG to powstała w 1988 roku firma logistyczno-spedycyjna. Przedsiębiorstwo zatrudnia w skali globu 1 600 osób i wypracowuje przychody na poziomie 230 milionów euro rocznie. Oferuje zintegrowane rozwiązania dla transportu i składowania, zapewniając swoim klientom kompleksową obsługę wszystkich etapów łańcucha dostaw.

Wdrożenie miało miejsce we wzniesionym w 2013 roku centrum dystrybucyjnym w Bremie o powierzchni 21 000 m2. Magazyn podzielono na kilka stref. W zależności od funkcji, wąskie alejki, szerokie korytarze robocze oraz rozwiązania typowe dla stref kompletacji. Najważniejszy element hali stanowi długi na 100 metrów ciąg trzydziestu regałów wysokiego składowania, mogący pomieścić do 40 000 palet. Urządzenia techniki magazynowej nie są ściśle przypisane do konkretnych lokalizacji. Dlatego też istotne znaczenie dla dostępności wózków i płynności procesów ma szybkość wykonywania prac.

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Funkcjonujące dotychczas rozwiązania:

 • Systemy regałowe STILL
 • Wózki systemowe VNA typu STILL MX-X
 • Wózki wysokiego składowania STILL FM-X
 • Wózki do kompletacji poziomej STILL CX 20
 • Wózki unoszące z platformą dla operatora STILL EXU-S

Cel wdrożenia:

 • Zwiększenie efektywności procesów kompletacji
 • Wyeliminowanie ryzyka sytuacji, w której współzależne strefy czekają na ukończenie prac kompletacyjnych

Wdrożone rozwiązanie: iGo neo CX 20

Ładunki na wyższych kondygnacjach magazynu L.I.T. obsługiwały wózki systemowe VNA STILL MX-X oraz reach-trucki STILL FM-X. Zadania transportu poziomego i kompletacji realizowano natomiast w oparciu o wózki do kompletacji poziomej STILL CX 20 oraz wózki unoszące z platformą dla operatora STILL EXU-S. W zależności od bieżących potrzeb poszczególne pojazdy płynnie przemieszczały się pomiędzy strefami hali. – Przepływy materiałów w poszczególnych strefach naszego magazynu są od siebie nawzajem zależne – mówi Timo Schulz, prokurent L.I.T. Lager & Logistik GmbH. – W określonych sytuacjach taki stan rzeczy może mieć negatywny wpływ na wydajność pracy. Celem wprowadzenia usprawnień w tym zakresie, poddaliśmy szczegółowej analizie funkcjonowanie poszczególnych obszarów – tak, by zwiększyć poziom synergii pomiędzy nimi – dodaje. Poszukiwano sposobu, by skrócić czas trwania zadań i ograniczyć liczbę błędów. Kluczowym elementem realizacji tych założeń był zakup dodatkowych pojazdów do strefy kompletacji. Jako rozwiązanie, mające pozwolić na skrócenie czasu wykonywania zadań związanych z komisjonowaniem, postanowiono wykorzystać potrafiące samoczynnie podążać za operatorem wózki iGo neo CX 20.

iGo
iGo

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

 • Skuteczne włączenie prac autonomicznych pojazdów kompletacyjnych w procesy przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie wydajności procesów z obszaru kompletacji
 • Zmniejszenie obciążenia pracowników powtarzalnymi czynnościami

Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentu, bezbłędna kompletacja średnich i dużych zamówień stanowiła dla pracowników nie lada wyzwanie i w niektórych przypadkach bywała czasochłonna. Po przypisaniu realizacji tego typu zadań iGo neo CX 20, zadanie stało się nieco łatwiejsze. Wózek podąża za operatorem krok w krok, przyjmując optymalną pozycję do załadunku. Z długiej listy ruchów niezbędnych do pobrania towaru – takich, jak: dojazd do regału, opuszczenie kabiny, skanowanie kodu, podjęcie i odłożenie opakowania, zajęcie miejsca w wózku i ruszenie w dalszą trasę – eliminowane są wszystkie czynności, które nie są bezpośrednio związane z kluczowym zadaniem. – Dzięki temu usprawnieniu pracownicy mogą w większym stopniu skoncentrować się na pracy. Dodatkową korzyścią jest polepszenie ergonomii w związku z wyeliminowaniem części powtarzalnych ruchów – mówi Rolf Frerks, Project Manager w LIT Lager & Logistik GmbH. Wdrożenie przyniosło więc nie tylko wymierne korzyści w zakresie wydajności, ale także jakościową poprawę warunków funkcjonowania zatrudnionych osób.

W zależności od specyfiki konkretnego zadania oraz preferencji operatora, możliwe jest także przejście na sterowanie ręczne. Uruchamiając tryb jazdy autonomicznej, osoba obsługująca wózek decyduje, w jakiej odległości od regału powinien się on przemieszczać, a także, które miejsce paletowe ma po zatrzymaniu znaleźć się obok kompletującego. Dzięki laserowemu skanowaniu przestrzeni i umiejętności przewidywania lokalizacji obiektów na podstawie zmian ich położenia, iGo neo omija przeszkody i nie dopuszcza do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu ani przewożonego ładunku. – Dzięki wsparciu doradców STILL, którzy uczestniczyli zarówno w indywidualizacji rozwiązania oraz niezbędnych aktualizacjach firmowego oprogramowania, byliśmy w stanie bez problemu zintegrować STILL iGo neo z naszymi procesami. Po wdrożeniu tych elementów koncepcji Przemysłu 4.0 wydajność kompletacji zauważalnie wzrosła - podsumowuje Timo Schulz, prokurent L.I.T. Lager & Logistik GmbH.

Film produktowy

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły

iGo neo: Więcej niż automatyczny.

Różnicę pomiędzy znaczeniem „automatyczny” i „autonomiczny” łatwo wytłumaczyć na przykładzie iGo neo.

Grupa Żywiec: dozbrojenie browarów

Opisujemy jak w nową strategię maksymalizacji zysków wpisała się modernizacja floty.

Przeczytaj artykuł