Petrofer: Cyfrowe zarządzanie flotą

Peroryfer

Na skróty:

  • Firma Petrofer Chemie wykorzystała restrukturyzację w swojej siedzibie do wdrożenia cyfrowych rozwiązań ewidencji pracy floty.

  • Zastosowane w przedsiębiorstwie nowoczesne oprogramowanie zarządzania flotą daje menadżerom komplet danych potrzebnych do monitorowania jej codziennego funkcjonowania oraz optymalizacji procesów.

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: Petrofer Chemie

Obszar działalności: wytwarzanie przemysłowych środków smarnych i płynów do maszyn

Miejsce wdrożenia: siedziba firmy w Hildesheim, Niemcy

Petrofer Chemie to działająca globalnie – w ponad 50 krajach – firma specjalizująca się w wytwarzaniu przemysłowych środków smarnych, płynów do maszyn itp. W skali świata zatrudnia 1100 osób. Jej asortyment obejmuje przeszło 1200 produktów, a oferta stale poszerza się o nowe rozwiązania dopasowane do indywidulanych potrzeb przedsiębiorstw klientów.

Peroryfer

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Peroryfer

Cel wdrożenia:

  • Ułatwienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu floty intralogistycznej celem prostszej optymalizacji i zwiększenia trafności decyzji zakupowych w przyszłości

Wdrożone rozwiązanie:

Elementem niedawnej restrukturyzacji w siedzibie przedsiębiorstwa w Hildesheim było wdrożenie narzędzi optymalizacji floty transportu wewnętrznego składającej się z wózków czołowych, nożycowych oraz paletowych. By zapewnić, że będzie ona funkcjonować jak dobrze naoliwiona maszyna, sięgnięto po nowoczesne rozwiązania z pogranicza doradztwa intralogistycznego oraz cyfryzacji i informatyzacji: STILL neXXt fleet – złożony z 9 modułów nowoczesny, webowy fleet manager dostępny w formie abonamentu, którego wielkość uzależnia się od liczby wykorzystywanych subaplikacji. Oprogramowanie umożliwia przegląd wózków składających się na flotę transportu wewnętrznego, pozwala trafnie identyfikować stan zajętości poszczególnych maszyn i dokładnie określać ich czas pracy, a także odczytywać kluczowe wskaźniki efektywności floty (KPI). Aplikacja obsługuje wszystkie wózki niezależnie od marki producenta. Doradcy STILL dokonali w Petrofer migracji danych maszyn transportu wewnętrznego do aplikacji i stworzyli ekran interfejsu dopasowany do potrzeb menadżerów firmy klienta. Od tego momentu mieli oni na bieżąco wgląd we wszystko, co działo się we flocie.

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

  • Dostęp do informacji o flocie w kilka kliknięć z dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu
  • Precyzyjne monitorowanie kosztów eksploatacji floty
  • Umożliwienie optymalizacji kosztowej procesów przedsiębiorstwa

Za pośrednictwem STILL neXXt fleet osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą transportu wewnętrznego w Petrofer w kilka kliknięć mogą uzyskać informacje na temat obłożenia wózków pracą, liczby roboczogodzin poszczególnych pojazdów w danej jednostce czasu, kosztów eksploatacji, łącznych nakładów na każdy z wózków, terminów serwisowania i wielu innych – i to z każdego miejsca z dostępem do Internetu. - Dzięki STILL neXXt fleet możemy precyzyjnie monitorować koszty eksploatacji floty w rozbiciu na opłaty za badania, serwis, naprawy wskutek kolizji itp. To znacznie więcej informacji niż byliśmy w stanie wydobyć z naszego użytkowanego dotychczas oprogramowania ERP – mówi Yvonne Wachtendorf z działu utrzymania ruchu Petrofer. – Nowe, kompleksowe narzędzie daje nam wgląd konieczny, by dokonać optymalizacji kosztowej naszych procesów – podsumowuje.

Peroryfer

Polecane artykuły

Ewolucja oprogramowania zarządzania flotą

Prócz szerokiej gamy wózków widłowych, STILL proponuje swoim klientom także oprogramowanie, dzięki któremu skuteczniej można zarządzać flotą. Zmieniało się ono przez lata, dostosowując się do przychodzących po sobie systemów operacyjnych.